KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Sobota, 18 maja, 2024   I   12:14:52 PM EST   I   Alicji, Edwina, Eryka
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Informacje polonijne ze świata

Eksperci ZUS w Chicago i Troy w listopadzie 2019 - bezpłatne spotkania w USA

31 października, 2019

Spotkania z ekspertami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w sprawie ubiegania się o świadczenia emerytalno-rentowe z Polski w Chicago odbędą się w dniach 17-20 listopada 2019 r., natomiast w dniach 21-22 listopada w Troy. Porady będą udzielane bezpłatnie.

Termin i miejsce spotkań w Chicago

W dniu 17 listopada (niedziela) spotkania będą odbywać się od godz. 1 PM do godziny 6 PM. W dniach 18-20 listopada (poniedziałek-środa) eksperci przyjmować będą w godzinach od 9 AM do 4 PM. Ponadto, w niedzielę 17 listopada 2019 r. o godz. 6 PM odbędzie się spotkanie otwarte dla osób zainteresowanych zasadami uzyskiwania świadczeń emerytalnych. Na spotkania indywidulane obowiązują zapisy. Udział w spotkaniu otwartym nie wymaga wcześniejszego zapisu. Spotkania odbędą się w siedzibie Związku Narodowego Polskiego w Chicago przy: 6100 North Cicero Avenue, Chicago, IL 60646.

Termin i miejsce spotkań w Troy

W dniu 21 listopada (czwartek) 2019 r. o godzinie 5 PM odbędzie się spotkanie otwarte dla osób zainteresowanych zasadami uzyskiwania świadczeń emerytalnych. Ponadto, w piątek 21 listopada 2019 r. od godz. 2 PM eksperci będą przyjmować indywidualnie osoby zainteresowane zasadami uzyskiwania świadczeń emerytalnych. Zarówno na spotkanie otwarte, jak i spotkania indywidulane nie są prowadzone zapisySpotkania odbędą się w siedzibie American Polish Cultural Center przy: 2975 E Maple Rd, Troy, MI 48083.

 

Zapisy na spotkania indywidualne z ekspertami ZUS w Chicago

Na spotkania indywidualne z ekspertami ZUS  w Chicago obowiązują wcześniejsze zapisy, które Konsulat prowadzi do wyczerpania miejsc.  Zgłoszenia będą przyjmowane telefonicznie pod nr tel. 312 337 8166 wew. 4 lub poprzez e-mail chicago.legal@msz.gov.pl

Dzwoniąc lub pisząc do Konsulatu należy podać następujące dane:

  • imię i nazwisko,
  • numer telefonu,
  • nr PESEL lub datę urodzenia,
  • proponowany dzień oraz godzinę spotkania,
  • temat rozmowy z ekspertami ZUS, np. „pobieram emeryturę w USA, chcę również złożyć wniosek o emeryturę w Polsce”; „chcę złożyć wniosek o emeryturę po zmarłym mężu/żonie”; „chcę złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy”, „potrzebuję uzyskać zaświadczenie o niepobieraniu emerytury z Polski”, „gdzie powinienem się zwrócić, w jaki sposób najszybciej skontaktuję się z ZUS?”, „w jaki sposób mogę złożyć wymagane dokumenty, jeśli mieszkam w USA?”.  UWAGA: Osoby, które są w trakcie załatwiania sprawy z ZUS powinny dodatkowo wskazać numer swojej sprawy.

Odwołanie wizyty: Osoby, które zapiszą się na spotkania z ekspertami ZUS, a następnie w wyniku zmiany planów nie będą mogły w nich uczestniczyć proszone są o niezwłocznie powiadomienie o tym Konsulatu, dzwoniąc pod numer telefonu: 312 337 8166 wew. 4 lub pisząc na adres chicago.legal@msz.gov.pl

Na co warto zwrócić uwagę przed umówieniem się na wizytę?

W celu skonkretyzowania zagadnienia, które będą chcieli Państwo omówić w trakcie konsultacji zachęcamy do analizy odpowiedzi udzielonych przez specjalistów ZUS na pytania zadane przez uczestników spotkań w ramach Dni Poradnictwa ZUS w latach ubiegłych. Odpowiedzi są dostępne na stronie internetowej Konsulatu pod adresem http://www.chicago.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/sprawy_prawne/zus_odpowiada/

Warto zapoznać się również z informacjami dostępnymi na stronie ZUS pod adresem: http://www.zus.pl/emerytura. Być może w wyniku analizy powyższych odpowiedzi uznają Państwo, iż konsultacja z ekspertem ZUS nie jest konieczna. Podczas spotkań indywidulanych możliwe będzie złożenie wniosków o polskie świadczenia. Odnośniki do stron internetowych i wzorów formularzy zamieszczamy poniżej.

PL/USA 4 „Wniosek o polską emeryturę/rentę z tytułu niezdolności do pracy”

PL/USA 5”Wniosek o polską rentę rodzinną”

WAŻNE! Wniosek musi być przekazany wraz z całą niezbędną dokumentacją, przede wszystkim dowodami zatrudnienia w Polsce (dokumenty potwierdzające zatrudnienie i osiągane wynagrodzenie), dokumentami potwierdzającymi służbę wojskową, dokumentami potwierdzającymi okres studiów, aktami stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu), a także posiadaną dokumentację medyczną (w przypadku ubiegania się o świadczenia uzależnione od stanu zdrowia) oraz dokumentem potwierdzającym tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). Należy przedstawić oryginały ww. dokumentów, a jeśli nie jest to możliwe – kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ Social Security lub polskiego konsula. Jeśli Państwa sprawy są już rozpatrywane przez ZUS prosimy przynieść pisma i decyzje otrzymane z ZUS.

Jak i gdzie poszukiwać dokumentacji pracowniczej?

Jeżeli poszukują Państwo swojej dokumentacji pracowniczej z Polski w pierwszej kolejności  należy sprawdzić czy Państwa zakład pracy ciągle istnieje. Jeżeli tak jest, wszystkie potrzebne dokumenty otrzymają Państwo bezpłatnie od pracodawcy. Nawet jeżeli zakład się sprywatyzował, przekształcił, zmienił nazwę, lecz nie został zlikwidowany, to właśnie do niego należy zwrócić się o dokumenty. Więcej informacji na temat zasad poszukiwania dokumentacji pracowniczej można znaleźć pod adresem https://www.warszawa.ap.gov.pl/art,155,przewodnik

Istnieje również możliwość samodzielnego sprawdzenia właściwego zakładu pracy oraz miejsca przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej za pomocą bazy danych „miejsca przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej”, dostępnej pod adresem http://ewidencja.warszawa.ap.gov.pl/miejsca.php lub w „bazie zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy”, znajdującej się pod adresem http://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/baza-zlikwidowanych-lub-przeksztalconych-zakladow-pracy . Można również posłużyć się innymi wyszukiwarkami internetowymi. 

Jeżeli Państwa pracodawca już nie istnieje i jako przechowawca dokumentacji w ww. bazach danych widnieje Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, o dokumentację pracowniczą należy zwrócić się bezpośrednio do Archiwum. Zainteresowane osoby powinny wysłać pocztą na niżej podany adres Archiwum własnoręcznie podpisany wniosek (o udostępnianie danych osobowych):

Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku
ul. Stefana Okrzei 1
05-822 Milanówek

Dane kontaktowe do Archiwum: tel. (z USA): 011 48 22 635 68 22 (dotyczy dokumentacji płacowej i osobowej)

e-mail: adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl

Przed wysłaniem wniosku należy sprawdzić, czy podali Państwo w swoim piśmie wszystkie potrzebne do rozpoczęcia poszukiwań dane, takie jak: pełna nazwa zakładu pracy, dokładny adres zakładu pracy, okres zatrudnienia, stanowisko, imię i nazwisko, datę urodzenia, imię ojca, obecny adres  zamieszkania, telefon kontaktowy. Termin realizacji wniosków wynosi obecnie ponad 5 miesięcy i stale rośnie (wynika to z ilości napływających do Archiwum wniosków i stale powiększającej się ilości dokumentacji, jaką Archiwum posiada).

UWAGA! Archiwum Państwowe w Milanówku przechowuje wyłącznie dokumentację pochodzącą ze zlikwidowanych zakładów pracy, przejętą od upadłych pracodawców i przechowawców, dlatego poszukując dokumentacji w pierwszej kolejności  należy sprawdzić, czy dany zakład pracy jeszcze istnieje.

Proszę pamiętać, że Konsulat nie pośredniczy w poszukiwaniach oraz w wydobyciu dokumentacji pracowniczej z Polski.