Poniedziałek, 21 października 2019    Celiny, Hilarego, Janusza  
 
 
 
POLONIA USA - Polonia in US

Głosowanie w Chicago w wyborach do Parlamentu RP w 2019 r.


09-16-2019
ostatnia aktualizacja 09-16-2019, 18:40

Informacje z dnia 11 września 2019Głosowanie w Chicago w wyborach do Parlamentu RP w 2019 r.

Rozpoczęcie przyjmowania przez Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago zgłoszeń do spisu wyborców nastąpi po utworzeniu obwodów głosowania za granicą.

Zgodnie z Kalendarzem wyborczym stanowiącym załącznik do postanowienia Prezydenta RP z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1506) podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych nastąpi najpóźniej do dnia 22 września 2019 r. Obwody głosowania za granicą tworzone są przez Ministra Spraw Zagranicznych w drodze rozporządzenia.
Głosowanie w USA odbędzie się w sobotę, 12 października 2019 r.

Zapisy

Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Chicago do czasu utworzenia obwodów głosowania za granicą, zgodnie z obowiązującym prawem, nie ma możliwości przyjmowania zgłoszeń do spisu wyborców.

Zgłoszenia do spisu wyborców będą przyjmowane przez Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Chicago po podaniu do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Możliwe będzie również samodzielne dokonywania zgłoszeń poprzez elektroniczny system rejestracji wyborców E- WYBORY.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu zapisów będą podawane na naszej stronie internetowej Konsulatu w miarę ich dostępności.

Osoby uprawnione do głosowania za granicą

Jednocześnie przypominamy, że prawo do wybierania w obwodzie utworzonym w Stanach Zjednoczonych Ameryki w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP ma osoba, która:

 

  1. Najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat;
  2. Nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
  3. Nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu;
  4. Nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
  5. Posiada ważny polski paszport (UWAGA! W przypadku osób głosujących w USA ważny polski paszport jest jedynym dokumentem upoważniającym do wpisania do spisu wyborców oraz oddania głosu w wyborach).
  6. Zostanie wpisana do spisu wyborców.

 
  

 

Pozostałe infromacje: POLONIA USA - Polonia in US
 
 
REKLAMA · ADVERTISING · KATALOG FIRM (POLISH PAGES) · OGŁOSZENIA BEZPŁATNE · KALENDARZ IMPREZ
POLSKA · USA · SWIAT · POLONIA · IMIGRACYJA · ZDROWIE · WHO IS WHO · PRAWO I FINANSE · FOTOREPORTAŻE · TROCHĘ HISTORII · GRY
REGULAMIN · OCHRONA PRYWATNOŚCI · O NAS · KONTAKT · AGENCJA REKLAMOWA USA · STRONY INTERNETOWE DLA BIZNESU