KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 2 czerwca, 2023   I   12:01:02 PM EST   I   Erazma, Marianny, Marzeny
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Informacje polonijne

Sztafeta Betlejemskiego Światła Pokoju w NY, NJ, PA, CT, MA, MD

30 grudnia, 2021

Sztafeta Betlejemskiego Światła Pokoju w NY, NJ, PA, CT, MA, MD

Hufiec Harcerek „Podhale” i Hufiec Harcerzy „Warmia” przeprowadzili sztafetę Betlejemskiego Światła Pokoju w 6 stanach wschodniego wybrzeża. 11-go grudnia, za pośrednictwem skautów, Światło Betlejemskie, odpalone od wiecznego płomienia w Grocie Narodzenia Pana Jezusa w Betlehem, przyleciało samolotem z Tel Aviv przez Wiedeń na lotnisko Kennedy, gdzie zostało odebrane przez delegację harcerską w Kaplicy „Our Lady of the Skies” na 4-tym terminalu.

W sumie, Światełko zawędrowało do bezdomych na Greenpoint, 16 Parafii w NY: na Brooklynie, na Staten Island, na Maspeth, na Manhattan, także do parafii w Bridgeport- Ct, Silver Springs- Maryland, Filadelfii- Pennsyvanii, i Newark- NJ, oraz do Worcester- Massachusetts, jak i do Sanktuarium Matki Boskiej Czestochowskiej, do dwóch polskich szkół dokształcających, i do Ośrodka seniorów. Przekazane także zostało wirtualnie wśród szczepu harcerek „Giewont” w stanie Connecticut. Konsul Adrian Kubicki wraz z Vice Konsulem Mateuszem Gmurą odpalili Światełko w Konsulacie 22-go grudnia. Przesłanie towarzyszące Światełku zostało odczytane w każdym kościele i każdym miejscu sztafety.

Przynosimy Wam dzisiaj Betlejemskie Światło Pokoju. Wędruje ono po świecie wśród ludzi dobrej woli od 1986 roku. Skauting zajmuje się Sztafetą Światła od wielu lat. Światełko było odpalone przez skauta na początku Adwentu 2021 od Wiecznego Ognia Gwiazdy Betlejemskiej w Grocie Narodzin Dzieciątka Jezusa w Betlejem.

Tego roczne hasło: „Światło z Betlejem nową światu da nadzieję…” Przekazując Betlejemskie Światło Pokoju. chcemy dać wszystkim „Światło Nadziei” na Lepszy świat. Św. Jan Paweł II powiedział: „Nadzieja zawiera w sobie światło mocniejsze od ciemności, jakie panują w naszych sercach”. Betlejemski płomień przekazywany z rąk do rąk wyraża naszą nadzieję, że przyjdzie taki czas, iż będziemy mogli na nowo cieszyć się sobą, podawać sobie ręce, wymienić uściski i zacząć budować nową rzeczywistość świata po pandemii. Świata, gdzie braterstwo, służba, pomoc – ideały tak bliskie każdemu harcerzowi i każdej harcerce – staną się fundamentem nowych relacji i zasad funkcjonowania.

Już po raz TRZYDZIESTY PIĄTY harcerze i harcerki są strażnikami światła, które jest symbolem nadziei i pokoju między narodami. Na nich polega SZTAFETA ŚWIATŁA POKOJU, i wszędzie gdzie dotrze, zapala nowe Światła.

My harcerki i harcerze chcemy służyć bliźnim przekazując w okresie świątecznym żywy płomień z Betlejem. Niechaj będzie ono niewyczerpanym źródłem miłości, nadziei i przebaczenia w każdej polskiej rodzinie. CZUWAJ!

Przekazała Hm. Maria Bielska