KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 2 lutego, 2023   I   08:56:47 AM EST   I   Kornela, Marii, Mirosławy
  1. Home
  2. >
  3. WIADOMOŚCI
  4. >
  5. Polska

Wyrok za złamanie uchwały antysmogowej

Stanisław Dębicki     25 listopada, 2019

Wyrok za złamanie uchwały antysmogowej

Krakowski sąd po raz pierwszy wydał wyrok w sprawie niedozwolonego palenia w piecu drewnem i węglem skazując na miesiąc ograniczenia wolności s formie obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin mieszkańca, który używał tych zabronionych rodzajów paliw - poinformowała Polska Agencja Prasowa.

Nieprawidłowości wykazała kontrola przeprowadzona przez Straż Miejską, której rzecznik Marek Anioł powiedział PAP:

- Sąd uznał, że okoliczności zdarzenia oraz wina obwinionego nie budzą wątpliwości i uznał ten czyn za wykroczenie w związku z uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

W przesłanej PAP przez SM informacji przypomniano, że od początku września w instalacjach grzewczych dopuszczone jest stosowanie wyłącznie paliw gazowych, czyli gazu ziemnego wysokometanowego lub zaazotowanego, albo lekkiego oleju opałowego.

Zapowiedziano w niej, że „wobec osób ignorujących przepisy uchwały antysmogowej wyciągane są konsekwencje wynikające z przepisów prawa”: pouczenie, ukaranie mandatem w wysokości od 20 do 500 złotych, skierowanie sprawy do sądu, który może nałożyć grzywnę do 5 tysięcy zł, przy czym „każdy ujawniony przypadek spalania paliw stałych jest rozpatrywany indywidualnie”, a przy ustalaniu wysokości kary brane są pod uwagę m.in. kwestie socjalne i techniczne.

„Przyjęta uchwała, która zakazuje używania paliw stałych do ogrzewania w Krakowie, od 1 września 2019 r. wprowadziła na obszarze miasta całkowity zakaz palenia węglem, drewnem i innymi paliwami stałymi w kotłach, piecach i kominkach. Zakaz dotyczy nie tylko domowych pieców i palenisk węglowych, ale także kominków i ciężkich, stacjonarnych grillów (ale już nie tych sezonowych, rusztów i rożen rozkładanych okazjonalnie). Regulacje dotknęły także punktów gastronomicznych” - czytamy w depeszy Polskiej Agencji Prasowej.

A w podtarnowskim Krzyżu jeden z mieszkańców został ukarany 500-złotowym mandatem za spaleni w piecu folii.


Stanisław Dębicki
Dziennik Polonijny
Polish Pages Daily News