KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Środa, 24 lutego, 2021   I   08:41:38 PM EST   I   Boguty, Bogusza, Macieja
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Wiadomości polonijne

Wybory 2020: Kandydaci do Rady Dyrektorów PSFCU - biografie

16 marca, 2020

Wybory 2020: Kandydaci do Rady Dyrektorów PSFCU - biografie

Nominacje otrzymali następujący kandydaci (wymienieni w porządku alfabetycznym): Ryszard Bąk, Małgorzata Gradzki, Karol Kwiatkowski, Leszek Wojtkowski.

Dnia 29-go lutego 2020 r., Komisja Nominacyjna przekazała Karolowi Kwiatkowskiemu, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Dyrektorów PSFCU, nominacje do udziału w wyborach. Zgodnie ze statutem, Komisja Nominacyjna została mianowana przez Przewodniczącego Rady Dyrektorów PSFCU. W jej składzie znaleźli się: Franciszek R. Piwowarczyk (Przewodniczący), Aneta Antoniak, Waldemar Kułakowski, Peter Nozka oraz Richard Zawisny.

Biografie kandydatów:

KAROL KWIATKOWSKI

Członek PSFCU od 1996 r.

Zatrudnienie: Licencjonowany broker obrotu nieruchomościami, First-Service Realty NYC (od 2017 r.), Douglas Elliman (2016-2017); Właściciel i zarządca Restauracji Goodfellas w Nowym Jorku (2010-2016).

Wykształcenie: Dyplom bakałarza w dziedzinie administracji, program zarządzania biznesem, Baruch College (2010 r.); Licencja brokera obrotu nieruchomościami (2010 r.).

Przynależność do organizacji: Sekretarz Rady Dyrektorów PSFCU (od 2019 r.), Członek Rady Dyrektorów PSFCU (od 2017 r.); Członek Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce; Członek Zrzeszenia Brokerów Obrotu Nieruchomościami Stanu Nowy Jork.

MAŁGORZATA GRADZKI

Członkini PSFCU od 1986 r.

Zatrudnienie: Koordynator Usług Prawnych dla Catholic Charities, Diecezja Rockville Centre (od 1997 r.); akredytowana przez Imigracyjną  Radę  Apelacyjną; Dyrektor Polskiej Szkoły im. św. Władysława na Long Island (od 1986 r.).

Wykształcenie: Ekonomista, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Wrocław, Pol-ska (1983 r.); Uzyskała profesjonalny certyfikat w zakresieprawa imigracyjnego w Catholic Legal Immigration Network, Inc., Washington, DC(2000 r.).

Przynależność do organizacji: Pierwsza Wiceprzewodnicząca Rady Dyrektorów PSFCU (od 2019 r.), Przewodnicząca, 2-ga Wiceprzewodniczaca, Sekretarz, Skarbnik i Członkini Rady (2011-2019); Koor-dynator egzaminu z języka polskiego LOTE (Language Other Than English) w CentraliPolskich Szkół Dokształcających w Ameryce (od 2014 r.); Koordynator Egzaminu z Języka Polskiego, Komisja Oświatowa KPA (1995-2014); Wiceprezes KPA, Pododdział na Long Island (2010-2015); Dyrektor Polskiego Klubu Narodowego, Hempstead,NY, (1995-2015); Członkini American-Polish Council of Long Island, NY (2000-2013).

LESZEK WOJTKOWSKI

Członek PSFCU od 1995 r.

Zatrudnienie: Inwestor na rynku nieruchomości (od 2012 r.); Eksporter maszyn rolniczych do   Polski   (od 2012r.); Zastępca Głównego Inżyniera w Union Club of New York, (1998-2011).

Wykształcenie: Dyplom Technikum Rolniczego, Polska (1989 r.); Dyplom kursu ekonomii rolnictwa, Wyższa Szkoła Agrobiznesu,Polska (1990 r.); Kursy w zakresie rolnictwa, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Polska.

Przynależność do organizacji: Drugi Wiceprzewodniczący Rady Dyrektorów PSFCU (od 2019 r.), Członek Rady Dyrektorów (od 2017 r.); Wolontariusz w Polskiej Szkole Dokształcającej im. Marii Konopnickiej (od 2012 r.); Członek Komitetu Parafialnego Kościoła Św. Stanisława Kostki (od 2012 r.).

RYSZARD BĄK

Członek PSFCU od 2011 r.

Zatrudnienie: Pracownik sektora publicznego w Urzędzie ds. Mieszkaniowych Miasta Nowy Jork (od 1997 r.); Kierownik w Auffray Co., firmie wykonującej reprodukcje francuskich mebli antycznych (1992-1997).

Wykształcenie: Dyplom bakałarza w dziedzinie komputerowych systemów informatycznych w administracji publicznej, John Jay College (2009 r.); Uzyskał świadectwo dyplomowe Wyższej Szkoły Zawodowej w dziedzinie inżynierii radiowej i telewizyjnej, Polska (1976 r.).

Przynależność do organizacji: Skarbnik Rady Dyrektorów (od 2016 r.), Członek Rady Dyrektorów PSFCU (od 2014 r.); Wiceprzewodniczący Polskiego Domu Narodowego (2006-2011 i od 2015 r.); Członek Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników “Polonia Technica” (od 1998 r.), obecnie sprawuje funkcję Członka Zarządu, przez 10 lat sprawował funkcję Prezesa; Członek Rady Kierowniczej Bay Club (2006-2018)

Dzwoniąc powołaj się na reklamę z POLONIJNEJ KSIĄŻKI - Polish Pages.

ABOUT PSFCU: Founded in Brooklyn, NY in 1976, PSFCU is the largest ethnic credit union in the U.S. with more than $2 billion in assets. It offers carefully tailored financial products and services to its 135,000 members and their families throughout the country, mainly through its 20 branches in New York, New Jersey, Illinois and Pennslyvania. Long known for its commitment to the communities it serves, the credit union proudly sponsors and supports countless Polish-American organizations, schools, churches and cultural events that all help make local neighborhoods succeed and thrive.

 

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ