KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 27 listopada, 2020   I   12:50:34 AM EST   I   Franciszka, Kseni, Maksymiliana
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Wiadomości polonijne

Informacje o zakazie lub ograniczeniu wjazdu cudzoziemców do Stanów Zjednoczonych

27 kwietnia, 2020

Informacje o zakazie lub ograniczeniu wjazdu cudzoziemców do Stanów Zjednoczonych

Wydział Konsularny Ambasady RP w Waszyngtonie przypomina, że władze USA wdrożyły procedury w celu ograniczenia lub całkowitego zakazu wjazdu wszystkich cudzoziemców na teren Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

W myśl proklamacji Prezydenta USA cudzoziemcy, którzy w ciągu 14 dni przed przybyciem do USA przebywali w następujących krajach:

Chiny, Iran, kraje Strefy Schengen (Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Włochy, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Monako, San Marino, Watykan), Zjednoczone Królestwo (Anglia, Szkocja, Walia, Irlandia Północna) oraz Irlandia, mogą nie uzyskać prawa wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych pomimo spełnienia formalnych kryteriów. Ograniczenie dotyczące przekraczania granic obowiązuje do odwołania.

Od tej zasady przewidziano szereg wyjątków, m.in. dot. stałych rezydentów i ich rodzin, którzy jeśli przebywali w jednym z wymienionych krajów w ciągu poprzedzających 14 dni, będą mogli wjechać na terytorium Stanów Zjednoczonych przez jedno z 13 dedykowanych lotnisk, a następnie odbędą 14 dniową kwarantannę w swoich domach.

Pełna treść proklamacji Prezydenta USA dostępna jest on-line.

 Szczególne restrykcje dotyczą cudzoziemców-imigrantów, którzy stanowią ryzyko dla amerykańskiego rynku pracy.

Prezydent Donald Trump zawiesił od dnia 23 kwietnia 2020 r. wjazd do Stanów Zjednoczonych cudzoziemców-imigrantów którzy:

(1) przebywają poza Stanami Zjednoczonymi w dniu wejścia w życie tej proklamacji;

(2) nie mają wizy imigracyjnej ważnej w dniu wejścia w życie niniejszego oświadczenia; 

(3) nie mają oficjalnego dokumentu podróży innego niż wiza (takiego jak list przewozowy, odpowiednia przepustka na pokład lub dokument ze zwolnieniem warunkowym), który jest ważny w dniu wejścia w życie niniejszego oświadczenia lub wydany w dowolnym późniejszym terminie, który pozwala podróżować do Stanów Zjednoczonych i ubiegać się o wjazd na teren USA.

 

Powyższe nie ma zastosowania do legalnych stałych rezydentów Stanów Zjednoczonych oraz do następujących osób:

(1) każdego cudzoziemca zamierzającego wjechać do Stanów Zjednoczonych na podstawie wizy imigracyjnej jako lekarz, pielęgniarka lub inny pracownik służby zdrowia; do prowadzenia badań medycznych lub innych badań mających na celu zwalczanie rozprzestrzeniania się COVID-19; lub do wykonywania pracy niezbędnej do zwalczania, powrotu do zdrowia lub w inny sposób łagodzenia skutków wybuchu COVID-19, zgodnie z ustaleniami Sekretarza Stanu, Sekretarza Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub desygnowanych przez nich odpowiednich osób; oraz każdego małżonka i niezamężnego dziecka poniżej 21 roku życia takich osób, które towarzyszy lub podąża za nim,

(2) każdego cudzoziemca ubiegający się o wizę na wjazd na teren Stanów Zjednoczonych zgodnie z programem dla inwestorów-imigrantów EB-5;

(3) każdego cudzoziemca będącego małżonkiem obywatela Stanów Zjednoczonych;

(4) każdego cudzoziemca, który nie ukończył 21 lat i jest dzieckiem obywatela Stanów Zjednoczonych lub jest potencjalnym dzieckiem adopcyjnym, starającym się wjechać na terytorium Stanów Zjednoczonych zgodnie z klasyfikacją wiz IR-4 lub IH-4;

(5) każdego cudzoziemca, którego wjazd stanowiłby realizację dalszych ważnych celòw w zakresie egzekwowania prawa Stanów Zjednoczonych, określonych przez Sekretarza Stanu, Sekretarza Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub wyznaczonych przez nich osób, na podstawie zalecenia Prokuratora Generalnego lub osoby przez niego wyznaczonej;

(6) każdego członka sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych oraz każdego małżonka i dzieci członka sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych;

(7) każdego cudzoziemca zamierzającego wjechać do Stanów Zjednoczonych zgodnie ze specjalną wizą imigracyjną w klasyfikacji SI lub SQ, z zastrzeżeniem warunków określonych przez Sekretarza Stanu, oraz każdego małżonka i dzieci każdej takiej osoby; 

(8) każdego cudzoziemca, którego wjazd byłby w interesie krajowym, zgodnie z ustaleniami Sekretarza Stanu, Sekretarza Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub odpowiednich osób przez nich wyznaczonych.

Treść proklamacji dostępna jest on-line.

Ambasada RP w Waszyngtonie
2640 16th St NW
Washington, DC 20009