KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Poniedziałek, 6 lutego, 2023   I   02:47:13 PM EST   I   Amandy, Bogdana, Doroty
  1. Home
  2. >
  3. WIADOMOŚCI
  4. >
  5. Polska

Krzyż Polski - pomnik

05 sierpnia, 2007

Krzyż Polski - pomnik

Idea rzeźby - Pomnika nazwanego „Krzyżem Polskim” zrodziła się w środowiskach Żołnierzy Państwa Podziemnego pamiętających życzliwość okazywaną im przez Ojca Świętego jeszcze w okresie przed wyborem na Stolicę Piotrową. Odsłonięcie pomnika odbędzie się 17 września bieżącego roku.

Motorem ich działania była myśl, którą zawarli w słowach skierowanych do Ojca Świętego w marcu 2002 roku:

„Nie czujemy się godni prosić Jego Świątobliwość, a sami marzyć o spotkaniu z Nim w Szczawie, ale mamy honor żołnierski błagać o poświęcenie kamienia węgielnego pod wspomniany wyżej Pomnik”.

W trakcie Mszy świętej na krakowskich Błoniach, 18 sierpnia 2002 roku Ojciec Święty poświęcił miniaturę Pomnika, stanowiącą jednocześnie kamień węgielny, który zostanie wmurowany w fundament Pomnika.

Twórcą projektu Pomnika jest Prof. Wiesław Bielak, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Na cokole Pomnika znajdzie się napis „Poległym i walczącym o za Wolną i Niepodległą Polskę w latach 1939-1989 i nadal...”

Pomnik stanie na terenie Parafii w Kościelisku - u stóp Giewontu, tak bliskiego Ojcu Świętemu, a jednocześnie miejscu tak mocno wpisanym w polską historię i polską tradycję.

Inicjatorzy budowy Pomnika pragną, aby jego odsłonięcie stało się wielkim świętem wszystkich, którzy walczyli i ginęli w imię Najjaśniejszej. Motto Pomnika „Poległym i walczącym o wolną Polskę w latach 1939-1989 i nadal” ma akcentować łączność pokoleń składających ofiarę Niepodległej, bez różnicowania wkładu Żołnierzy 39 roku, Żołnierzy Państwa Podziemnego, tych którzy nie złożyli broni po 1945 roku, robotników Poznania, Wybrzeża, Śląska, uczestników zrywu Solidarności i tych, którzy podtrzymywali opór w latach 80.

Jednocześnie z ogromną satysfakcją pragniemy zaznaczyć włączenie się w naszą inicjatywę młodego pokolenia, ludzi którzy naszą walkę znają tylko z opowiadań i lektur. Wsparcie ze strony młodych ludzi, którzy we współczesnym świecie angażują się w budowę Krzyża Polskiego daje nam wiarę, że ten Pomnik stanie się żywym symbolem.

Apelujemy o współudział w tym wielkim przedsięwzięciu poprzez troskę o dobro Narodu, duchową łączność i wreszcie wsparcie - w miarę możliwości - w postaci datków pieniężnych. Wierzymy, że Krzyż Polski, poprzez jego szczególną wymowę i symbolikę stanie się miejscem drogim dla wszystkich, którym miłość Ojczyzny była zawsze drogowskazem i dobrem nadrzędnym.

Jesli ktoś z Państwa chciałby złożyć donację to zapraszam. Wpłaty przyjmuje Stowarzyszenie Pokolenie (http://www.pokolenie.org.pl) z adnotacją, że donacja jest na Pomnik Krzyż Polski.

Bank Śląski S.A. Oddział VII Katowice
nr: 80105012141000002205118777

Karol Kolouszek
(Polish-American Business Club)