KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Poniedziałek, 11 grudnia, 2023   I   08:29:58 AM EST   I   Biny, Damazego, Waldemara
 1. Home
 2. >
 3. POLONIA USA
 4. >
 5. Informacje polonijne ze świata

Na Zamku Królewskim uroczyście zakończono XIII edycję Konkursu "Być Polakiem"

11 sierpnia, 2022

Na Zamku Królewskim uroczyście zakończono XIII edycję Konkursu "Być Polakiem"

Uroczystą Galą na Zamku Królewskim w Warszawie w dniu 2 sierpnia zakończono XIII edycję Konkursu „Być Polakiem”. Obecni w Warszawie laureaci i wyróżnieni w Konkursie w dniu 1 sierpnia złożyli hołd najmłodszym bohaterom Powstania Warszawskiego, udając się pod Pomnik Małego Powstańca. Tego samego dnia po południu na specjalnej audiencji zostali przyjęci przez Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej panią Elżbietę Witek.

Na galę przybyło ponad 70 laureatów i wyróżnionych. Na Konkursu wpłynęło 1.194 prac z całego świata, między innymi z Chin, Madagaskaru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Islandii, Cypru. Na Galę przybyli też nauczyciele - laureaci najciekawszego konspektu lekcji gramatyki.

Prowadzącymi Galę byli: redaktor Agnieszka Kopacz i przedstawiciele laureatów: Victoria Billack (Stany Zjednoczone Ameryki) i Adam Domański (Bułgaria), którzy w imieniu organizatorów konkursu powitali przybyłych gości: patronów konkursu „Być Polakiem”, członków Komitetu Honorowego, jurorów, rodziców, nauczycieli, przedstawicieli organizacji polonijnych. dyrektorów szkół, przyjaciół Konkursu z kraju i zagranicy, sponsorów, media.

W szczególny sposób zostali powitani najważniejsi uczestnicy Gali: laureaci i wyróżnieni w XIII edycji Konkursu. Na scenę zaproszono Chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego do odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego. Do Zespołu przyłączyli się wszyscy obecni na Gali.

Po hymnie prowadzący uroczystość serdecznie powitali obecnych na Gali Patronów Konkursu:

 • Jan Dziedziczak - Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą,
 • Anna Maria Anders - Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Włoskiej i Republice San Marino,
 • Ksiądz Biskup Piotr Turzyński - Delegata Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej,
 • Dariusz Piotr Bonisławski - Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”,
 • Jarosław Stolarczyk - Zastępcę Szefa Kancelarii Senatu, reprezentującego Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej pana Tomasza Grodzkiego,

Wymienieni Patroni Konkursu „Być Polakiem” wygłosili swoje przesłania do uczestników Konkursu i złożyli gratulacje laureatom i wyróżnionym.

Listy gratulacyjne do Uczestników i Organizatorów Konkursu przesłali patroni nieobecni na Gali:

 • Teresa Berezowska - przewodnicząca Rady Polonii Świata z Kanady
 • Jagoda Kaczorowska - Harcmistrzyni ZHP w Wielkiej Brytanii, także jurorka Konkursu