KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Środa, 29 maja, 2024   I   05:09:07 PM EST   I   Benity, Maksymiliana, Teodozji
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Informacje polonijne ze świata

Biuro Studium KUL dla Polonii rozpoczęło działalność w Paryżu

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II     15 stycznia, 2023

Biuro Studium KUL dla Polonii rozpoczęło działalność w Paryżu
Foto: TV KUL / YouTube

Biuro w Paryżu dla Polonii i Polaków z Francji, Belgii, Holandii i Luksemburga, wchodzące w skład międzynarodowego projektu Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą, zostało uroczyście otwarte w paryskim Seminarium Polskim. Wydarzeniu, które odbyło się 14 stycznia 2023 r., towarzyszyła konferencja "Nowoczesny patriotyzm, jak promować wartości w dzisiejszym świecie".

Ceremonia, którą KUL zorganizował wspólnie z Polską Misją Katolicką we Francji, rozpoczęła się od przesłania przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, metropolity poznańskiego abp. Stanisława Gądeckiego, wspierającego inicjatywę KUL.

- Studium KUL jest odpowiedzią na potrzeby edukacyjne zgłaszane przez naszych rodaków z wielu krajów. Zajęcia dydaktyczne oferowane przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie tylko przyczyniają się do podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych, ale także stwarzają możliwość osobistego rozwoju, promocji polskiej kultury, historii oraz nauki - ocenił abp Stanisław Gądecki.

Dodał też, że Studium, które będzie miało swoje biuro i punkt informacyjny w Seminarium Polskim w Paryżu, należy do Konferencji Episkopatu Polski, a w jej imieniu zarządza nim Polska Misja Katolicka we Francji. - W zajęciach Studium KUL dla Polonii uczestniczy już w formie online ponad 330 Polaków z różnych państw - przypomniał przewodniczący KEP i życzył dalszego rozwoju inicjatywy KUL.

Rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski, który podkreślił, że KUL, zgodnie z przekonaniami jego założycieli, w tym ks. Idziego Radziszewskiego, powinien być blisko ludzi, przedstawił główną ideę Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą. - Trzeba jasno powiedzieć, że oferta edukacyjna Studium KUL wypływa z tej tradycji bliskości uniwersytetu wobec osób, które potrzebują wsparcia edukacyjnego. Uniwersytet jest akademickim Samarytaninem, którzy przychodzi i oferuje pomoc tym, którzy otwierają swoje serca - mówił rektor KUL, dodając, że tego rodzaju podejście umacnia prestiż uczelni i pokazuje jej elitarność w świecie akademickim.

Rektor wymienił przy tym inne najważniejsze inicjatywy KUL, które zostały podjęte w ostatnim czasie, m.in. Centrum Studiów KUL przy Areszcie Śledczym w Lublinie, a także Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich KUL im. Abrahama J. Heschela. Wskazał także na wartość funkcjonowania Akademii Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL oraz na wysoko ocenianą jakość badań naukowych prowadzonych na katolickiej wszechnicy. - 14 naszych dyscyplin osiągnęło najwyższe wskaźniki, są one na poziomie światowym - zaznaczył.

W wydarzeniu wziął udział również ambasador Polski we Francji Jan Emeryk Rościszewski, który podkreślił wartość KUL jako wolnej uczelni w okresie komunizmu - "między Łabą a Władywostokiem" i zaznaczył, że ta tradycja katolickiego uniwersytetu zobowiązuje. - Zobowiązuje, aby kolejne dzieła oraz inicjatywy miały wymiar historyczny - powiedział dyplomata, wskazując na inicjatywę Studium KUL dla Polonii.

- Mam wrażenie, że jestem w momencie absolutnie historycznym, który pozwoli nie tylko KUL-owi, ale Polsce na odpowiednią promocję języka polskiego, kultury i naszej chrześcijańskiej i polskiej cywilizacji - stwierdził ambasador Rościszewski, kładąc nacisk na konieczność budowania formacji edukacyjnej i patriotycznej. - Musimy dzisiaj zbudować silne, mądre społeczeństwo, które będzie w stanie odpowiedzieć na wyzwania przyszłości - dodał Rościszewski, zwracając uwagę także na toczącą się tuż przy polskiej granicy, w Ukrainie, wojnę, którą wywołała Rosja.

Do uczestników spotkania przesłanie skierował również pełnomocnik rządu ds. Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak. - Nasza tożsamość i jej przekazywanie, a także dobre imię naszego kraju to coś, co sami jako Polacy na świecie współtworzymy. To Państwo, Polonia i Polacy za granicą, jesteście najlepszymi ambasadorami narodu polskiego. Jako rząd Rzeczypospolitej rozumiemy to i wspieramy działania Polonii i Polaków za granicą ponad 580 milionami złotych rocznie. To najwyższa suma w historii Polski po 1989 roku - powiedział minister.

Podczas spotkania, które poprowadził dr Wojciech Wciseł, koordynator ds. projektów edukacyjno-kulturalnych KUL dla Polonii i Polaków za granicą, podpisano deklarację współpracy między Polską Misją Katolicką we Francji, KUL i Fundacją Rozwoju KUL; ideę tego porozumienia przedstawił mec. Tomasz Ośko - pełnomocnik rektora KUL ds. administracyjno-prawnych i prezes fundacji.

Zgodnie z porozumieniem do zadań otwieranego w Paryżu Biura Studium KUL będzie należała m.in. organizacja zajęć stacjonarnych w ramach kursów, szkoleń i studiów podyplomowych oraz konferencji, sympozjów, debat tematycznych, kursów i zajęć z języka polskiego i podnoszących kwalifikacje np. dla nauczycieli szkół polskich. Biuro będzie też miejscem zajęć i spotkań dla dzieci i młodzieży polonijnej.

W ramach konferencji „Nowoczesny patriotyzm, jak promować wartości w dzisiejszym świecie. Współczesne wyzwania komunikacyjne, nowe media i technologie” rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji ks. Bogusław Brzyś wygłosił wykład o masowej emigracji ekonomicznej Polaków do Francji w jej 100-lecie, a także o New Pastoral jako formie wykorzystania nowych mediów w duszpasterstwie i ewangelizacji.

- Być może w DNA Polskiej Misji Katolickiej we Francji jest jakaś sekwencja, która sprawia, że od samego początku Misja ta charakteryzowała się silnie zarysowaną opcją preferencyjną do zakładania rozmaitych stowarzyszeń, grup, związków, u początków których najczęściej byli ludzie świeccy - zwrócił uwagę ks. Brzyś, wyjaśniając też, że New Pastoral proponuje metodę prowadzenia małych parafialnych grup domowych.

Z kolei delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp Piotr Turzyński przedstawił współczesną sytuację Polonii i Polaków za granicą, także jej problemy i wyzwania. - Wyzwaniem na pewno jest przepaść międzypokoleniowa, ten przekaz wartości, wartości bycia Polakiem i chrześcijaninem, który jest zaburzony. Trzeba, żeby Polacy poza granicami mieli świadomość, że polskość to wartość - zaapelował biskup, dodając też, że we współczesnym świecie nie wolno ignorować nowych technologii i wykorzystywać je z właściwą treścią.

Ponadto na konferencji z referatami wystąpili dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka, prof. KUL – politolog i medioznawca, która kieruje pracami Instytutu Nauk o Polityce i Administracji KUL i jest pełnomocnikiem rektora KUL ds. Zespołu Ekspertów KUL, dr hab. Lech Giemza, prof. KUL, z Instytutu Literaturoznawstwa KUL, autor projektu „Książka z plecaka”, a także dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL, dyrektor nowo powstałego Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Materiały filmowe Akademii Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL przedstawił reżyser Damian Bieniek; przedstawił również swoją filmową interpretację "Trenów" Jana Kochanowskiego.

***

Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą zainaugurowało działalność jesienią ub.r. Uczestnikami jest ponad 330 osób z 11 krajów, m.in. z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, USA i Kanady. Od listopada 2022 r. – przez sześć kolejnych miesięcy – eksperci KUL prowadzą kursy przygotowane przez uniwersytet. Oferta edukacyjna obejmuje szkolenia z opieki nad pacjentem przewlekle chorym i paliatywnym, profilaktyki zachowań ryzykownych, poradnictwa i strategii wspierających, nowych mediów i komunikacji, teologii i nowej ewangelizacji oraz promocji kultury polskiej. Wszystkie zajęcia są bezpłatne, a prowadzą je profesorowie, wykładowcy i eksperci KUL w trybie hybrydowym: są to dwa dwudniowe zjazdy stacjonarne i cztery dwudniowe zjazdy online. Absolwenci otrzymają dyplomy KUL i certyfikaty ukończenia studium w języku polskim i w języku krajów zamieszkania uczestników. Dla chętnych będzie możliwa kontynuacja nauki.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II