Wtorek, 25 czerwca 2019    Łucji, Witolda, Wilhelma  
 
 
 
POLSKA - News from Poland

Czyżby „Ogień” nie był Żołnierzem Niezłomnym? Stanisław Dębicki


02-13-2019
ostatnia aktualizacja 02-12-2019, 18:47

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu oddalił wniosek o zadośćuczynienie za krzywdy wyrządzone przez system totalitarny na rzecz Zbigniewa Kurasia - syna majora Józefa Kurasia-„Ognia” - poinformowała Polska Agencja Prasowa.Czyżby „Ogień” nie był Żołnierzem Niezłomnym?

Domagał się on miliona zł zadośćuczynienia i 50 tysięcy złotych na postawienie symbolicznego nagrobka ojca, ale SO uznał, że jego wniosek nie znalazł uzasadnienia w przepisach ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego.

„W ocenie sądu, pozew Zbigniewa Kurasia nie spełnia wszystkich ustawowych przesłanek do wypłacenia zadośćuczynienia. W przypadku Józefa Kurasia-<Ognia”> sąd podał w wątpliwość jego działalność na rzecz bytu państwa polskiego oraz represje stosowane wobec niego. Sąd podkreślił w uzasadnieniu, że żadna z przesłanek świadcząca o działalności <Ognia> nie może być domniemywana, a musi być precyzyjna i niepodlegająca wątpliwościom. Sąd stwierdził, że mimo zadania szczegółowych pytań dotyczących działalności Józefa Kurasia, skierowanych do Instytutu Pamięci Narodowej - Oddział w Krakowie, nie uzyskano szczegółowych odpowiedzi, które pozwalałyby na jednoznaczną ocenę jego działalności. W ocenie sądu, materiały dostarczone przez IPN miały charakter ogólny” - czytamy w depeszy PAP.

- Nie uzyskano tego rodzaju danych, które mogłyby pozwolić sądowi na ustalenie stanowczych, kategorycznych i samodzielnych ustaleń oceniających czy charakter działań Józefa Kurasia-„Ognia” miała charakter działalności na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego czy też stanowiła zaprzeczenie tego rodzaju działalności. Józef Kuraś do dnia dzisiejszego jest postacią kontrowersyjną, a jednocześnie jego osoba doczekała się szeregu różnych opracowań i wydawałoby się, że ta informacja Instytut Pamięci Narodowej powinna być jednak nieco szersza - mówiła uzasadniając wyrok sędzia Anna Pater (cytaty za PAP).

„Sąd wyjaśnił podczas uzasadnienia wyroku, że wobec <Ognia> nie toczyło się żadne postępowanie, które zakończyłoby się wydaniem orzeczenia. Sąd dodał też, że nie można jednoznacznie stwierdzić, że został on pozbawiony życia przez polskie organa ścigania, wymiar sprawiedliwości albo organy pozasądowe. Sąd w uzasadnieniu powiedział, że w oparciu o materiał dostarczony przez IPN, 21 lutego 1947 roku doszło do obławy budynku, w którym ukrywali się członkowie zgrupowania <Ognia> oraz on sam. Części z tych osób udało się zbiec, natomiast sam <Ogień> został otoczony i wezwany do poddania się, a w następstwie dokonał samopostrzelenia. Później został przewieziony do szpitala w Nowy Targu, gdzie po kilku godzinach zmarł. Sąd stwierdził, że utrata życia Józefa Kurasia <nie była efektem działania organów ścigania czy wymiaru sprawiedliwości, a była efektem określonej decyzji podjętej przez niego samego>” - napisała PAP.

- Brak jest podstaw, bez konieczności dalszego dociekliwego badania, czy działalność Józefa Kurasia-„Ognia> była działalnością na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego, czy też w jakimś fragmencie była jej zaprzeczeniem - stwierdziła sędzia Pater.

Kosztami postępowania został obciążony Skarb Państwa.

„Po wyjściu z sali sądowej mecenas Anna Bufnal, reprezentująca Zbigniewa Kurasia, zapowiedziała apelację” - czytamy w depeszy Polskiej Agencji Prasowej.

Stanisław Dębicki
Polish Pages Daily News
Amerykański Portal Polaków

 
 
  
 

Pozostałe wiadomości: POLSKA - News from Poland
 
 
REKLAMA · ADVERTISING · KATALOG FIRM (POLISH PAGES) · OGŁOSZENIA BEZPŁATNE · KALENDARZ IMPREZ
POLSKA · USA · SWIAT · POLONIA · IMIGRACYJA · ZDROWIE · WHO IS WHO · PRAWO I FINANSE · FOTOREPORTAŻE · TROCHĘ HISTORII · GRY
REGULAMIN · OCHRONA PRYWATNOŚCI · O NAS · KONTAKT · AGENCJA REKLAMOWA USA · STRONY INTERNETOWE DLA BIZNESU