KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Wtorek, 28 maja, 2024   I   02:28:31 AM EST   I   Augustyna, Ingi, Jaromira
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Informacje polonijne ze świata

XIII Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii - \"Partnerstwo dla Sukcesu\"

27 kwietnia, 2009

Warszawa-Toruń, 6–7–8 czerwca 2009 r. Pod auspicjami Fundacji Polonia i Stowarzyszenia im. Kwiatkowskiego kontynuujemy tradycję, jaką stały się otwarte na wyzwania współczesnego świata coroczne spotkania Polonii gospodarczej. Uczestniczą w nich władze naczelne, samorządowe i krajowi przedsiębiorcy a kompetentna wymiana informacji stwarza warunki korzystnej współpracy.

Polska ostatnich lat to wielki plac budowy - zachodzących zmian w wytwórczości, infrastrukturze, ekologii, finansach oraz prawie gospodarczym. To gromadzenie się i środków determinuje rozwój.

Na tym tle zagospodarowanie zapewnionych środków unijnych o wielkiej skali ma szczególne znaczenie. Pożądany jest udział firm o różnej specjalności a szczególnie innowacyjnych.

W okolicznościach występujących zagrożeń w skali globalnej i poszczególnych krajach międzynarodowe polonijne spotkanie inspiruje poszukiwania nowych obszarów i partnerów na zmieniającym się rynku, gdzie Polska wykazuje znaczącą stabilność.

Uczestniczą:
  • Przedstawiciele środowisk gospodarczych Polonii i Kraju
  • Przedstawiciele naczelnych władz państwowych i samorządów
  • Media krajowe i zagraniczne
Zbigniew Ludger Olszewski
Prezes Zarządu
Fundacja Polonia


Biuro Koordynacyjne
XIII Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii
Fundacja Polonia, 00-737 Warszawa, ul. Zakrzewska 12 lok. 1
tel. +48-22 / 841-14-77 ; 490-74-19 ; fax: +48-22 / 841-14-77
e-mail : biuro@fundacjapolonia.pl
http://www.fundacjapolonia.pl/
Warszawa-Toruń, 6–7–8 czerwca 2009 r.

>>> KARTA ZGŁOSZENIOWA <<<

\"\"


PROGRAM KONFERENCJI

6 czerwca 2009 r. o godz. 9.30
Centrum Warszawy, zabytkowy pałac - Dom Inżyniera i Technika NOT – ul. Czackiego 3/5.

Inauguracja Konferencji
Wystąpienie Pana Waldemara Pawlaka, Wicepremiera i Ministra Gospodarki o sytuacji i pożądanych inicjatywach - pt.:
„Partnership for prosperity”
Wystąpienie połączone jest z sesją pytań i szeregiem zwięzłych informacji od uczestników ze świata i Polski: Ludwik Wnękowicz (USA), dr Maria Olsson (Szwecja), Henryk Lewiński (Izrael), Kazimierz Pazgan (Polska), Danuta Kondek (Portugalia), Andrew H. Will-mann (Kanada), Andrzej Kosztowniak (Polska), Jerzy Konik (Ukraina) - wzbogacających wiedzę o zmieniających się rynkach. Sesję zakończy wręczenie nagród im. E. Kwiatkowskiego za wybitne zasługi w bu-dowaniu gospodarczych porozumień między Polonią i Macierzą.

godz. 12.00
Pani Katarzyna Sobierajska, Wiceminister ds. Turystyki w wystąpieniu pt.
„Turystyka w Polsce – szczególne walory – szansa dla współpracy”
Rozbudowa hotelarstwa, gastronomii, usług specjalistycznych, infrastruktury i ekologii to obszar dla różnorodnych przedsięwzięć i szansa konkurencyjnego działania dla wielu firm.
Sesja pytań oraz część panelowa związana z wystąpieniem posłużą do zobrazowania oferty współdziałania.
Udział firm, korporacji oraz Polskiej Organizacji Turystycznej umożliwi zainteresowanym uzyskanie konkretnych, miarodajnych informacji.
W obradach przy udziale przedstawicieli Rządu uczestniczyć będą prezesi agencji rządowych oraz kompetentni konsultanci.

Lunch – 14.00 – 14.45
Sesja panelowa – godz.15.00 – 17.00

Polska przedsiębiorcza
możliwości wsparcia inicjatyw gospodarczych
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., bankowość w Polsce,
Konsultanci Dotacji Unijnych

Rynki międzynarodowe
aktualne tendencje w czasie globalnych zmian
Przedsiębiorcy działający na rynkach: Ameryki Północnej, Europy, Azji

Turystyka
dynamicznym ogniwem polskiej gospodarki
Bartłomiej Walas
Wiceprezes, Polska Organizacja Turystyczna
 
Godz.19.00
Wieczorne spotkanie integracyjne – Kuchnia Sarmacka

7 i 8 czerwca 2009
Uczestnicy będą gośćmi Marszałka i Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zapoznają się z różnorodnymi możliwościami współpracy. Atrakcyjność gospodarcza Regionu to dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa, tranzytowe położenie; sześć dróg krajowych, budowa autostrady A-1 Skandynawia-Południe Polski, Europy. Rozległe tereny inwestycyjne, różnorodne formy wsparcia firm, m.in. zwolnienia od podatku od nieruchomości i lokalnych opłat. Duże zasoby wysokokwalifikowanych pracowników, rozwinięte szkolnictwo średnie i uniwersyteckie. Innowacyjność – inicjatywy pro-inwestycyjne koncentrują się w Parkach Przemysłowych i Tech-nologicznych w Bydgoszczy, Grudziądzu, Solcu Kujawskim, w Świeciu i Toruniu. Ponad 100 tysięcy firm o różnej wielkości, w tym 1697 z kapitałem zagranicznym. Region ten to bogate zasoby przyrodniczo-krajobrazowe i kulturalne.

Kompendium informacji
www.kujawsko-pomorskie.pl