KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Wtorek, 27 października, 2020   I   11:06:57 AM EST   I   Iwony, Noemi, Szymona
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Wiadomości polonijne

Wspieranie mediów polonijnych i polskich na Wschodzie

29 września, 2020

Wspieranie mediów polonijnych i polskich na Wschodzie

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą na posiedzeniu 29 września br. zapoznała się z informacją Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” na temat działalności w zakresie wspierania Polonii i Polaków za granicą w 2019 r. i 2020 r.

Prezes Fundacji Mikołaj Falkowski powiedział że Fundacja musiała sobie poradzić w 2020 roku ze zmianą sposobu finansowania zadań wykonywanych na rzecz Polonii i Polaków za granicą, a także z trudnościami wynikającymi z pandemii. Podkreślił, że Fundacja stara się o to, by zmiany okoliczności zewnętrznych były jak najmniej odczuwalne dla beneficjentów.

Mikołaj Falkowski poinformował senatorów, że mimo zmian i problemów związanych z pandemią Fundacja realizuje swoje zadania bez większych zakłóceń w 2020 r. Prezes Falkowski podkreślił, że sztandarową działalnością Fundacji jest wspieranie mediów polonijnych i polskich na Wschodzie. Poinformował, że Fundacja zapewniła ciągłość pracy redakcji współpracujących z Fundacją. Dodał, że Fundacja wspiera 75 redakcji. Prezes podkreślił, iż Fundacja dysponuje w tym roku budżetem w wysokości 32 mln zł. Na tę kwotę składają się dotacje z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (22,5 mln), ze środków MSZ (5,3 mln zł), z MKiDN (2,2 mln zł.) i innych instytucji. Poinformował, że oprócz swoich sztandarowych programów Fundacja realizuje w tym roku 9 projektów inwestycyjnych: na Litwie, Łotwie, Białorusi, na Ukrainie. Na Łotwie realizuje budowę świetlicy i stołówki w polskiej szkole. Prezes Falkowski zaznaczył, że Fundacja prowadzi działania we wszystkich dotychczasowych obszarach (aktywizacja środowisk polskich poza granicami, dziedzictwo kulturowe i historyczne, edukacja, kultura, media, pomoc charytatywna, stypendia) i ich realizację dostosowuje do aktualnych możliwości wynikających z epidemii. Prezes powiedział, że Fundacja, ze względu na epidemię, musiała zrezygnować z wymiany młodzieży szkolnej, którą częściowo zastąpiła organizacją spotkań on-line.

W 2019 r. budżet Fundacji wynosił 36,5 mln zł, z czego dotacja z Kancelarii Senatu wynosiła 33 mln zł – reszta pieniędzy pochodziła z ministerstw, instytutów i wpłat na Wschodni Fundusz Dobroczynności. Te pieniądze zostały wydane w siedmiu obszarach: aktywizacja środowisk polskich poza granicami, dziedzictwo kulturowe i historyczne, edukacja, kultura, media, pomoc charytatywna, stypendia. Utrzymane i rozwijane były kluczowe projekty z poprzednich lat, takie jak: „Bon Pierwszaka”, „Spotkania na Pokuciu”, Wileńska Akademia Biznesu, kampania KtoTyJesteś, turniej wiedzy historycznej Historiada, akcja „Repatriacja krok po kroku”, zjazd Federacji Polskich Mediów na Wschodzie i szkolenia dziennikarzy, renowacje polskich kwater wojskowych na Białorusi i Litwie oraz wiele innych. Utrzymane i rozwijane były kluczowe projekty z poprzednich lat, takie jak: „Bon Pierwszaka”, „Spotkania na Pokuciu”, Wileńska Akademia Biznesu, kampania #KtoTyJesteś, turniej wiedzy historycznej Historiada, akcja „Repatriacja krok po kroku”, zjazd Federacji Polskich Mediów na Wschodzie i szkolenia dziennikarzy i wiele innych.

Prezes Falkowski podkreślił, że Fundacja kładła także w 2019 r. nacisk na wspieranie mediów polonijnych i polskich na Wschodzie. W ramach projektu „Media Plus” Fundacja wsparła bieżącą działalność polskich redakcji wydających gazety i czasopisma, tworzących programy radiowe i telewizyjne oraz prowadzących internetowe portale informacyjne. Realizacja projektu pozwoliła wyposażyć w sprzęt aż 24 redakcje, 3 ośrodki medialne zaopatrzono w nowoczesne oprogramowanie, a w 4 przeprowadzono drobne remonty. Zorganizowane zostały szkolenia dla polskich dziennikarzy z zagranicy w polskich mediach oraz doroczny zjazd Federacji Mediów Polskich na Wschodzie, w którym udział wzięło blisko 70 dziennikarzy z 27 redakcji z 10 państw.

Centrum Informacyjne Senatu

Zapisz się na nasz NEWSLETTER!

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ