KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Poniedziałek, 3 października, 2022   I   02:39:46 PM EST   I   Bogumiła, Gerarda, Józefy
  1. Home
  2. >
  3. WIADOMOŚCI
  4. >
  5. Polska

ZHP traci wiarygodność

28 lutego, 2017

ZHP traci wiarygodność

Każda organizacja wychowująca młodzież w duchu wysokich wartości moralnych i z poszanowaniem narodowych imponderabiliów musi dbać o odpowiedni dobór kadr. Jeżeli nie reaguje na to, że w jej szeregach uplasowali się ludzie bez żenady uprawiający politykę i to w nader prymitywny sposób, powinna reagować bezzwłocznie oraz zdecydowanie. Inaczej traci wiarygodność.

Głoszący szczytne ideały Związek Harcerstwa Polskiego właśnie naraził się na ten zarzut nie usuwając do tej pory ze swojego grona pułkownika rezerwy, byłego Komendanta Chorągwi Opolskiej harcmistrza Adam Mazguły.

Jego kompromitujące wystąpienia publiczne, a zwłaszcza wypowiedzi na temat „dobrodziejstw” stanu wojennego, atakowanie Kościoła przy pomocy steku bzdur, pomówień i obelg oraz angażowanie się w bieżącą działalność polityczną są niezgodne z duchem, w jakim powinno wychowywać się młodzież w odwołującym się do pięknych tradycji służby Bogu, Polsce i bliźnim ZHP.

Warto przypomnieć, że Ministerstwo Obrony Narodowej skierowało do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez Mazgułę przestępstwa z artykułu 255. kodeksu karnego, czyli publicznego nawoływania do przestępstwa, a także odebrało mu prawo do noszenia munduru, pełniący obowiązki szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk podjął zaś decyzję o odebraniu mu medalu „Pro Patria”.

Mimo to Główna Kwatera ZHP nadal nie widzi potrzeby wyrzucenia Mazguły ze Związku, czym poważnie naraża na szwank wiarę w to, że wkroczył on w niepodległej Polsce na drogę prawdziwej odnowy, skoro toleruje w swoim korpusie instruktorskim człowieka o ewidentnie komunistycznej mentalności.

Jako aktywny instruktor Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1975-89 (m.in. komendant znanego z patriotycznych tradycji szczepu „Żurawie”), od 1989 roku członek ZHP-rok założenia 1918, a następnie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej stwierdzam, że nie podejmując decyzji o usunięciu hm. Adama Mazguły ZHP na własne życzenie i z niezrozumiałych dla mnie powodów traci społeczną wiarygodność.

hm Jerzy Bukowski
Harcerz Rzeczypospolitej