KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 16 czerwca, 2024   I   11:31:57 AM EST   I   Aliny, Anety, Benona
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Informacje polonijne ze świata

Rada Ministrów wstrzymuje finansowanie szkół polonijnych w Niemczech

Senat Rzeczpospolitej Polskiej
04 sierpnia, 2022

Rada Ministrów wstrzymuje finansowanie szkół polonijnych w Niemczech

Przewodniczący senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Kazimierz Michał Ujazdowski oraz senator Halina Bieda skierowali do prezesa Rady Ministrów oświadczenie w sprawie wstrzymania finansowania szkół polonijnych w Niemczech, zawierające apel o jak najszybsze odblokowanie środków.

Podajemy treść oświadczenia oraz informację o działaniach Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą w sprawie zaniechania przez rząd Polski finansowania nauczania języka polskiego przez organizacje polonijne w Niemczech.

Oświadczenie złożone przez senatora Kazimierza Michała Ujazdowskiego oraz senator Halinę Biedę na 47. posiedzeniu Senatu w dniu 4 sierpnia 2022 r.

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego:

Panie Premierze! 

Wstrzymanie finansowania szkół polonijnych w Niemczech jest naruszeniem obowiązku władz publicz-nych, który był dotąd stale wykonywany. Jest to niezrozumiała dla nas decyzja, która prawdopodobnie wynika z konfliktu międzyresortowego i zamiaru Ministerstwa Edukacji i Nauki, by wykorzystać środki przezna-czonych na ten cel – ok. 40 mln zł. – na inne zadanie. W 2021 r. szkoły polonijne w Niemczech otrzymały z budżetu państwa polskiego prawie 433 tys. zł na swoją działalność. W tym roku po raz pierwszy nie otrzymały finansowego wsparcia, mimo deklaracji przedstawicieli rządu o zwiększeniu dofinansowania na nauczanie języka polskiego w Niemczech w 2022 r. Obawiamy się, że decyzja o nieprzyznaniu tym szkołom żadnych środków finansowych stawia pod znakiem zapytania funkcjonowanie szkolnictwa polonijnego w Niemczech w rozpoczynającym się wkrótce nowym roku szkolnym. Apelujemy do Pana Premiera o rozwiązanie konfliktu w tej sprawie oraz o jak najszybsze odblokowanie tych środków.

Kazimierz Michał Ujazdowski Halina Bieda

Notatka o działaniach Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą w sprawie zaniechania przez rząd finansowania nauczanie języka polskiego przez organizacje polonijne w Niemczech 31. posiedzenie komisji 4.01.2022 r.