KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 22 października, 2021   I   03:26:20 PM EST   I   Haliszki, Lody, Przybysłšwa
  1. Home
  2. >
  3. WIADOMOŚCI
  4. >
  5. Polska

Polscy biskupi o możliwości polsko-ukraińskiego pojednania

28 czerwca, 2016

Polscy biskupi o możliwości polsko-ukraińskiego pojednania

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski również postanowiło zabrać głos w sprawie stosunków naszego kraju z Ukrainą, o których wiele mówi się i pisze w ostatnich dniach w perspektywie zbliżającej się 73. rocznicy rzezi wołyńskiej.

W wydanym z tej okazji komunikacie biskupi wzywają do wzajemnego przebaczenia i pojednania. „Chrześcijańskie przebaczenie jest wartością bezwarunkową, obejmującą nawet największe niegodziwości, takie jak zabijanie niewinnych ludzi i ludobójstwo, czy przymusowe przesiedlenia. Dogłębne przebaczenie i pojednanie może dokonać się jedynie w pełnej prawdzie. Przebaczenie chrześcijańskie nie jest banalizacją zbrodni, nie oznacza usprawiedliwienia win i zapomnienia, jest jednak bardzo ważne zarówno ze względów moralnych, jak i - w przypadku stosunków z sąsiednimi narodami - ze względu na przyjazne współżycie przyszłych pokoleń, które nie ponoszą odpowiedzialności za czyny przodków” - czytamy w komunikacie Prezydium KEP (cytaty za depeszą Polskiej Agencji Prasowej).

Przywołali też kluczowy fragment wspólnej deklaracji hierarchów Kościołów Polski i Ukrainy z 28 czerwca 2013 roku: „Zdajemy sobie sprawę z tego, że ofiarami zbrodni i czystek etnicznych stały się dziesiątki tysięcy niewinnych osób, w tym kobiet, dzieci i
starców, przede wszystkim Polaków, ale także Ukraińców, oraz tych, którzy ratowali zagrożonych sąsiadów i krewnych (...) Wiemy, że chrześcijańska ocena zbrodni wołyńskiej domaga się od nas jednoznacznego potępienia i przeproszenia za nią. Uważamy bowiem, że ani przemoc, ani czystki etniczne nigdy nie mogą być metodą rozwiązywania konfliktów między sąsiadującymi ludami czy narodami, ani usprawiedliwione racją polityczną, ekonomiczną czy religijną.”


Nie mogło zabraknąć odwołania do określonych jako „prawdziwie profetyczne” słów Świętego Jana Pawła II wypowiedzianych we Lwowie w 2001 roku: „Niech dzięki oczyszczeniu pamięci historycznej wszyscy będą gotowi stawiać wyżej to, co jednoczy, niż o, co dzieli, ażeby razem budować przyszłość opartą na wzajemnym szacunku, na braterskiej wspólnocie, współpracy i autentycznej solidarności.”

Prezydium KEP wyraziło też radość „ze wszelkich dążeń zmierzających do wybaczenia win poszczególnych ludzi i narodów”. Hierarchowie przypomnieli przesłanie Św. Jana Pawła II do Ukraińców i Polaków w 60. rocznicę tragicznych wydarzeń na Wołyniu: „Skoro Bóg przebaczył nam w Chrystusie, trzeba, aby wierzący umieli przebaczać sobie nawzajem doznane krzywdy i prosić o​ przebaczenie własnych uchybień, i w ten sposób przyczyniać się do budowania świata, w
którym respektuje się życie, sprawiedliwość, zgodę i pokój.”

Podkreślono też, że wzajemne przebaczenie między narodami polskim i ukraińskim „jest szczególnym wymogiem religijnym i moralnym, jaki staje przed nami w przeżywanym obecnie Nadzwyczajnym Jubileuszu Miłosierdzia, który wzywa nas do tego, abyśmy byli <Miłosierni jak Ojciec nasz niebieski>”.

Prezydium KEP przypomniało, że nadal aktualne są słowa listu biskupów greckokatolickich Ukrainy i rzymskokatolickich Polski z okazji aktu wzajemnego przebaczenia i pojednania z czerwca 2005 roku: „Wznieśmy się ponad polityczne poglądy i historyczne zaszłości, ponad nasze kościelne obrządki, nawet ponad naszą narodowość - ukraińska i polską.”

W komunikacie znalazło się też sformułowanie: „Aby budować jedność narodów i w duchu zaufania rozwijać wzajemne stosunki, a w ten sposób tworzyć cywilizację miłości, trzeba przezwyciężyć dziedzictwo przeszłości, wybaczyć sobie historyczne krzywdy i nieporozumienia oraz oczyścić naszą pamięć.”
 


Stanisław Dębicki
Dziennik Polonijny
Polish Pages Daily News