KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Sobota, 22 czerwca, 2024   I   03:43:21 PM EST   I   Pauliny, Sabiny, Tomasza
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Informacje polonijne ze świata

Roczne Zebranie Sprawozdawczo-Wybrocze Centrum Polsko-Słowiańskiego na Greenpoincie

Centrum Polsko-Słowiańskie
14 grudnia, 2022

Roczne Zebranie Sprawozdawczo-Wybrocze Centrum Polsko-Słowiańskiego na Greenpoincie

9 grudnia w sali CPS, przy 177 Kent Street na Brooklynie, odbyło się doroczne zebranie-sprawozdawczo wyborcze.

Przy wejściu członkowie CPS otrzymywali agendę spotkania, raport roczny za rok 2021, „EchoPolonijne” oraz koszulki z logiem CPS, które w tym roku obchodzi 50-lecie działalności.

Zgromadzonych powitał prezes Rady Dyrektorów pan Marian Żak. Po odśpiewaniu hymnów, ks. Józef Szpilski, członek Rady Dyrektorów z najdłuższym stażem, poprowadził inwokację nawiązując w niej do bogatej, 50-letniej historii Centrum Polsko-Słowiańskiego.

W części sprawozdawczej odczytane zostały: raport z poprzedniego zebrania rocznego,raporty prezesa, skarbnika i komisji nadzorczej. Następnie przewodnicząca komisji stypendialnej Bożena Konkiel wraz z przedstawicielamiRady Dyrektorów wręczyła stypendiategorocznym laureatom konkursu stypendialnego, którzy mogli osobiście przybyć na tegoroczne spotkanie.

W 2022 r.,Centrum Polsko-Słowiańskie nie przeprowadzało wyborów ze względu na to, że liczba kandydatów była mniejsza niż wakatów w Radzie Dyrektorów.

Podczas zebrania podziękowano dwóm wieloletnim członkiniom Rady Dyrektorów: p. Danucie Bronchard oraz Jadwidze Bylince-Ołdakowskiej, które nie ubiegały się o kolejną kadencję.

W następnej kadencji skład Rady Dyrektorów będzie następujący: Marian Żak – Prezes, Paweł Pachacz – Wiceprezes, Ks. Józef Szpilski – Wiceprezes, Zbigniew Solarz – Skarbnik, Bożena Konkiel – Sekretarz, Artur Dybanowski – Dyrektor, Izabela Kobus Salkin – Dyrektor, AgnieszkaGranatowska – Dyrektor Wykonawcza.

Skład Komisji Rewizyjnej: Elżbieta Gosek, Iwona Podolak, Dariuz P. Knapik.

Wśród komentarzy publicznych pod koniec zebrania padło wiele miłych słów uznania pod kierunkiem Rady Dyrektorów oraz nowej administracji Centrum Polsko-Słowiańskiego, a także zespołu prowadzącego Klub Seniora Krakus.

Tego samego dnia, po rocznym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, członkowie, sympatycy, wolontariusze,a także pracownicy Centrum Polsko-Słowiańskiego oraz członkowie Rady Dyrektorów zgromadzili się w pięknie odnowionym i udekorowanym świąteczne audytorium przy177 Kent Street na dorocznym Spotkaniu Bożonarodzeniowym. Było wspólne kolędowanie, dzielenie się opłatkiem oraz świąteczny poczęstunek sponsorowany przez Centrum Polsko-Słowiańskie.

W części artystycznej z programem kolęd wystąpił chór Klubu Seniora Krakus, a z programem satyrycznym – działający przy Centrum Polsko-Słowiańskim Kabaret Erka. Goście mieli też okazję obejrzeć trwającą w CPS przy 177 Kent Street wystawę prac Janusza i Artura Skowronów „Art Review” oraz „45 Years of Art”. Świąteczny wieczór spotkał się z bardzo miłym wydźwiękiem wśród jego uczestników, którzy zradością korzystają z gościnnych progów naszej organizacji, prowadzącej dwa kluby seniora: „Krakus” przy 176 Java Street na Brooklynie oraz Jan Paweł IIprzy 103 East 7th Street na dolnym Manhattanie, jak również świadczącej usługi socjalne dla osób powyżej 60-go roku życia, usługi prawno-imigracyjne orazpromującej dziedzictwo polskie w Ameryce poprzez różnego rodzaju wydarzenia kulturalne.

Centrum Polsko Słowiańskie

Polonijne organizacje

176 Java Street, 2nd Floor, Suite 6
Brooklyn, NY

tel: Zadzwoń klikając na tel. 718-389-0705 i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki