KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Sobota, 4 kwietnia, 2020   I   Benedykta, Izodory, Wacławy

Rada dla bezdomnych

Stanisław Dębicki     17 lipca, 2019

Rada dla bezdomnych

Prezydent Krakowa profesor Jacek Majchrowski powołał Radę do spraw Bezdomności, która ma wypracować praktyczne rozwiązania na rzecz osób pozostających w kryzysie bezdomności oraz koordynować podejmowane przez miasto i organizacje pozarządowe działania - poinformował portal internetowy krakowskiego wydania „Gościa Niedzielnego”.

- Mamy świadomość wyzwania, jakie dla miasta stanowią osoby bezdomne, zarówno te, które nie chcą zmieniać swojego stylu życia, jak i te, które walczą o wyjście z kryzysu bezdomności. Dlatego ważne jest powołanie ciała, które zajmie się koordynacją licznych działań podejmowanych przez miasto na rzecz osób bezdomnych oraz działalności organizacji pozarządowych - powiedział prezydent dziennikarzom (cytat za portalem).

Przewodniczącą Rady jest radna Alicja Szczepańska, wiceprzewodniczącą Natalia Rutkowska jako przedstawiciel NGO, a sekretarzem Małgorzata Kurdybacz z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

Pozostałymi członkami zostali przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz osób bezdomnych, Krakowskiej Straży Miejskiej, Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa. Kadencja Rady trwa 2 lata, a jej członkowie pełnią swoje funkcje społecznie.

„Do zadań Rady należy opiniowanie dokumentów strategicznych miasta i aktów prawa miejscowego dotyczących osób w kryzysie bezdomności, przebywających na terenie gminy miejskiej Kraków oraz proponowanie rozwiązań i wypracowanie form współdziałania z osobami w kryzysie bezdomności. Do kompetencji rady należy także edukacja mieszkańców Krakowa w zakresie przeciwdziałania stereotypom funkcjonującym w społecznym postrzeganiu bezdomności i stygmatyzacji doświadczających jej osób” - czytamy na stronie internetowej krakowskiego „Gościa Niedzielnego”.


Stanisław Dębicki
Dziennik Polonijny
Polish Pages Daily News

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ
718 - 279 - 4969