KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Środa, 24 lutego, 2021   I   09:43:34 PM EST   I   Boguty, Bogusza, Macieja
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Wiadomości polonijne

Komunikat o wyborach do Rady Dyrektorów i Walnym Zebraniu PSFCU 2020

12 marca, 2020

Komunikat o wyborach do Rady Dyrektorów i Walnym Zebraniu PSFCU 2020

Nasza Unia w USA informuje. W sobotę, 30-go maja 2020 r. o godz. 17:00 w Centrum Operacyjnym Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej w Fairfield, NJ 07004, odbędzie się Roczne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PSFCU.

Podczas zebrania ogłoszone zostaną wyniki rocznych wyborów. Ponieważ kadencje czworga członków Rady Dyrektorów dobiegają końca, cztery miejsca będą dostępne dla kandydatów spełniających kryteria kwalifikacyjne.

Dnia 29-go lutego 2020 r., Komisja Nominacyjna przekazała Karolowi Kwiatkowskiemu, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Dyrektorów PSFCU, nominacje do udziału w wyborach. Zgodnie ze statutem, Komisja Nominacyjna została mianowana przez Przewodniczącego Rady Dyrektorów PSFCU. W jej składzie znaleźli się: Franciszek R. Piwowarczyk (Przewodniczący), Aneta Antoniak, Waldemar Kułakowski, Peter Nozka oraz Richard Zawisny.

Nominacje otrzymali następujący kandydaci (wymienieni w porządku alfabetycznym):

  • Ryszard Bąk
  • Małgorzata Gradzki
  • Karol Kwiatkowski
  • Leszek Wojtkowski

Członkowie, którzy chcieliby zostać dodani do listy kandydatów muszą złożyć petycję. Potencjalny kandydat na stanowisko dyrektora PSFCU musi wyrazić zgodę na umieszczenie swojego imienia i nazwiska na karcie do głosowania oraz, w razie wyboru, przyjąć powierzoną mu funkcję. Każdy kandydat musi ponadto wyrazić zgodę na weryfikację danych osobowych i historii kredytowej oraz kwalifikować się do otrzymania wiążących gwarancji od firmy ubezpieczeniowej PSFCU.   Wymagania kwalifikacyjne kandydatów na stanowisko dyrektora są określone w statucie PSFCU.

W celu uzyskania petycji, potencjalni kandydaci muszą zostać zarejestrowani w PSFCU. Tylko oryginalne, otrzymane z PSFCU petycje są ważne - kopie nie będą akceptowane. Zestawy petycji będą dostępne w oddziale przy 100 McGuinness Blvd., Brooklyn, NY, w Centrum Operacyjnym przy 9 Law Drive, Fairfield, NJ, oraz w oddziale przy 4147 North Harlem Ave., Norridge, IL. Pytania w sprawie petycji należy kierować do Compliance Departament, numer telefonu: 973-808-3240 wew. 6119. Kompletne petycje wraz z innymi, wymaganymi dokumentami muszą zostać złożone w PSFCU nie później niż do godz. 19:00, we wtorek 14-go kwietnia 2020 r. w oddziale przy 100 McGuinness Blvd., Brooklyn, NY, w Centrum Operacyjnym przy 9 Law Dr., Fairfield, NJ, lub w oddziale przy 4147 North Harlem Ave., Norridge, IL.

Statut PSFCU wymaga, aby petycja była podpisana przez minimum 2,000 Członków. Jeżeli zostanie stwierdzone, że informacja wymagana od podpisującego petycję jest niepełna lub nieprawidłowa, podpis danej osoby nie zostanie uwzględniony. Lista wszystkich kandydatów startujących w wyborach zostanie wywieszona do dnia 22-go kwietnia 2020 r. w oddziałach PSFCU. Według statutu, w przypadku, gdy ilość nominowanych kandydatów będzie równa ilości dostępnych miejsc, wybory nie będą przeprowadzone.

Jeżeli ilość nominowanych kandydatów będzie wyższa od ilości dostępnych miejsc, karty do głosowania będą wysłane nie później niż 27-go kwietnia  2020 r. do wszystkich Członków   kwalifikujących się do udziału w wyborach.

Każdy z Członków upoważniony jest do jednego głosu, bez względu na liczbę posiadanych kont. Czterech kandydatów o najwyższej liczbie głosów zostanie przyjętych na kadencje trzyletnie.

Wybory odbędą się poprzez karty do głosowania, z możliwością głosowania drogą elektroniczną. Głosowanie elektroniczne będzie dostępne wyłącznie dla użytkowników Bankowości Internetowej PSFCU. Szczegółowe instrukcje głosowania znajdą się na kartach do głosowania. Firma nadzorująca przebieg wyborów musi otrzymać wypełnione karty do głosowania do 22-go maja 2020 r. do godziny 23:59 czasu wschodniego USA.

Dzwoniąc powołaj się na reklamę z POLONIJNEJ KSIĄŻKI - Polish Pages.

ABOUT PSFCU: Founded in Brooklyn, NY in 1976, PSFCU is the largest ethnic credit union in the U.S. with more than $2 billion in assets. It offers carefully tailored financial products and services to its 135,000 members and their families throughout the country, mainly through its 20 branches in New York, New Jersey, Illinois and Pennslyvania. Long known for its commitment to the communities it serves, the credit union proudly sponsors and supports countless Polish-American organizations, schools, churches and cultural events that all help make local neighborhoods succeed and thrive.

 
REKLAMA - DODAJ FIRMĘ