KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Środa, 23 czerwca, 2021   I   04:41:42 AM EST   I   Albina, Wandy, Zenona
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Wiadomości polonijne

VII edycja nagrody „Świadek Historii”

23 marca, 2021

VII edycja nagrody „Świadek Historii”

Instytut Pamięci Narodowej organizuje kolejną edycję nagrody „Świadek Historii”, która ma na celu uhonorowanie osób i organizacji spoza Polski szczególnie zasłużonych dla upamiętniania historii Narodu Polskiego.

Zapraszamy do zgłoszenia osób i instytucji spoza Polski, szczególnie zaangażowanych w pielęgnowanie polskiej pamięci historycznej, dbających o zachowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o historii najnowszej naszego kraju oraz odkrywanie zapomnianych faktów czy osób zasłużonych dla Narodu Polskiego. Laureatem Nagrody może zostać osoba niemająca polskiego pochodzenia. Wnioskować można także o uhonorowanie pośmiertne.
Instytut Pamięci Narodowej, zgodnie z ustawą o IPN, zajmuje się wydarzeniami z najnowszej historii Polski, czyli tymi, które miały miejsce pomiędzy 8 listopada 1917 r. a 31 lipca 1990 r. W związku z tym nagradzane są działania dotyczące tego okresu.


Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać dane kandydata, opis jego zasług uzasadniających przyznanie nagrody, dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających osiągnięcia kandydata. Do wniosku należy dołączyć zgodę kandydata na zgłoszenie (nie dotyczy kandydatów zgłaszanych pośmiertnie). Wyłącznie pisemne zgłoszenia należy nadsyłać do 31 maja 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego – 31 maja to ostatni dzień nadania przesyłki) na adres:
Instytut Pamięci Narodowej
Biuro Edukacji Narodowej
ul. Janusza Kurtyki 1
02-676 Warszawa
(„Nagroda Świadek Historii”)
Wszelkie informacje o programie wraz z załącznikami do wypełnienia dla uczestników dostępne są na stronie IPN:

https://ipn.gov.pl/pl/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ