KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Sobota, 2 grudnia, 2023   I   07:25:33 AM EST   I   Balbiny, Ksawerego, Pauliny
  1. Home
  2. >
  3. WIADOMOŚCI
  4. >
  5. Polska

Po Starym Mieście Nowa Huta

Stanisław Dębicki     23 listopada, 2019

Rada Miasta Krakowa zdecydowała o utworzeniu Parku Kulturowego Nowa Huta - poinformowała Polska Agencja Prasowa.

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 28 radnych, od głosu wstrzymało się 11, nikt nie był przeciw.

Na terenie parku o powierzchni około 376 hektarów znajdzie się plac Centralny im. Ronalda Reagana, osiedla wybudowane w latach 50. i 60. ubiegłego wieku, najstarsza część dzielnicy sprzed okresu, gdy powstał tam kombinat metalurgiczny (m.in. dwór Jana Matejki wraz z otoczeniem w Krzesławicach i Mogiłę z klasztorem ojców Cystersów), aleja Solidarności wraz z budynkami administracyjnymi Huty im. Tadeusza Sendzimira (wcześniej im. Włodzimierza Lenina, obecnie ArcelorMittal Poland).

Uchwała wejdzie w życie pod koniec przyszłego roku. Właściciele, zarządcy i użytkownicy nieruchomości będą mieli od tego momentu jeszcze pół roku na dostosowanie się do nowych przepisów, podobnie jak było wcześniej z Parkiem Kulturowym Stare Miasto.

Zdaniem Magdaleny Doksy-Tverberg z Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa mieszkańcy Nowej Huty mogą liczyć na poprawę jakości życia poprzez podniesienie atrakcyjności terenu z uwagi na odsłonięcie osi widokowych i detali architektonicznych, uporządkowanie reklam, równe traktowanie przedsiębiorców, uregulowanie gospodarki odpadami. Uchwała wzmacnia zapisy planów miejscowych i stanowi narzędzie zapobiegania samowolom budowlanym. W rozmowie z PAP podkreśliła, że jest ona również efektem konsultacji z mieszkańcami i wsłuchania się w ich głosy.

„W Nowej Hucie chronione będą: historyczny układ urbanistyczny, architektoniczna forma istniejących budynków, kompozycja placów oraz ciągi, osie i punkty widokowe umożliwiające oglądanie charakterystycznych obiektów NH. Na terenie tego parku nie będzie można dowolnie zmieniać kolorystyki i wystroju elewacji budynków, w tym kształtu dachów i wysokości kalenicy. Wymiana stolarki okiennej, witryn sklepowych, bram czy rynien będzie możliwa przy zastosowaniu form nawiązujących do historycznych. Precyzyjnie uregulowane są w uchwale zasady lokalizacji ogródków gastronomicznych, prowadzenia działalności usługowej i handlowej, umieszczania reklam i podświetlania budynków frontowych. Podobnie jak na Starym Mieście zakazany będzie handel w bramach i przejściach do budynków frontowych oraz przed tymi budynkami. Nie będzie można używać głośników, wyświetlaczy, taśm i listew LED oraz laserów ani podświetlać witryn, okien czy bram światłem innym niż białe lub zbliżone do białego. Nie będzie też można stosować markiz zasłaniających detale architektoniczne, widoki na zabytki czy przesłaniających osie widokowe” - czytamy w depeszy PAP.

- Park Kulturowy Nowa Huta jest bardziej liberalny w zapisach niż Park Kulturowy Stare Miasto. Przepisy nie uniemożliwiają prowadzenia działalności gospodarczej, a raczej wprowadzają pożądane standardy i wpływają na estetykę - dodała Doksa-Tverberg.

„Tym, co różni uchwałę od restrykcyjnych przepisów dotyczących Parku Kulturowego Stare Miasto jest to, że na terenie Nowej Huty nie wyznaczono konkretnych lokalizacji dla słupów ogłoszeniowych czy punktów handlu obwoźnego, a zakaz handlu dotyczy tylko bram i przejść w budynkach frontowych. Większe niż na Starym Mieście mogą być szyldy - 2 m kw. i dopuszczono stosowanie neonów, co jest związane z tradycjami tej dzielnicy. Nie ma też ograniczeń związanych z korzystaniem z meleksów oraz segwayów” - napisała PAP.

Prace nad utworzeniem Parku Kulturowego Nowa Huta zaczęły się w 2016 roku.

„Kraków jako pierwsze miasto w Polsce przyjęło pod koniec 2010 r. uchwałę o Parku Kulturowym Stare Miasto obejmującym swoim zasięgiem tak duży obszar - całe historyczne centrum o powierzchni ponad 70 ha. Przepisy regulujące takie sprawy jak: wygląd tablic i szyldów, kolorystka elewacji frontowych kamienic, wygląd i usytuowanie kiosków, stoisk handlowych i ogródków kawiarnianych weszły w życie w grudniu 2011 r., a zapisy uchwały zaczęto egzekwować od czerwca 2012 r. Doprowadziła ona do znaczącego zmniejszenia liczby szpecących reklam i szyldów na reprezentacyjnych ulicach Starego Miasta, a handel uliczny zniknął z chodników, został przesunięty w głąb bram kamienic” - czytamy w depeszy Polskiej Agencji Prasowej.


Stanisław Dębicki
Dziennik Polonijny
Polish Pages Daily News