KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Poniedziałek, 5 czerwca, 2023   I   01:08:44 PM EST   I   Bonifacego, Kiry, Waltera
 1. Home
 2. >
 3. POLONIA USA
 4. >
 5. Informacje polonijne

Organizacje polonijne z Nowojorskiego Okręgu Konsularnego mogą składać projekty dot. działalności Polonii w 2022 roku

05 grudnia, 2021

Organizacje polonijne z Nowojorskiego Okręgu Konsularnego mogą składać projekty dot. działalności Polonii w 2022 roku

Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku zaprasza organizacje polonijne z Nowojorskiego Okręgu Konsularnego do składania projektów dot. działalności Polonii, które mogą otrzymać dofinansowanie ze środków DWPPG na realizację w roku 2022.

Aktualnie odbywa się nabór wniosków projektowych. W nieprzekraczalnym terminie, do 12.12.2021 r., godz. 23:59 (11:59 PM), przyjmowane są wnioski na projekty planowane na rok 2022.

Zgodnie z Planem Współpracy z Polonią i Polakami za granicą składane projekty muszą obejmować i nie wykraczać poza następujące obszary:

 • nauczanie języka polskiego, w języku polskim i o Polsce
 • wzmacnianie, aktywizacja i mobilizacja środowisk polskich w krajach zamieszkania
 • wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską

Zadania projektowe powinny nadal wpisywać się w założenia Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za Granicą - https://www.gov.pl/web/dyplomacja/rzadowy-program-wspolprac-z-polonia-i-polakami-za-granica-w-latach-2015-2020

Wzór wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia (w formacie excel) oraz oświadczenia ws. unikania podwójnego finansowania zadań wchodzących w skład jednego projektu polonijnego realizowanego ze środków DWPPG znajdą Państwo w załącznikach. Prosimy o przesyłanie wypełnionych wniosków w formie edytowanej (w formacie excel) oraz oświadczeń na adres e-mail: newyork.publicaffairs@msz.gov.pl

Podczas wypełniania wniosku konieczne jest pełne i poprawne uzupełnienie rubryk:

 • NAZWA PROJEKTU – zachęcamy do używania krótkich i prostych nazw, które będą określać planowane przez Państwa działania.
 • CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU – w tej rubryce prosimy o podanie całkowitego kosztu projektu, uwzględniającego budżet obejmujący wszelkie koszty przewidziane na realizację Państwa projektu oraz kwotę, o którą Państwo wnioskujecie.
 • KOSZTORYS ZE WSKAZANIEM POZYCJI PLANOWANYCH DO SFINANSOWANIA Z FUNDUSZY POLONIJNYCH – tu wpisana powinna być kwota, o którą Państwo wnioskujecie, przy czym nie należy wpisywać 100% kwoty z poprzedniego pola - kwota nie powinna być większa niż ok. 40% całości budżetu. Pozostałą część sumy musicie Państwo pokryć ze środków własnych lub dzięki wsparciu sponsorów. Większy udział własny w kosztorysie projektu wpływa na jego ocenę. UWAGA: Jedynie w bardzo uzasadnionych przypadkach udział dofinansowania ten może być zwiększony.
 • PARTNER/PARTNERZY – jeśli organizujecie Państwo dany projekt wspólnie z innymi instytucjami, należy je w tym punkcie wymienić.
 • MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU – miejsce to miasto lub miasta, w którym projekt zostanie zrealizowany.
 • TERMIN REALIZACJI PROJEKTU - jeśli nie znacie Państwo jeszcze dokładnego terminu, prosimy o określenie ogólnych ram, np. „marzec 2022” lub „II półrocze 2022”.
 • CELE REALIZACJI PROJEKTU – prosimy o dokładne informację na temat założonych celów bezpośrednich i pośrednich.
 • KRÓTKI OPIS PROJEKTU – prosimy o dokładny opis projektu w kilku zdaniach, w sposób możliwie wyczerpujący, a jednocześnie atrakcyjny.
 • OPIS DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH – w tej rubryce proszę wpisać najważniejsze działania, które należy wykonać, by zrealizować projekt. Należy również przypisać odpowiedzialność podmiotu, Konsulatu lub partnera za wykonanie każdego z wspomnianych zadań.
 • UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU ORAZ DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZY POLONIJNYCH - prosimy o wpisanie jednego z trzech wymienionych priorytetów z Planu Współpracy z Polonią i Polakami za granicą, a także uzasadnienie dlaczego realizacja projektu jest wskazana.

Prosimy również o wypełnienie oświadczenia o unikaniu podwójnego finansowania oraz załącznika do oświadczenia. W razie braku wymaganych dokumentów Państwa wniosek nie zostanie rozpatrzony ze względu na braki formalne.  

Wszystkie wnioski wstępnie oceniane są pod względem merytorycznym przez pracowników Konsulatu, a następnie po pozytywnej weryfikacji wysyłane do Ministerstwa Spraw Zagranicznych do dalszej oceny. Informację o ewentualnym dofinansowaniu i jego kwocie zostaną przekazane, bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu ostatecznej decyzji.


Consulate General of the Republic of Poland in New York
233 Madison Avenue, New York, NY 10016
Tel: 646-237-2100, Fax: 646-237-2116
Telefon alarmowy: 917-520-0032
e-mail: nowyjork.kg.sekretariat@msz.gov.pl

Okręg konsularny Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku obejmuje Connecticut, Delaware, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, Nowy Jork, Ohio, Pensylwanię, Rhode Island, Vermont.Zdjęcia do paszportów
polskich i amerykańskich

oraz na wesela, komunie, chrzty!
KUBUŚ Photo Service

Zapisz się na nasz NEWSLETTER!