KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Środa, 20 stycznia, 2021   I   03:09:56 PM EST   I   Fabioli, Miły, Sebastiana
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Wiadomości polonijne

Program dla polonijnych naukowców: Polskie Powroty 2020. Edycja COVID-19

22 lipca, 2020

Program dla polonijnych naukowców: Polskie Powroty 2020. Edycja COVID-19

Celem programu Polskie Powroty jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych.

Nabór wniosków w programie "Polskie Powroty 2020. Edycja COVID-19" skierowany jest do instytucji planujących zatrudnienie naukowców, których badania mogą przełożyć się na poszerzenie wiedzy i rozwiązanie istotnych problemów związanych z epidemią COVID- 19 i jej konsekwencjami, w szczególności przedstawicieli szeroko rozumianych nauk biomedycznych i o zdrowiu.

Program stwarza powracającym naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub prac rozwojowych na światowym poziomie. Środki uzyskane w ramach Polskich Powrotów zapewniają wynagrodzenie dla powracającego naukowca, a także umożliwiają stworzenie grupy projektowej (zespołu badawczego). Krajowe uczelnie, instytuty naukowe i instytuty badawcze pozyskują do współpracy specjalistów posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej.

W ramach programu finansowane są działania związane z powrotem do kraju polskich naukowców oraz tworzeniem przez nich własnej grupy projektowej:

  1. wynagrodzenie powracającego naukowca,
  2. wynagrodzenia członków grupy projektowej,
  3. koszty przesiedlenia powracającego naukowca oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym,
  4. opcjonalnie - adaptacja i organizacja miejsca pracy oraz przygotowanie zaplecza badawczego powracającego naukowca oraz członków grupy projektowej,
  5. opcjonalnie - koszty badań naukowych z zakresu badań podstawowych (komponent badawczy) finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Osoba do kontaktu:

dr Joanna Rutkowska
joanna.rutkowska@nawa.gov.pl
+48-22-390-35-83

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ