KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Sobota, 28 listopada, 2020   I   05:15:46 AM EST   I   Jakuba, Stefana, Romy
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Wiadomości polonijne

Wydział Konsularny Ambasady RP w USA zaczyna wydawać wizy

30 czerwca, 2020

Wydział Konsularny Ambasady RP w USA zaczyna wydawać wizy

Biorąc pod uwagę stopniowe znoszenie restrykcji nałożonych przez władze Dystryktu Kolumbii związanych z pandemią COVID-19, Wydział Konsularny Ambasady RP w Waszyngtonie od dnia 3 sierpnia 2020 r. wznawia przyjęcia interesantów wnioskujących o wizy krajowe (D).

Rejestracja wniosków oraz umawianie spotkania odbywa się wyłącznie poprzez www.e-konsulat.gov.pl.

Z uwagi na wymogi sanitarne oraz obowiązek zachowania dystansu społecznego, uprzejmie prosimy o punktualne przybycie na wizytę. Spóźnienia będą skutkowały brakiem możliwości przeprowadzenia wywiadu i złożenia wniosku.

Osoby mieszkające w odległych stanach prosimy o kontakt drogą mailową w celu ustalenia możliwości złożenia wniosku wizowego drogą pocztową. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie. W zapytaniu prosimy wskazać w jakim celu wiza ma być wydana oraz podać kontakt telefoniczny.

W trakcie wizyty prosimy o:

  • używanie masek lub innej osłony ust i nosa przez cały czas wizyty na terenie urzędu. W trakcie wizyty zostaną Państwo poproszeni o chwilowe zdjęcie osłony w celu identyfikacji;
  • przybycie na wizytę bez osób towarzyszących (z wyłączeniem osób towarzyszących małoletnim lub niepełnosprawnym);
  • dezynfekcję rąk przed podejściem do „okienka” (przy wejściu do urzędu dostępny jest pojemnik z płynem dezynfekcyjnym )
  • posiadanie własnego długopisu w przypadku składania podpisu na dokumencie.

Osoby wchodzące na teren urzędu będą poddane standardowej procedurze sprawdzenia wnoszonych przedmiotów oraz będą poproszone o umożliwienie zmierzenia temperatury przez pracownika ochrony.

Wszystkie osoby składające wniosek o wizę prosimy o bardzo dokładne przygotowanie dokumentacji przed przybyciem do urzędu: https://www.gov.pl/web/usa/wiza-typu-d Opłata za przyjęciei rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej wynosi 90 USD; płatności przyjmowane są wyłącznie w formie money order lub cashier’s check. Paszporty będą odsyłane drogą korespondencyjną – dodatkowa opłata wynosi 13 USD.

 

 

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ