KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 18 lipca, 2024   I   09:53:17 PM EST   I   Kamila, Karoliny, Roberta
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Informacje polonijne ze świata

Stanowisko PASI w sprawie K 25/20: zagraniczne wyroki mogą kosztować Polskę miliardy dolarów

Edward Wojciech Jeśman, President Polish American Strategic Initiative     08 maja, 2023

Stanowisko PASI w sprawie K 25/20: zagraniczne wyroki mogą kosztować Polskę miliardy dolarów
The building of the Constitutional Tribunal. Photo: Grand Warszawski

10 maja 2023 r. Trybunał Konstytucyjny w Warszawie ma rozpatrzyć sprawę K 25/20 i orzec czy stosowanie w polskim systemie prawnym obrony opartej na zasadzie immunitetu obcego państwa w sprawach cywilnych dotyczących zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości i ludobójstwa jest zgodne z Konstytucją.

Ewentualne rozstrzygnięcie dopuszczające prowadzenie w polskich sadach postępowań cywilnych przeciwko rządom państw obcych może umożliwić ubieganie się o odszkodowania wielu ofiarom II wojny światowej. Zmiana prawna tego typu może jednak również stworzyć niebezpieczny precedens prawny o poważnych skutkach międzynarodowych, który może mieć wpływ, w oparciu o zasady symetrii prawnej i wzajemności, na procesy sądowe przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej w obcych jurysdykcjach, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych.

Decyzja Trybunału nie powinna być podjęta pochopnie. Świadomość wymienionych konsekwencji jest niezbędna przy jej podejmowaniu. Przez lata sądy w Stanach Zjednoczonych rutynowo odrzucały pozwy cywilne przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej i utrzymywały, że Ustawa o Immunitecie Państw Obcych chroni Polskę przed takimi pozwami.

Orzeczenie zmieniające prawo krajowe może odebrać Polsce w sposób niezamierzony możliwość używania argumentu immunitetu państwowego jako sposobu obrony i doprowadzić do masowych powództw przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej od osób fizycznych lub prawnych domagających się zwrotu lub odszkodowania za straty, rzeczywiste lub fikcyjne, poniesione podczas II wojny światowej oraz w wyniku komunistycznych nacjonalizacji po wojnie. Taki rozwój wydarzeń może prowadzić do zagranicznych wyroków, które będą kosztować Polskę miliardy dolarów.

Z poważaniem,
Edward Wojciech Jeśman
President Gene Sokolowski, Ph.D., President
Polish American Strategic Initiative (PASI) PASI Educational Organization (PASI EDU)