KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Środa, 25 listopada, 2020   I   03:00:50 AM EST   I   Elżbiety, Katarzyny, Klemensa
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Wiadomości polonijne

Cała emigracja naukowa w zasięgu kliknięcia

Joanna Łazarewicz - Pro Science     28 października, 2020

Cała emigracja naukowa w zasięgu kliknięcia

Mieszkają najczęściej w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy Stanach Zjednoczonych i napędzają rozwój nauki na świecie. Polscy naukowcy, niezależnie od miejsca zamieszkania, to nasze narodowe dobro, a teraz jest szansa, by wykorzystać ich potencjał. Pomoże w tym Polonium Network (https://www.poloniumnetwork.org) – platforma społecznościowa, która ułatwi ludziom nauki bycie w stałym kontakcie.

Dane GUS wskazują, że pod koniec 2018 roku poza Polską mieszkało 2,5 mln naszych obywateli. Spora grupa to osoby z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi, tysiące z nich to uznani naukowcy. 

− Wyjazd naszych naukowców za granicę najczęściej postrzegany jest jako strata. W praktyce jest to dobra okazja do nabywania doświadczenia i kontynuowania kształcenia w międzynarodowym środowisku. W Fundacji Polonium uważamy, że zapewnienie połączenia z polskimi firmami i naukowcami, ułatwiającego wymianę pomysłów i doświadczeń, przyniesie wszystkim najwięcej korzyści – mówi dr Katarzyna Makowska, prezes zarządu Fundacji Polonium.

Polonia naukowców gotowa do współpracy

Polskich naukowców na obczyźnie łączy wspólny mianownik – poczucie więzi z Polską. Tak wynika z raportu Fundacji Polonium z 2018 roku pt. „Polska diaspora naukowa jako źródła kapitału społecznego”. Wielu z nich kontynuuje swoją karierę poza granicami ojczyzny, ale odczuwa potrzebę bycia „na bieżąco” i wciąż interesuje się grantami naukowymi, ogłoszeniami o pracę dla specjalistów czy prowadzonymi badaniami naukowymi na terenie Polski.

− W pracy naukowej nie ma jasno wyznaczonych dróg, dlatego to, co teraz może nam się wydawać ciekawą znajomością, w przyszłości może się przekształcić w fascynującą współpracę. Raport przygotowany przez Fundację Polonium pokazuje, że ponad 60 proc. naukowców pracujących za granicą jest zainteresowanych nawiązaniem współpracy z środowiskiem naukowym w kraju. Jest to sytuacja bardzo korzystna dla obu stron. W takim współdziałaniu istotne są dwa elementy – wiedza na temat zainteresowań naukowych i możliwość szybkiego dotarcia do osób, które chciałyby z nami współpracować – podkreśla dr Dominika Czerniawska z Uniwersytetu Warszawskiego, współautorka raportu.

Polscy naukowcy na celowniku biznesu

Fundacja Polonium chce skupić wykwalifikowanych absolwentów, doktorantów i profesorów na wspólnej sieciowej platformie. Celem Polonium Network jest zbudowanie szerokiej sieci kontaktów w środowisku naukowym poprzez wykorzystywanie potencjału wiedzy, doświadczenia oraz inicjowania współpracy z polskimi naukowcami z całego świata.

− Skupienie w jednym miejscu tylu specjalistów to szansa na współpracę z biznesem i przedsiębiorcami. Globalny charakter Polonium Network pozwala także, by polskie firmy, m.in. z branży biotechnologicznej, mogły pozyskać nowych współpracowników, by osoby zainteresowane nauką i karierą w Polsce mogły w kompleksowy sposób zdobyć wiedzę o takich możliwościach – mówi dr Katarzyna Makowska, prezes zarządu Fundacji Polonium.
Budowanie sieci powiązań między naukowcami to szansa na efektywną międzynarodową współpracę. Dlatego kontaktem z polskimi naukowcami pracującymi poza Polską zainteresowana jest też polska branża B+R.

− Nauka i przemysł coraz bardziej rozumieją potrzeby rozwoju, który przejawia się w budowaniu kompetentnych zespołów otwartych na zdobywanie wiedzy, jej praktyczne wykorzystanie i przekazywanie innym. Trend związany z przyciąganiem polskich talentów naukowych do kraju niezmiennie utrzymuje się od kilku lat i jest związany głównie z potrzebą rozwoju polskiego przemysłu, technologii i nauki – twierdzi Karolina Jarosińska, założycielka i dyrektor zarządzająca EXECMind.
Wtóruje jej dr Grażyna Żebrowska, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), organizacji, która koordynuje i realizuje programy wymiany naukowców między Polską i innymi krajami.

− Wsparcie polskiej społeczności naukowej to przedsięwzięcie, które powinno być popierane ze wszystkich możliwych stron. Budowanie sieci powiązań pomiędzy naukowcami, ośrodkami naukowymi i firmami to klucz w usprawnieniu funkcjonowania świata naukowego. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej z całych sił będzie wspierać budowę Polonium Network – podkreśla Żebrowska.

  • Adres platformy: https://www.poloniumnetwork.org/
  • Więcej informacji: https://poloniumfoundation.org/
  • https://www.facebook.com/polonium.org
  • https://twitter.com/polonium_org
  • https://www.linkedin.com/company/polonium-foundation

***

Polonium Network (https://www.poloniumnetwork.org) to ogólnoświatowy portal stworzony przez Fundację Polonium. Jego zadaniem jest zrzeszanie polskich naukowców przebywających poza granicami ojczyzny w celu wymiany informacji i doświadczeń z naukowcami w kraju. Pozwala on także na nawiązywanie relacji z instytucjami naukowymi, rządowymi oraz środowiskiem biznesowym. Z platformy mogą też skorzystać zagraniczni naukowcy zainteresowani nauką, karierą lub współpracą z naukowcami w Polsce. Portal ma również ułatwić kontynuowanie badań nad losami Polonii naukowej. Jest to do tej pory jedyny portal tak szeroko zajmujący się środowiskiem naukowym poza Polską.
Powstanie portalu Polonium Network zostało dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu DIALOG, którego celem jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej.
Fundacja Polonium to niezależna organizacja pozarządowa, skupiająca naukowców, studentów i ludzi związanych z nauką, stawiająca sobie za cel transformację negatywnego zjawiska jakim jest intensywna emigracja polskich naukowców, zwanego „drenażem mózgów”, w korzystny dwukierunkowy przepływ ludzi i pomysłów – „cyrkulację mózgów”. Jednym z głównych sposobów działania Fundacji Polonium jest budowanie społeczności polskich naukowców działających na całym świecie, zarówno w sektorze akademickim jak i badawczo-rozwojowym, oraz tworzenie sieci kontaktów pomiędzy nimi.

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ