KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 29 marca, 2020   I   Marka, Wiktoryny, Zenona

Doroczne spotkanie członków Stowarzyszenia "Klub Stypendystów Fundacji Kościuszkowskiej"

26 stycznia, 2020

Doroczne spotkanie członków Stowarzyszenia "Klub Stypendystów Fundacji Kościuszkowskiej"

Zapraszamy do Łodzi, 29.02.2020

W ramach dorocznego spotkania członków Stowarzyszenia "Klub Stypendystów Fundacji Kościuszkowskiej" organizujemy konferencję, walne zebranie i niespodziankę.

Wszystko w Łodzi, 29.02.2020, od 10:00 do 17:00, w siedzibie naszego partnera Centrum Nauki i Techniki EC1 (ul. Targowa 1/3, 90-022 Łódź).

Zapraszamy na konferencję pt. „Nowe narracje komunikacji Wzajemne relacje polskich i amerykańskich instytucji badawczych”. Tegoroczna edycja poświęcona zostanie tematyce nowoczesnych form przekazu w obrębie kultury i sztuki, zarówno w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jak i w Polsce. Swoje referaty wygłoszą stypendyści Fundacji Kościuszkowskiej. Konferencja ma charakter otwarty.

Konferencja zakończona zostanie Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia „Klub Stypendystów Fundacji Kościuszkowskiej”, przewidzianym na godzinę 15:30.

Po Walnym zebraniu wszyscy chętni mogą wziąć udział w części integracyjnej: wizyta w EC1 (wystawa Centrum Nauki i Techniki/Kino trójwymiarowe, sferyczne).

Rejestracja odbywa się za pomocą formularza - dostępnego na stronie (kosciuszkofoundationalumni.pl/2020/01/24/konferencja-i-walne-zebranie-czlonkow-stowarzyszenia-29-02-2020-lodz/).

Członkowie, którzy nie opłacili składek proszeni są o ich uregulowanie - 100PLN/os, nr konta 36 1020 1068 0000 1302 0244 0865 (PKO BP).

Więcej informacji na naszej stronie: http://kosciuszkofoundationalumni.pl/2020/01/24/konferencja-i-walne-zebranie-czlonkow-stowarzyszenia-29-02-2020-lodz/

WSTĘPNY PROGRAM KONFERENCJI

Data: 29.02.2019 (sobota)
Miejsce: Centrum Nauki i Techniki EC1, ul. Targowa 1/3, 90-022 Łódź
Tytuł: Nowe narracje komunikacji. Wzajemne relacje polskich i amerykańskich instytucji badawczych

10:00-10:30
Oficjalne powitanie - Stowarzyszenie Klub Stypendystów Fundacji Kościuszkowskiej The Kosciuszko Foundation, Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź

10:30-11:30
Wykład: Hollywoodzkie narracje w (nie)tradycyjnych muzeach
dr hab. Rafał Syska, prof. UJ(Instytut Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Narodowe Centrum Kultury Filmowej w Łodzi), stypendysty Fundacji Kościuszkowskiej
w 2012 roku.
Tematem wystąpienia będzie analiza nowatorskich trendów we współczesnym wystawiennictwie narracyjnym, rozwijającym się z powodzeniem nie tylko w muzeach interaktywnych i multimedialnych, ale też w tradycyjnych ekspozycjach – od Stanów Zjednoczonych po Polskę. To one, korzystając z narzędzi multimedialnego i sensomotorycznego instrumentarium przekazywania treści, intensyfikują emotywną warstwę doświadczenia przestrzeni na niespotykanym wcześniej poziomie immersji. W trakcie prezentacji zostaną przedstawione klasyczne już propozycje wystawiennicze – jak zestawione ze sobą Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie z podobnymi placówkami tworzonymi w Polsce. Rewersem poważnego, historycznego muzeum pamięci będą opisy ekspozycji związanych z kulturą popularną
– wystawy filmowe, komiksowe i naukowe. Wszystkie one łączą się w zaskakujący sposób, wykorzystując chwyty narracyjne dotychczas rezerwowane dla sztuk performatywnych i filmu, uruchamiając u widza nie tylko zmysły wzroku i słuchu, ale też węchu i dotyku, a zwiedzanie przekształcając w grę, interaktywną zabawę i trójaktową fabułę. Przestrzeń instytucji EC1 Łódź – Miasta Kultury będzie odpowiednim dla tego rodzaju analiz miejsce, bo właśnie w tym kompleksie powstają najbardziej ambitne, zaawansowane technologicznie projekty wystawiennicze, które w przyszłości wypełnią aż trzy centra ekspozycyjne: Nauki i Techniki, Komiksu i Narracji Interaktywnej oraz Filmu.

11:30-12:00
Przerwa kawowa

12:00 – 13:00
Występ gościa specjalnego

13:00 - 14:00
Lunch

14:00 - 15:00
Wystąpienia 5 zeszłorocznych stypendystów programu The Exchange Program to U.S. The Kosciuszko Foundation

15:30
WALNE ZEBRANIE członków stowarzyszenia Klubu Stypendystów Fundacji Kościuszkowskiej

ok 16:30
Część integracyjna: wizyta w EC1 (wystawa Centrum Nauki i Techniki/Kino trójwymiarowe, sferyczne)

ZAPRASZAMY!


Kosciuszko Foundation

More info >>>

 

Founded in 1925, the Kosciuszko Foundation promotes closer ties between Poland and the United States through educational, scientific and cultural exchanges. It awards up to $1 million annually in fellowships and grants to graduate students, scholars, scientists, professionals, and artists, and promotes Polish culture in America. The Foundation has awarded scholarships and provided a forum to Poles who have changed history.

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ
718 - 279 - 4969