KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Poniedziałek, 3 października, 2022   I   01:47:53 PM EST   I   Bogumiła, Gerarda, Józefy
  1. Home
  2. >
  3. WIADOMOŚCI
  4. >
  5. Polska

Zatrzymano 5 osób wyłudzających podatek VAT

31 maja, 2017

Zatrzymano 5 osób wyłudzających podatek VAT

Nowe uderzenie w karuzele VATowskie

Funkcjonariusze lubelskiej oraz olsztyńskiej Delegatury ABW, działając na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Zamościu zatrzymali kolejne 5 osób w prowadzonej od ubiegłego roku sprawie dotyczącej działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem od Skarbu Państwa podatku VAT. Zatrzymania są wynikiem wspólnych działań ABW, Krajowej Administracji Skarbowej oraz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Prokuratura Okręgowa w Zamościu na podstawie uzyskanych przez lubelską Delegaturę ABW informacji operacyjnych, we współpracy z Agencją prowadzi śledztwo, obejmujące swoim zakresem co najmniej 5 tzw. karuzel podatkowych. „Karuzele” te polegały na kupowaniu od dostawców zagranicznych towarów z branży elektronicznej takich jak m.in. telefony komórkowe, wysokiej klasy dyski twarde, żarówki LED. Następnie były one przedmiotem szeregu transakcji pomiędzy polskimi podmiotami. Gdy ostatecznie towar w drodze sprzedaży trafiał z powrotem za granicę, ostatnia firma z łańcucha dostaw w Polsce występowała do urzędu skarbowego o nienależny zwrot podatku VAT.

Z materiałów zgromadzonych w tej sprawie wynika, że mamy do czynienia z przestępczością międzynarodową prowadzoną na ogromną skalę. W karuzelach podatkowych, objętych śledztwem, brało udział co najmniej 170 podmiotów polskich oraz 55 firm zagranicznych, m.in. z Cypru, Słowenii, Łotwy, Wielkiej Brytanii, Węgier, Belgii, Słowacji, Bułgarii, Czech, Estonii oraz Niemiec. Wyłudzony z budżetu państwa podatek VAT według wstępnych wyliczeń to ponad 108 mln zł, a wartość wystawionych faktur, którymi posłużono się w oszustwie, według szacunków wyniosła 570 mln zł.

W dniu 23 maja 2017 r. funkcjonariusze lubelskiej oraz olsztyńskiej Delegatury ABW, działając na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Zamościu, wspierani przez pracowników niedawno powstałej Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzili na terenie Warszawy i okolic czynności procesowe w związku z wyżej wymienionym śledztwem. W wyniku czynności zatrzymano pięć osób. Prokurator przedstawił im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia od Skarbu Państwa mienia wielkiej wartości wskutek uzyskania nienależnego zwrotu podatku VAT, jak też nie złożenia w przewidzianym terminie informacji podatkowych. Przeszukano również znajdujące się na terenie Warszawy dwa magazyny, w których firmy objęte śledztwem przechowywały towar z branży elektronicznej oraz lokale mieszkalne podejrzanych.

W toku przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. po kilka tysięcy telewizorów, dysków twardych, tonerów, pamięci przenośnych typu flash, monitorów oraz 74 drony o łącznej wartości ponad 16,5 mln złotych oraz zabezpieczyli ujawnione w lokalach mieszkalnych mienie na łączna kwotę przekraczającą 150 tysięcy złotych w różnych walutach na poczet przyszłych kar.

Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Zamościu działający przy Ministerstwie Finansów Generalny Inspektor Informacji Finansowej dokonał blokad rachunków bankowych firm objętych śledztwem. Łącznie na sześciu rachunkach zablokowano środki finansowe w złotówkach i euro w wysokości ponad 3,6 mln złotych. W przyszłości zablokowane pieniądze mogą stanowić przedmiot zabezpieczenia majątkowego, które posłuży do zaspokojenia roszczeń Skarbu Państwa oraz na poczet przyszłych kar grożących podejrzanym.

Wobec czterech podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych na łączna kwotę 800 tysięcy złotych, po 200 tysięcy złotych wobec każdego podejrzanego.

Ostatnie zatrzymania stanowią kontynuację działań przeprowadzonych w połowie marca tego roku przez Prokuraturę Okręgową w Zamościu wraz z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w trakcie których zatrzymano i przedstawiono zarzuty siedmiu osobom w związku z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej w ramach wskazanej wcześniej karuzeli podatkowej oraz dokonanie transakcji mających na celu wyłudzenie podatku VAT ze Skarbu Państwa.

Podejrzanym grożą kary pozbawienia wolności do lat 15 oraz przepadek korzyści uzyskanych z popełnionych przestępstw.

Śledztwo pozostaje w toku.

Stanisław Żaryn

Rzecznik Prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych