KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Wtorek, 27 września, 2022   I   09:11:56 PM EST   I   Damiana, Mirabeli, Wincentego
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Informacje polonijne

Nabór artykułów do rocznika "Polonia Inter Gentes" (nr 2)

Kamil Świderski, sekretarz redakcji "Polonia Inter Gentes"     29 czerwca, 2021

Nabór artykułów do rocznika "Polonia Inter Gentes" (nr 2)
Foto: www.instytutandersa.org.pl

Redakcja rocznika naukowego "Polonia Inter Gentes” serdecznie zaprasza do publikacji tekstów w drugim numerze pisma, który ukaże się w początkach 2022 r. Rocznik podejmuje problematykę polskich emigracji w XIX-XXI w. oraz życia Polonii i Polaków za granicą (zarówno obecnie, jak i w przeszłości).

Zgodnie z profilem działalności Instytutu Andersa w Lublinie, którego jako redakcja jesteśmy częścią, najbardziej koncentrujemy się na tematach związanych z historią polskiej niepodległościowej emigracji politycznej po 1939 r. Jesteśmy otwarci także na prace poruszające inne zagadnienia, mieszczące się w ramach problematyki zakreślonej powyżej. Mogą one dotyczyć np. Wielkiej Emigracji, migracji zarobkowych z Polski, czy innych, związanych z polskimi emigracjami tematów. Do publikacji w PIG zapraszamy nie tylko historyków, ale też prawników, politologów, socjologów, literaturoznawców i językoznawców. Nasze łamy są otwarte dla badaczy reprezentujących różne dyscypliny nauki i osób zajmujących się obszarami emigracji i Polonii zawodowo. Polonię i Polaków za granicą szczególnie zachęcamy do przesyłania tekstów do drugiej części czasopisma, która w całości poświęcona jest ich sprawom.

Rocznik ,,Polonia Inter Gentes” dzieli się na dwie części:

  1. Pierwsza z nich, pod nazwą ,,Studia” gromadzi artykuły, teksty źródłowe, recenzje, polemiki, sprawozdania z konferencji, wystaw, uroczystości i inne prace o charakterze naukowym. Teksty podlegają procedurze recenzji przez specjalistów z danej dziedziny.
  2. Druga część pisma pt. ,,Z życia Polonii i Polaków za granicą" zawiera teksty publicystyczne, eseje, wspomnienia, wywiady, publikowane przez przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą, a więc osób aktywnie działających na rzecz polskich społeczności na całym świecie, zrzeszonych lub niezrzeszonych w stowarzyszeniach i instytucjach polskich. Artykuły zamieszczone w tej części dotyczą zarówno bieżących wydarzeń i inicjatyw społeczności polskich poza granicami kraju, jak i aspektów historycznych ich funkcjonowania.

Termin przesyłania tekstów to 31 sierpnia 2021 r.

Artykuły (w języku polskim bądź angielskim) prosimy przesyłać na adres kontakt@instytutandersa.org.pl

Załączamy poniżej wymogi redakcyjne, zgodnie z którymi powinny być sporządzone artykuły, a także pierwszy numer "Polonia Inter Gentes", który ukazał się wiosną tego roku.

Zapraszamy do publikowania na łamach naszego rocznika. Uprzejmie prosimy - w miarę Państwa możliwości - o rozpowszechnienie tej informacji w ramach swoich stowarzyszeń.

Z wyrazami szacunku,
Kamil Świderski, sekretarz redakcji "Polonia Inter Gentes"
www.instytutandersa.org.pl