KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 16 czerwca, 2024   I   02:07:58 PM EST   I   Aliny, Anety, Benona
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Informacje polonijne ze świata

Dofinansowanie organizacji polonijnych i polskich za granicą na 2023 rok

12 września, 2022

Dofinansowanie organizacji polonijnych i polskich za granicą na 2023 rok

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" przyjmuje, do 30 września 2023 roku, wnioski o dofinansowanie od organizacji polonijnych i polskich za granicą.

OBSZARY WNIOSKOWANIA O DOFINANSOWANIE NA ROK 2023:

KULTURA - WSPARCIE ORGANIZACJI
▪ wsparcie organizacji działających w obszarze kultury: zespołów ludowych, teatrów, chórów itp. (np. zakup sprzętu, strojów ludowych, wynajem sali na próby itp.)

KULTURA - ORGANIZACJA WYDARZEŃ
▪ organizacja wydarzeń (np. wynajem sali, sprzętu, nagłośnienia, wyżywienie i zakwaterowanie uczestników, promocja wydarzenia, koszty osobowe itp.)

EDUKACJA - WSPARCIE ORGANIZACJI
▪ wsparcie działalności szkół polonijnych i polskich za granicą, organizacji prowadzących nauczanie języka polskiego, organizacji parasolowych (np. dofinansowanie wynajmu pomieszczeń, zakupu wyposażenia, wynagrodzeń dla nauczycieli itp.)

EDUKACJA - ORGANIZACJA WYDARZEŃ
▪ wsparcie wydarzeń uzupełniających kształcenie (np. konkursy, olimpiady, wycieczki, imprezy szkolne, projekty edukacyjne, pobytu edukacyjne w Polsce i krajach zamieszkania, półkolonie itp.)

AKTYWNOŚĆ POLONIJNA - WSPARCIE ORGANIZACJI
▪ Domy Polskie, organizacje polonijne, polonijne kluby sportowe, polonijne organizacje młodzieżowe, hufce i drużyny harcerskie, organizacje naukowe, medyczne, organizacje parasolowe: związki, zrzeszenia, fora organizacji polonijnych (np. wynajem siedziby, wynajem i utrzymanie obiektów sportowych, opłaty eksploatacyjne, opłata za udział w rozgrywkach sportowych, zakup wyposażenia i sprzętu, mebli, sprzętu sportowego, koszty wynagrodzeń pracowników: administracyjnych, księgowych, trenerów sportowych, instruktorów itp.).

AKTYWNOŚĆ POLONIJNA - ORGANIZACJA WYDARZEŃ
▪ organizacja wydarzeń patriotycznych, imprez sportowych, wydarzeń integrujących środowiska polonijne, zjazdów, zebrań walnych, kongresów młodzieży itp. (np. wynajem sali, sprzętu, nagłośnienia, wyżywienie i zakwaterowanie uczestników, promocja wydarzenia, koszty osobowe itp.)

OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
▪ odnowa cmentarzy polskich poza granicami kraju, archiwa polskie poza granicami, ochrona polskich miejsc pamięci narodowej itp.

MEDIA - WSPARCIE ORGANIZACJI
▪ czasopisma, portale internetowe, radio, telewizja

MEDIA - ORGANIZACJA WYDARZEŃ
▪ organizacja wydarzeń realizowanych przez media polonijne - wydawców czasopism, portali internetowych, radia, telewizji

PUBLIKACJE
▪ książki, albumy itp.

POMOC CHARYTATYWNA
▪ zakup leków, sprzętu medycznego, wyjazdy lekarzy, koszty leczenia, rehabilitacji, zapomogi, dożywianie, wsparcie organizacji prowadzących działalność charytatywną, hospicja itp.)

INWESTYCJE
▪ budowa i remont

Więcej:  http://wspolnotapolska.org.pl/wiadomosci.php?id=8064

Zapisz się na nasz NEWSLETTER!