KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Poniedziałek, 8 sierpnia, 2022   I   08:34:40 AM EST   I   Izy, Rajmunda, Seweryna
  1. Home
  2. >
  3. WIADOMOŚCI
  4. >
  5. Polska

Oficjalne otwarcie Muzeum Regionalnego w Koszycach im. Stanisława Boducha

31 maja, 2007

Oficjalne otwarcie Muzeum Regionalnego w Koszycach im. Stanisława Boducha

„ Na współczesną emigrację, która budzi tak wielki niepokój, należy spojrzeć inaczej. Jeśli choć połowa z wyjeżdżających młodych ludzi, ma w swoich sercach taki obraz Polski jak Stanisław Boduch, i będzie do nas powracać tak jak on, to nie powinniśmy obawiać się o przyszłość.” Takie słowa padły 26 maja, na oficjalnym otwarciu Muzeum Regionalnego w Koszycach, które nosi imię Stanisława Boducha- znanego chicagowskiego biznesmena.

Na uroczystość otwarcia Muzeum zaproszeni zostali znamienici goście, m.in. ojciec prof. Andrzej Napiórkowski (przeor klasztoru na Skałce w Krakowie), ks. biskup Kazimierz Gurda, posłowie na Sejm RP Andrzej Pałys i Wiesław Woda, dyr. Muzeum Narodowego w Krakowie, Zofia Gołubiew, dyr. Muzeum Archeologicznego w Krakowie, Jacek Rydzewski, senator Bogdan Podgórski, przedstawiciel Urzędu Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak, liczni przedstawiciele władz gminnych, samorządów lokalnych i mieszkańcy. Obecny był również główny bohater uroczystości, Stanley Boduch wraz z małżonką, Heleną oraz synem Davidem.

Historia powstania muzeum bierze początek od zrujnowanej przez Hitlerowców synagogi żydowskiej. Pomysł zakupu, renowacji i ochrony tego budynku zrodził się w czasie rozmowy Stanleya Boducha i wójta gminy koszyckiej, Stanisława Rybaka. Jak obaj wspominali, po zaakceptowaniu wszystkich warunków rozpoczęła się ciężka praca- oprócz odbudowy samego budynku, należało zadbać o zabezpieczenie okolicy. Płynąca w pobliżu rzeczka Goczałka, została wyregulowana na odcinku prawie 200 metrów, zbudowano także kanał podziemny i postawiono 5 mostów. Stanisław Rybak podkreślał podczas otwarcia, że takie przedsięwzięcie wymagało ogromnych nakładów finansowych, i wyniosło prawdopodobnie ok. 2 milionów złotych.

Sam pomysłodawca i fundator muzeum mówił, że pragnął dokonać tego dzieła dla swoich dzieci i dzieci innych emigrantów, którzy z różnorodnych przyczyn musieli opuścić kraj. Takie miejsca będą przez wiele lat podkreślać piękno Polski, małej ojczyzny i dobre serca Polaków, będą wiązać ze sobą pokolenia i będą dla nich powodem do dumy.

Uroczystość otwarcia rozpoczęła się od przecięcia wstęgi przez Stanleya Boducha i Stanisława Rybaka, oraz od błogosławieństwa udzielonego przez Biskupa Kazimierza Gurdę. Po podpisaniu dokumentów przekazujących budynek Gminie, głos zabrali goście. Wielu z nich zwracało uwagę na niematerialny wymiar tego przedsięwzięcia. Odczytano również list gratulacyjny od Prezydenta RP Jarosława Kaczyńskiego. Oficjalną część i przemówienia, uświetnił Chór Wyższego Seminarium Duchownego OO. Paulinów z Krakowa.
Wszyscy obecni w Koszycach mieli okazję zwiedzić muzeum, w którym już ustawiono wystawę reprodukcji prac Stanisława Wyspiańskiego, oraz eksponaty pochodzące z wykopalisk archeologicznych w regionie. Ciekawie zagospodarowane są „ślady życia i historii” mieszkańców gminy koszyckiej, na które składają się sprzęty domowe (jak Singerowska maszyna do szycia, ręcznie wykonane ozdoby, ludowe obrazki, koce, chusty itp.) oraz ekspozycja siedemnastowiecznych, haftowanych ornatów mszalnych. Prócz tego, w budynku mieści się sala konferencyjna oraz archiwa. Po zakończeniu uroczystości można było pozostawić swój wpis w pamiątkowej księdze, która będzie służyła tradycji prawdopodobnie przez wiele lat.

Monika Lewińska