KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 2 października, 2022   I   04:30:49 PM EST   I   Racheli, Sławy, Teofila
  1. Home
  2. >
  3. WIADOMOŚCI
  4. >
  5. Polska

Lekarze ze szpitala onkologicznego MD Anderson Cancer Center spotkali się z Prezydentem Dudą

28 lutego, 2017

Foto: Krzysztof Sitkowski
Foto: Krzysztof Sitkowski

Prezydent RP gościł w poniedziałek przedstawicieli polskich onkologów oraz gości z amerykańskiego szpitala onkologicznego MD Anderson Cancer Center.

W spotkaniu uczestniczył również Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski oraz eksperci z Narodowej Rady Rozwoju – dr Konrad Dziobek pełniący funkcję Sekretarza NRR i prof. Piotr Czauderna – koordynator Sekcji „Ochrona zdrowia”. 

Głównym celem spotkania było przedstawienie Prezydentowi RP sytuacji w zakresie polskiej onkologii. Dane na temat wskaźników dotyczących zachorowalności oraz organizacji systemu walki z rakiem w Polsce zaprezentowali czołowi polscy specjaliści w tym zakresie: prof. Jacek Fijuth, Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, prof. Adam Maciejczyk, Prezes-Elekt Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i Prezes Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych oraz prof. Stanisława Góźdź, Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i prof. Jan Walewski, Dyrektor Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie. Ponadto, w dyskusji udział wzięli prof. Piotr Richter z Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum oraz prof. Łukasz Wicherek z Centrum Onkologii w Bydgoszczy. 

Eksperci poruszyli wiele wątków związanych z zachorowalnością i umieralnością na nowotwory w Polsce. Podkreślili, że Polska jako jeden z niewielu europejskich krajów nie ma wdrożonej strategii na rzecz walki z rakiem, tzw. Cancer Plan. Tymczasem taki dokument „Strategia Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024” powstał z inicjatywy m.in. Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i wielu innych środowisk. Wskazywali, że niezbędne jest wdrożenie standardów diagnostyki i leczenia oraz rozwój wielodyscyplinarnych ośrodków onkologicznych. Obecnie kompleksowa opieka onkologiczna jest pożądanym kierunkiem na całym świecie i przyczynia się do jakościowej poprawy leczenia. Wskazali również na rozmaite bolączki systemowe wśród których największą role odgrywają: niedostateczne finansowanie, braki sprzętowe, a przede wszystkim utrzymujący się trend wyjazdu polskich lekarzy, którzy decydują się na pracę w zagranicznych, lepiej opłacanych i wyposażonych ośrodkach. 

Uczestniczący w spotkaniu goście z amerykańskiego, największego na świecie szpitala MD Anderson Cancer Center w Teksasie zaprezentowali możliwość współpracy z Polską, której celem byłaby wymiana wiedzy i doświadczenia. Prof. George Wilding, Wicedyrektor ds. badań naukowych przedstawił kilka obszarów, nad którymi można by podjąć wspólne działania, w tym prewencja i wczesne wykrywanie nowotworów takich jak HPV czy czerniak. Z kolei prof. Waldemar Priebe z Departamentu Terapii Eksperymentalnych (będący jednocześnie członkiem Narodowej Rady Rozwoju) wskazał, że MD Anderson chce współpracować z Polską i pilotować innowacyjne projekty badawcze oraz działać wspólnie w zakresie badań klinicznych. Dodatkowo, możliwa jest współpraca nad stworzeniem solidnej infrastruktury informatycznej, wspierającej podstawowe badania naukowe i kliniczne. 

Podczas dyskusji prezydent zauważył, że choroby nowotworowe coraz częściej występują w krajach rozwiniętych i rozwijających się, takich jak Polska. Powiedział, że ma świadomość powagi sytuacji i zależy mu, aby podjąć niezbędne działania sprzyjające ograniczaniu zachorowalności, ale też poprawie jakości życia osób już zmagających się z rakiem. Profesor Piotr Czauderna podsumował, że droga do poprawy wyników leczenia prowadzi przez współpracę. Zapowiedział, że Sekcja „Ochrona zdrowia” będzie dyskutować nad zagadnieniami onkologicznymi podczas jednego z wiosennych spotkań sekcji. 

MD Anderson chce współpracować z Polską, aby wspierać rozwój innowacji w dziedzinie onkologii przez następne 5 lat. To strategiczne partnerstwo pozwoli na wymianę wiedzy pomiędzy MD Anderson a instytucjami w Polsce. 

W pierwszej fazie współpraca obejmowałaby stworzenie fundamentów dla innowacji w dziedzinie onkologii poprzez szkolenia, prace badawcze, współpracę przy programie Moon Shots i wprowadzenie odpowiednich rozwiązań legislacyjnych. 

W fazie drugiej MD Anderson proponuje prowadzenie prac rozwojowych nad prewencją pierwotną nowotworów i platformą monitorowania. Polska mogłaby stać się najważniejszym ośrodkiem dla Europy Środkowej i Wschodniej w zakresie szkoleń, badań i usług z zakresu onkologii.

Prezydent.pl