KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 20 czerwca, 2024   I   10:31:33 PM EST   I   Bogny, Rafaeli, Rafała
 1. Home
 2. >
 3. WIADOMOŚCI
 4. >
 5. Polska

Komunikat w sprawie wyborów do Sejmu i Senatu RP, które odbędą się 20 października, 2007

10 października, 2007

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku uprzejmie informuje, że zgodnie z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 7 września 2007 r. wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich zamieszkałych lub czasowo przebywających w Stanach Zjednoczonych odbędą się 20 PAŹDZIERNIKA (SOBOTA) 2007 ROKU, W GODZINACH OD 6:00 DO 20:00 (6:00 AM – 8:00 PM)

KLIKNIJ TU --- REJESTRACJA DO WYBORÓW PARLAMENTARNYCH RP

***

Nowy Jork, 28 września 2007 r.

KOMUNIKAT

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku uprzejmie informuje, że zgodnie z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 7 września 2007 r. wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich zamieszkałych lub czasowo przebywających w Stanach Zjednoczonych odbędą się

20 PAŹDZIERNIKA (SOBOTA) 2007 ROKU
W GODZINACH OD 6:00 DO 20:00 (6:00 AM – 8:00 PM)

Prawo wybierania posłów i senatorów ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 18 lat, posiada ważny polski paszport i przedłoży go Obwodowej Komisji Wyborczej.

W okręgu konsularnym Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku zostaje utworzonych 5 Obwodowych Komisji Wyborczych:

 1. KOMISJA NR 144
  KONSULAT GENERALNY RP W NOWYM JORKU
  233 Madison Avenue, New York, NY 10016

 2. KOMISJA NR 145
  POLSKI DOM NARODOWY
  261 Driggs Avenue, Brooklyn, NY 11222

 3. KOMISJA NR 146
  POLSKO-AMERYKAŃSKIE CENTRUM KULTURALNE
  1-3 Monroe Street, Passaic, NJ 07055

 4. KOMISJA NR 147
  POLISH AMERICAN CULTURAL CENTER
  308 Walnut Street, Philadelphia, PA 19106

 5. KOMISJA NR 148
  PLACÓWKA HALLER POST
  112 Grove Street, New Britain, CT 06053
Obywatele polscy, przebywający w dniu wyborów za granicą, będą mogli wziąć udział w głosowaniu, jeżeli posiadają ważny polski paszport oraz zostaną wpisani, na podstawie osobistego zgłoszenia, do spisu wyborców właściwego terytorialnie dla miejsca pobytu wyborcy. Warunkiem wzięcia udziału w głosowaniu jest wpisanie się do spisu wyborców w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku (stany: Connecticut, Delaware, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New Jork, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont).

Powyższy wymóg nie dotyczy wyborców na stałe zamieszkałych w Polsce, którzy przedstawią Komisji Wyborczej w jednym z 5 wymienionych wyżej obwodów zaświadczenie o prawie do głosowania wydane w kraju.

Na żądanie osoby uprawnionej do głosowania, która zmienia miejsce pobytu, konsul wyda (na podstawie spisu) zaświadczenie o prawie do głosowania w innym miejscu pobytu, w tym w Polsce.

Informujemy, że zgłoszenie musi zawierać następujące informacje:

 1. Nazwisko i imiona;
 2. Imię ojca;
 3. Datę urodzenia;
 4. Adres (miejsce pobytu wyborcy);
 5. Numer ważnego polskiego paszportu, a także miejsce i datę wystawienia paszportu;
 6. Numer PESEL, jeśli wyborca go posiada;
 7. Wskazanie Obwodowej Komisji Wyborczej, w której wyborca będzie głosował.
Zgłoszenia można dokonać osobiście, telefonicznie, pisemnie, telefaksem lub pocztą elektroniczną (dostęp przez stronę internetową Konsulatu w Nowym Jorku - www.PolishConsulateNY.org). Ze względu na zawodność przekazywania informacji przez telefon, Konsulat zaleca korzystanie z trzech ostatnich metod, zwłaszcza poprzez specjalny kwestionariusz zamieszczony na powyższej stronie internetowej placówki.

Adres Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku:
233 Madison Avenue
New York, NY 10016
Korespondencję należy opatrzyć dopiskiem „wybory”.

Numery telefonów:
646-237-2100
646-237-2149
212-561-8160
Fax: 646-237-2134, 646-237-2105

Uwaga: osoby, które nie zarejestrują się do spisu wyborców we wskazanym ustawą terminie, nie będą mogły wziąć udziału w głosowaniu. Zgłoszenia można dokonać najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów.

Informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: http://www.pkw.gov.pl/