KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Poniedziałek, 25 stycznia, 2021   I   05:53:32 AM EST   I   Miłosza, Pawła, Tatiany
  1. Home
  2. >
  3. WIADOMOŚCI
  4. >
  5. Polska

Opozycjoniści apelują o lepsze traktowanie przez państwo

Michał Klonowski     06 grudnia, 2019

Opozycjoniści apelują o lepsze traktowanie przez państwo

Działacze opozycji antykomunistycznej apelują do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej o przygotowanie projektu zmian poprawiających ich status - poinformował „Nasz Dziennik”.

Chcą spotkać się w tej sprawie z nową szefową resortu Marleną Maląg, do której skierowali kilkustronicowe pismo podpisane przez ponad 220 osób.  Czytamy w nim m.in.:

Niżej podpisani działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych wyrażamy swoją zdecydowaną dezaprobatę wobec niezrozumiałej opieszałości władz RP w realizacji wniosków naszych środowisk i jesteśmy taką postawą zbulwersowani. Oprócz wypowiadania słów „cześć i chwała bohaterom” niewiele dla tych bohaterów zostało zrobione. Represjonowani nie zawiedli Polski i Polaków, wręcz przeciwnie - zachowali się jak trzeba. Oczekujemy więc, że sprawujący władzę także zachowają się jak trzeba. Jako pokolenie, które walnie przyczyniło się do odzyskania niepodległości Ojczyzny, stanowczo domagamy się pełnej realizacji naszych wniosków i poprawek do ustawy o działaczach opozycji i osobach represjonowanych z powodów politycznych, póki my żyjemy. 

Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych Janusz Olewiński wskazuje, że kilka miesięcy temu Senat zajmował się nowelizacją ustawy o opozycjonistach, która uwzględniała niektóre postulaty ich środowiska, ale finalnie została ona odrzucona.

„Byli działacze opozycyjni domagają się m.in. dla osób posiadających status działacza świadczenia emerytalnego w wysokości równej średniej płacy krajowej, przyznania wdowom i wdowcom połowy takiego świadczenia, bezpłatnych leków, korzystania z rehabilitacji poza kolejnością. Oczekują także drobniejszych uprawnień, jak chociażby zwolnienia z opłat klimatycznych i uzdrowiskowych, bezpłatnego parkowania, bezpłatnych przejazdów komunikacją publiczną, dofinansowania działalności organizacji byłych opozycjonistów” - czytamy w gazecie.

Te postulaty popiera prezes Stowarzyszenia Kobiet Więzionych, Internowanych, Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Mazowsze Alina Cybula-Borowińska.

„- W poprzednim stuleciu dwa razy była odzyskiwana niepodległość, to my jesteśmy tym pokoleniem, które obaliło komunę. My nie chcemy jałmużny. Część osób zasłużonych w walce z komunizmem żyje w trudnych warunkach materialnych, a część wręcz w nędzy. Zwracamy się o godne traktowanie i szacunek” - powiedziała w rozmowie z „ND”.

Byli opozycjoniści wskazują, że zgodnie z artykułem 19 Konstytucji RP „państwo ma obowiązek otoczenia stałą, specjalną opieką i troską osób, które na wcześniejszym etapie swojego życia aktywnie uczestniczyły w walce o niepodległość Polski”. W przypadku negatywnego stanowiska resortu nie wykluczają protestów.

Biuro Prasowe Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało redakcję, że wniosek opozycjonistów będzie rozpatrywany, ale w tej chwili trudno powiedzieć, czy nastąpią jakieś działania legislacyjne w tym względzie. Pewne projekty przygotowała lub przygotowuje natomiast Rada do spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych działająca przy Urzędzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

„- Są dwie inicjatywy, które nasza Rada podjęła. Pierwsza to tzw. mała nowelizacja, która już została zamknięta i przesłana do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jest w tej chwili w konsultacjach. W ustawie o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych będzie zapis o tym, że osoby, które posiadają status działacza opozycyjnego, a mają emeryturę poniżej średniej krajowej dostaną wyrównanie. Działacze opozycji antykomunistycznej nie powinni mieć emerytur mniejszych niż funkcjonariusze SB. Prawo i Sprawiedliwość zadeklarowało poparcie dla projektu. Ma być on zgłoszony do Sejmu przez rząd lub Klub Parlamentarny PiS” - powiedział „Naszemu Dziennikowi” sekretarz Rady Andrzej Anusz.

Rada Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych przygotowuje też projekt tzw. dużej nowelizacji, która będzie przewidywała inne udogodnienia i ułatwienia dla osób mających status działacza opozycji.

Michał Klonowski
Polish Pages Daily News
Amerykański Portal Polaków

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ