Środa, 20 marca 2019    Joachima, Kiry, Maurycego  
 
 
 
POLSKA - News from Poland

Odkryto nową kaplicę na Wawelu Stanisław Dębicki


03-09-2018
ostatnia aktualizacja 03-08-2018, 12:11

Wydawać by się mogło, że królewska katedra na Wawelu nie kryje już żadnych tajemnic, bo była przecież wielokrotnie przebadana przez archeologów i konserwatorów zabytków, także przy użyciu - w ostatnich latach - najnowocześniejszych metod.Odkryto nową kaplicę na Wawelu

A jednak zdarzają się jeszcze niespodzianki, do jakich niewątpliwie należy odkrycie pozostałości (w postaci ściany) kaplicy pod wezwaniem Świętych Piotra i Pawła ufundowanej w połowie XIII wieku przez biskupa Jana Prandotę.

Natrafili na nią konserwatorzy, którzy zajmowali się konserwacją krypty Wazów. Jest zbudowana z wapiennych ciosów kamiennych. Natrafiono również na relikty polichromii, a także na pozostałości murów zewnętrznych katedry istniejącej na przełomie X i XI wieków.

- Znalezisko to jest bardzo ważne, ponieważ stanowi jedyny ślad po kaplicy, która była jedną z najważniejszych w wawelskiej katedrze. To w niej pochowany został biskup Jan Prandota. Kaplica została zlikwidowana wówczas, gdy budowano kaplicę Wazów - powiedział portalowi internetowemu krakowskiego wydania „Gościa Niedzielnego” Krzysztof Czyżewski z Zamku Królewskiego na Wawelu.

Zdaniem proboszcza wawelskiej parafii księdza prałata Zdzisława Sochackiego, proboszcza katedry na Wawelu to odkrycie ma duże znaczenie edukacyjne.

- Dzięki prowadzonym badaniom możliwe jest poznanie historycznej prawdy dotyczącej powstania katedry. Co roku katedrę odwiedzają grupy studentów z różnych uczelni w kraju, żeby zapoznać się z historią architektury. Gdyby udało się odsłonić i pokazać pierwotne mury, byłoby to wielką radością - wyjaśnił portalowi.

Teraz należy zdjąć tynki w krypcie Wazów, ponieważ mimo istniejącej tam wentylacji zatrzymują one wilgoć. Znajdujące się w krypcie sarkofagi władców z tego rodu są obecnie poddawane konserwacji, poza kryjącym szczątki króla Jana Kazimierza, który jest wykonany z kamienia i pozostał na miejscu.

„Renowacja królewskich sarkofagów znalazła się wśród przedsięwzięć uznanych przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa za projekty kluczowe Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Na ten cel przeznaczono przez SKOZK ponad 3,8 mln zł. Do 2020 r. konserwacji mają zostać poddane sarkofagi 19 królów, wieszczów i bohaterów narodowych. W 2017 r. odnowiono pięć sarkofagów: królowych Anny Habsburżanki i Barbary Zapolyi, królewny Anny Marii Wazy i królewicza Aleksandra Karola Wazy oraz mini-sarkofag ze szczątkami króla Stanisława Leszczyńskiego” - czytamy w portalu „Gościa Niedzielnego”.

Stanisław Dębicki
Polish Pages Daily News
Amerykański Portal Polaków

 
 
  
 
 

Pozostałe wiadomości: POLSKA - News from Poland
 
 
REKLAMA · ADVERTISING · KATALOG FIRM (POLISH PAGES) · OGŁOSZENIA BEZPŁATNE · KALENDARZ IMPREZ
POLSKA · USA · SWIAT · POLONIA · IMIGRACYJA · ZDROWIE · WHO IS WHO · PRAWO I FINANSE · FOTOREPORTAŻE · TROCHĘ HISTORII · GRY
REGULAMIN · OCHRONA PRYWATNOŚCI · O NAS · KONTAKT · AGENCJA REKLAMOWA USA · STRONY INTERNETOWE DLA BIZNESU