KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 21 czerwca, 2024   I   12:17:59 AM EST   I   Alicji, Alojzego, Rudolfa
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Informacje polonijne ze świata

Rasiej rozpoczyna kampanię wyborczą do Rady P-SFUK

30 listopada, -0001

Rasiej rozpoczyna kampanię wyborczą do Rady P-SFUK. Rada Dyrektorów powinna pracować dla Ciebie!”

Andrzej Rasiej startuje w wyborach na dyrektora Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, żeby zawrócić tę instytucję na jej
właściwy tor, tak aby wypełniała ona swoją podstawową misję. „P-SFUK powinna służyć Polonii i polskim emigrantom świadcząc im usługi finansowe, tak aby mogli oni śnić amerykański sen” mówi Rasiej. „Frywolne potyczki prawne, w jakie jest obecnie zamieszana Unia, rozpraszają jej Radę i nie pozwalają się jej skupić na kwestiach finansowych, które byłyby korzystne dla członków Unii. Już czas, aby członkowie Unii zrobili coś w związku z tą sytuacją i wybrali dyrektorów, którzy będą pracować tylko dla nich”.

Andrzej Rasiej, syn polskich emigrantów – Marii i Kazimierza Rasiejów – jest małym przedsiębiorcą internetowym i filantropem. Rasiej jest założycielem Personal Democracy Forum ( http://www.personaldemocracy.com ), organizacji, która w zeszłym
tygodniu zorganizowała coroczną konferencję na Miejskim Uniwersytecie CUNY na temat „Polityka i Technologia”, na której gośćmi byli, między innymi, Prokurator Generalny stanu Nowy Jork, Eliot Spitzer, Elizabeth Edwards, żona demokratycznego kandydata na wice-prezydenta USA Johna Edwardsa, Kongresman stanu Nowy Jork, Anthony Weiner oraz członkowie Rady Miasta Nowy Jork.

Andrzej Rasiej jest współtwórcą fundacji Światło Dzienne (Sunlight Foundation), waszyngtońskiej organizacji, która ma na celu odsłanianie korupcji w Kongresie Amerykańskim.

„Uważam, że wiedza Andrzeja Rasieja w dziedzinie przedsiębiorczości i technologii, jego kontakty w świecie polityki i biznesu, oraz jego przekonanie o konieczności utrzymania przejrzystości w zarządzaniu organizacjami, okażą się niezwykle przydatne w naszej Unii Kredytowej” mówi przewodniczący Rady Dyrektorów P-SFUK, Alex Storożyński. „Fakt zebrania przez Andrzeja Rasieja ponad tysiąca podpisów naszych członków, opowiadających się za jego kandydowaniem do Rady Dyrektorów w ciągu zaledwie dziesięciu dni, najlepiej świadczy o potencjale tego kandydata i dodatkowo przekonuje mnie, że będzie on doskonałym członkiem naszej Rady”.

Począwszy od roku 1999, Rasiej doradzal licznym senatorom, kongresmanom i kandydatom politycznym w kwestii wykorzystania
technologii do celów ich kampanii politycznych. Między inni służył radą Senator Hillary Clinton, Senatorowi Tomowi Daschle, Kongresmanowi Dickowi Gephardt oraz Demokratycznym Komitetom d/s Kampanii Senackiej i Kongresowej.

Ostatnio, Rasiej startowal w wyborach na Rzecznika Praw Obywatelskich miasta Nowy Jork, a jego główne hasło wyborcze – tanie podłączenia internetowe dla wszystkich mieszkańców miasta – zostało następnie zaadoptowane przez obecnego kandydata na Gubernatora stanu Nowy Jork, Eliota Spitzera.

Rasiej jest założycielem i przewodniczącym rady nadzorczej MOUSE.org, edukacyjnej organizacji charytatywnej, która prowadzi bezpłatne szkolenia dla uczniów w zakresie obsługi systemów komputerowych. Organizacja ta aktywnie działa w 100-tu publicznych szkołach w mieście Nowy Jork, a w ponad 20-tu krajach na całym świecie powstały już programy na ten wzór.

Oprócz swojej dzialalności politycznej, edukacyjnej i aktywności w dziedzinie internetu, Andrzej Rasiej odniósł sukces jako deweloper, pracując na kilku znanych projektach budowlanych w mieście Nowy Jork, w tym na World Financial Center i South Street Seaport. W roku 1987, pospieszył z pomocą Stowarzyszeniu Weteranów Armii Polskiej, którego siedziba przy 17 Irving Place w Manhattanie wymagała natychmiastowego generalnego remontu, a podatki za tę nieruchomość były zaległe od wielu miesięcy. Rasiej dokonał jej remontu i dzięki temu w budynku mieszczą się obecnie biura Stowarzyszenia, a wynajęta część generuje dochody dla tej organizacji. W roku 1990, Rasiej nadzorował renowację siedziby Fundacji Kościuszkowskiej.

Jako dyrektor P-SFUK, Andrzej Rasiej będzie się opowiadał za:

• Podniesieniem oprocentowania depozytów i zmniejszeniem oprocentowania kredytów mieszkaniowych;
• Zwiększeniem dywidend wypłacanych posiadaczom kont w P-SFUK;
• Stworzeniem nowych pożyczek biznesowych dla członków P-SFUK;
• Usprawnieniem bankowości internetowej P-SFUK;
• Zakończeniem błahych procesów sądowych, żeby pieniądze obecnie inkasowane przez adwokatów trafiły na konta członków P-SFUK;
• Dofinansowaniem programów emigracyjnych;
• Zwiększeniem przejrzystości działań Rady Dyrektorów i dostępności dyrektorów dla członków P-SFUK;
• Rozszerzeniem wachlarza usług internetowych dla członków P-SFUK;
• Zwiększeniem pomocy finansowej dla polskich szkół dokształcających.