KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Wtorek, 28 listopada, 2023   I   11:50:12 AM EST   I   Jakuba, Stefana, Romy
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Informacje polonijne ze świata

Jak dostać się na prestiżową uczelnię?

19 października, 2006

Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa współorganizatorem „Polskiego Dnia” na Uniwersytecie Columbia

(Nowy Jork, 19 października, 2006) – Jeszcze nigdy tyle młodych polskich głosów nie rozbrzmiewało na Uniwersytecie Columbia jak podczas specjalnego spotkania zorganizowanego w ubiegły poniedziałek przez P-SFUK, Polski Klub Studenta na Bernard College/Columbii oraz Organizację Studentów Polskich w Nowym Jorku.

180 osób, wśród których była grupa zainteresowanych rodziców, przybyło do Gmachu Stosunków Międzynarodowych, by zapoznać się z warunkami przyjęcia, spotkać się z przedstawicielami Columbii i wziąć udział w wykładzie traktującym o strategii ubiegania się o przyjęcie na studia w USA, który przygotowała i prowadziła pani Katarzyna Kowalska z Organizacji Studentów Polskich.

"Jeśli myślicie o elitarnych uczelniach, bardzo ważne jest wczesne rozpoczęcie przygotowań." – powiedziała pani Kowalska. – "Im wyżej celujecie, tym więcej też będziecie musieli podjąć starań. Aby dostać się na community college, wystarczy dyplom ukończenia szkoły średniej i wypełnione podanie. Aby dostać się na elitarną uczelnię, trzeba zaliczyć jak najtrudniejsze przedmioty w szkole średniej, zdać egzamin SAT i testy przedmiotowe SAT II, napisać esej lub kilka esejów, zdobyć mocne listy polecające od nauczycieli, a przy tym wykazać się jeszcze osiągnięciami w działalności pozaszkolnej.” W prezentacji pani Kowalskiej asystowało trzech polskich studentów Columbii (zaliczanej do ścisłej czołówki prestiżowej Ivy League), którzy chętnie udzielali praktycznych porad.

„Mamy wspaniałą, uzdolnioną młodzież, która powinna się znaleźć na najlepszych uczelniach w USA.” – skomentował pan Alex Storożyński, Wiceprzewodniczący Rady Dyrektorów P-SFUK (oraz absolwent wydziału dziennikarstwa Columbii), który przybył na spotkanie. – „Często w życiu młodego człowieka bardzo istotna jest inspiracja i dobra, praktyczna porada by skierować go na drogę do sukcesu. Naszej Unii bardzo zależy na sukcesie młodej Polonii – jest to przecież sukces nas wszystkich.”

Gospodarzem spotkania z ramienia Uniwersytetu Columbia był dyrektor Ośrodka Europy Środkowo-Wschodniej, profesor John Micgiel, który doskonale mówi po polsku i który jest jednym z inicjatorów utworzenia Katedry Studiów Polskich na Columbii. Profesor Micgiel w swoim przemówieniu pogratulował Polonii, że wychowała takie zdolne młode pokolenie, życzył kandydatom osiągnięcia swoich akademickich celów i podziękował organizatorom. "Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa jest instytucją polonijną, która jest najbardziej zaangażowana w sprawę obecności naszej grupy etnicznej na Columbii i utworzenia stałej Katedry.” – podkreślił profesor Micgiel – „ W ciągu ostatnich 2 lat otrzymaliśmy od Unii znaczne finansowe wsparcie, za które serdeczne dziękujemy. Przewidujemy, że Katedra Studiów Polskich stanie się faktem w perspektywie czterech lat, gdy zgromadzimy odpowiednie fundusze."

Kandydaci na studia, którzy na początku wydawali się trochę onieśmieleni otoczeniem, wyszli ze spotkania przekonani, że przy właściwym wkładzie pracy, studia na Columbii, albo innej elitarnej uczelni, są jak najbardziej w ich zasięgu. Unia Kredytowa i Organizacja Studentów Polskich w Nowym Jorku planują zorganizowania podobnych spotkań w oddziałach Unii w najbliższych tygodniach. Ich terminy zostaną ogłoszone w oddziałach Unii i w prasie polonijnej.

Galeria