KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 23 czerwca, 2024   I   04:49:31 AM EST   I   Albina, Wandy, Zenona
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Informacje polonijne ze świata

Amerykański Senat przyjął ustawę imigracyjną

30 listopada, -0001

Amerykański Senat większością głosów przyjął w czwartek wieczorem (czasu amerykańskiego) nową ustawę imigracyjną, w której znajduje się m.in. zapis o zniesieniu wiz dla Polaków.

Ustawa została przyjęta przez senatorów stosunkiem głosów 62:36.

Po głosowaniu w Senacie, ustawa zostanie przekazana specjalnemu gremium - tzw. konferencji, w skład której wchodzą przedstawiciele obu izb Kongresu USA. Mają oni uzgodnić wspólny tekst dokumentu, który po ratyfikowaniu przez Izbę Reprezentantów i Senat, zostanie podpisany przez prezydenta. Negocjacje w ramach konferencji mogą jednak okazać się trudne ze względu na sprzeciw Izby wobec senackiej wersji ustawy.

Decyzję Senatu niemal natychmiast z zadowoleniem przyjął prezydent USA George W. Bush. W oświadczeniu Białego Domu, opublikowanym niedługo po głosowaniu, Bush przypomniał, iż pierwszy krok na takiej "drodze dialogu narodowego" zapoczątkowała Izba Reprezentantów w końcu zeszłego roku. "Obecnie działania w tej ważnej sprawie podjął Senat" - zaznaczył prezydent USA, dodając że liczy na współpracę obu izb Kongresu i powstanie nowej ustawy, pod którą mógłby złożyć podpis.

Ustawa w ostatecznej formie prawdopodobnie powstanie jednak nie wcześniej niż jesienią obecnego roku.

Amerykański Senat w zeszłym tygodniu uchwalił serię poprawek do swego projektu ustawy imigracyjnej, zmierzających do uszczelnienia południowej granicy i ograniczenia nielegalnym imigrantom możliwości ubiegania się o stały pobyt i obywatelstwo amerykańskie.

Decyzje Senatu, podjęte z inicjatywy konserwatywnych Republikanów, zbliżyły projekt Senatu do uchwalonej już przez Izbę Reprezentantów dużo bardziej restrykcyjnej ustawy imigracyjnej, która nie przewiduje stworzenia nielegalnym przybyszom "ścieżki do obywatelstwa", natomiast zobowiązuje władze do zbudowania muru długości około 1100 km na granicy z Meksykiem.

W pierwotnym projekcie ustawy imigracyjnej, sponsorowanej przez demokratycznego senatora Edwarda Kennedy'ego i republikańskiego senatora Johna McCaina, nie było restrykcyjnych zapisów.

W zeszłą środę Senat zatwierdził także poprawkę do ustawy imigracyjnej, która umożliwiłaby - na razie czasowe (na dwa lata) zniesienie wiz dla Polaków udających się do USA. Stałoby się to obowiązującym prawem, gdyby poprawka znalazła się również we wspólnej wersji ustawy obu izb Kongresu. Będzie ona jeszcze negocjowana w ramach tzw.konferencji.