KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 2 października, 2022   I   02:50:43 PM EST   I   Racheli, Sławy, Teofila
  1. Home
  2. >
  3. WIADOMOŚCI
  4. >
  5. Polska

Prawa obywateli i kwestie finansowe najważniejsze dla Polski

29 kwietnia, 2017

Prawa obywateli i kwestie finansowe najważniejsze dla Polski

Wytyczne do negocjacji ws. Brexitu zostay przyjęte przez przywódców 27 państw UE

Po posiedzeniu Rady Europejskiej premier Beata Szydło podkreśliła, że dla Polski na tym etapie negocjacji między Unią Europejską a Wielką Brytanią w sprawie Brexitu, priorytetem są prawa obywateli i kwestie finansowe.

Wytyczne do negocjacji ws. Brexitu przyjęte przez przywódców 27 państw UE

Polska skutecznie wpisała do wytycznych Rady Europejskiej wszystkie swoje oczekiwania wobec negocjacji o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej – mówiła premier Beata Szydło po nadzwyczajnym szczycie Rady Europejskiej w Brukseli. Podczas sobotniego spotkania szefów rządów 27 państw członkowskich UE przyjęto wytyczne do negocjacji w sprawie opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię.

Będziemy przyglądali się teraz, jak przebiega realizacja tych wytycznych przez Unię Europejską, która w naszym imieniu rozpocznie negocjacje. Muszą być one skrupulatnie wpisane do mandatu negocjacyjnego, którego projekt będzie niebawem ogłoszony przez Komisję Europejską i przyjęty przez Radę – stwierdziła szefowa rządu.

Brexit to bezprecedensowy proces o charakterze politycznym, dlatego to liderzy państw członkowskich muszą zachować nad nim kontrolę – powiedziała premier Szydło. Jak poinformowała, podkreślała to w swoim wystąpieniu w czasie dzisiejszej debaty z europejskimi liderami. Powiedziała również o tym, że bardzo istotną kwestią jest jedność i to, żebyśmy się wzajemnie słuchali.

Wkład Polski w wytyczne

Przed szczytem w Brukseli udało się wypracować dobry, dla wszystkich akceptowalny dokument wytycznych. Dzięki temu można go było bardzo szybko przyjąć – powiedziała premier. Jak podkreślała, w tym procesie bardzo istotną kwestią jest jedność. W wyniku tego, że potrafiliśmy tę jedność zachować i wspólnie słuchać się nawzajem, i również uwzględnić postulaty państw członkowskich, udało się przed posiedzeniem dzisiejszej Rady Europejskiej wypracować dobry, dla wszystkich akceptowalny dokument wytycznych. Można go było bardzo szybko i sprawnie przyjąć – podkreślała Beata Szydło. Jednocześnie szefowa rządu podkreśliła, że udało się to dzięki pracy wszystkich państw członkowskich, za co podziękowała innym krajom członkowskim Wspólnoty. Ponadto doceniła duży wkład pracy w ten dokument wiceministra ds. europejskich Konrada Szymańskiego.

Premier zaznaczyła, że z Brexitu Unia Europejska musi wyciągnąć wnioski. By zagwarantować sobie kontrolę nad procesem negocjacji, wpisaliśmy do wytycznych obowiązek uzyskania stanowiska Rady Europejskiej wobec negocjacji o nowych relacjach. Umocniliśmy też wpływ Rady na zmianę mandatu negocjacyjnego w przyszłości – poinformowała Beata Szydło.

Polska ma pełnić rolę stabilizującą w negocjacjach. Musi to być uporządkowany proces, którego celem nie będzie karanie Wielkiej Brytanii, ale zawarcie rzetelnego porozumienia, które zminimalizuje ryzyka i niepewność dla obywateli, przedsiębiorstw i gospodarek zarówno państw UE, jak i Wielkiej Brytanii – podkreśliła premier. Jednocześnie zadeklarowała, że nasz kraj jest gotowy do rozmów o przyszłych relacjach po właściwym uzgodnieniu kwestii praw obywateli oraz rozliczenia finansowego.

Premier poinformowała, że wystarczający postęp w negocjacjach oznacza dla nas: po pierwsze zagwarantowanie katalogu praw dla obywateli, którzy przybyli do Wielkiej Brytanii przed wyjściem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Gwarancje te muszą być oparte na prawie UE i pozwalać na nabycie prawa stałego pobytu również po Brexicie. Po drugie, uzgodnienie zasad, które pozwolą precyzyjnie określić wielkość i harmonogram realizacji zobowiązań finansowych Wielkiej Brytanii wobec budżetu UE – wyliczyła.

Priorytet: Prawa obywateli i kwestie finansowe

Jesteśmy gotowi do zawarcia ambitnej i kompleksowej umowy z Wielką Brytanią – powiedziała Beata Szydło. Jak stwierdziła szefowa rządu, dużą wartość mają wspólne działania w zakresie bezpieczeństwa, obrony i polityki zagranicznej. Dla Polski, istotny jest uczciwy podział zobowiązań międzynarodowych pomiędzy Unię Europejską a Wielką Brytanią, o czym informowaliśmy podczas formułowania wytycznych negocjacyjnych i potrzebujemy odpowiednich zapisów w mandacie negocjacyjnym dla Komisji.

Polska bardzo jasno stawia sprawę, od momentu, kiedy okazało się, że Wielka Brytania opuści Unię Europejską. Chcemy dobrych relacji bilateralnych z Wielką Brytanią i chcemy również, aby przyszłe relacje pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią były oparte na zasadzie partnerstwa i wzajemności. Aby tak się stało, negocjacje, które dzisiaj przyjętym mandatem uruchamiamy, muszą być przede wszystkim spełnieniem zawartych w nim postulatów – podkreśliła premier Szydło. Jak dodała „dla Polski na tym etapie priorytetem są prawa obywateli i kwestie finansowe".