KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 21 kwietnia, 2024   I   01:58:22 PM EST   I   Jarosława, Konrada, Selmy
  1. Home
  2. >
  3. WIADOMOŚCI
  4. >
  5. Polska

Internowani w obronie dr. Migalskiego

27 stycznia, 2009

Opisana przeze mnie 18 stycznia w portalu poland.us w artykule pt. \"Habilitacja w oparach lustracji\" sprawa kuriozalnej decyzji o odmowie otwarcia przewody habilitacyjnego doktorowi Markowi Migalskiemu przez Radę Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego mobilizuje kolejne środowiska do wyrażenia ich opinii.

22 stycznia zamieściłem tutaj otwarty list protestacyjny profesorów UJ, dzisiaj wklejam podobne w duchu stanowisko osób represjonowanych w PRL,
    Oto ono:
    Jego Magnificencja
                                                                Prof. dr hab. Karol Musioł
                                                                Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

    My: internowani, więźniowie polityczni i osoby represjonowane w latach PRL zgromadzeni na uroczystości poświęconej ofiarom stanu wojennego 24 stycznia 2009 roku w Nowym Wiśniczu zwracamy się do Pana, aby wyrazić swoje najgłębsze oburzenie faktem uniemożliwienia rozpoczęcia procedury habilitacyjnej politologowi, dr. Markowi Migalskiemu.
    Mimo, że dorobek naukowy dr. Migalskiego był oceniony jednomyślnie pozytywnie przez właściwy do tego Zespół, Rada Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych w tajnym głosowaniu, różnicą jednego głosu, odmówiła mu prawa do starania się o habilitację, czyli tak naprawdę uniemożliwiła kontynuowanie kariery naukowej.
    Wg członka Rady Wydziału dr hab. Antoniego Dudka w czasie dyskusji nikt nie przedstawił ani jednego merytorycznego argumentu przeciw otwarciu przewodu. Skądinąd wiemy, że niewypowiedzianym głośno i oficjalnie powodem jest fakt opowiadania się dr. Migalskiego za objęciem lustracją pracowników naukowych i dydaktycznych wyższych uczelni.
    Obserwujemy od lat z niepokojem fakt niepoddawania się lustracji środowisk pracowników wyższych uczelni, dziennikarzy, prokuratorów itd. Osoby splamione współpracą z bezpieką, donoszeniem na najbliższych, kolegów,  którzy karierę zawodową  i naukową zawdzięczają tylko swojej działalności agenturalnej, wciąż uczą nasze dzieci, młodzież.
    Nie wiemy czy i ilu z członków Rady Wydziału było tajnymi współpracownikami Służby Bezpieczeństwa. Ale z powodu własnych błędów lub fałszywie pojętej solidarności starają się zniszczyć życie uczciwego człowieka.
    Zdajemy sobie sprawę, że uczelnie powinny być i są autonomiczne, ale ta autonomia nie powinna się przejawiać w hańbiących najstarszą polską uczelnię decyzjach rodem z PRL.
    Apelujemy gorąco do Pana Rektora, aby doprowadził przynajmniej do ponownego głosowania w sprawie otwarcia przewodu habilitacyjnego dr. Migalskiemu, a ci którzy będą głosować przeciw, powinni się liczyć z faktem upublicznienia ich nazwisk jako cenzorów wolnego życia naukowego.
    Uniwersytet Jagielloński powinien być wzorem dla wszystkich polskich uczelni, dlatego wierzymy, że nie dopuści Pan, aby ludzie o mentalności politruków podejmowali kompromitujące również Pana decyzje.
                                             
Krzysztof Bzdyl - Związek Byłych Konfederatów Polski Niepodległej lat 1979-1989
Wojciech Grzeszek - przewodniczący NSZZ "Solidarność" Region Małopolska
Leszek Jaranowski  - działacz "Solidarności"
Józef Lassota - były prezydent miasta Krakowa i więzień polityczny
Ryszard Majdzik - działacz Solidarności
 Piotr Marzec - działacz "Solidarności"
   
Okazuje się, że dość z pozoru elitarna sprawa dr. Migalskiego nie jest wielu Polakom obojętna. Poza jej jednostkowym, personalnym wymiarem, może mieć ona duże znaczenie  na przyszłość w dwóch kwestiach: potrzeby przeprowadzenia lustracji środowiska naukowego oraz dokonania zmian w procedurze habilitacyjnej.

Jerzy Bukowski