KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Poniedziałek, 28 września, 2020   I   05:31:18 AM EST   I   Libuszy, Wacławy, Wacława
 1. Home
 2. >
 3. POLONIA USA
 4. >
 5. Wiadomości polonijne

Głosowanie w Chicago w wyborach do Parlamentu RP w 2019 r.

16 września, 2019

Głosowanie w Chicago w wyborach do Parlamentu RP w 2019 r.

Informacje z dnia 11 września 2019

Rozpoczęcie przyjmowania przez Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago zgłoszeń do spisu wyborców nastąpi po utworzeniu obwodów głosowania za granicą.

Zgodnie z Kalendarzem wyborczym stanowiącym załącznik do postanowienia Prezydenta RP z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1506) podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych nastąpi najpóźniej do dnia 22 września 2019 r. Obwody głosowania za granicą tworzone są przez Ministra Spraw Zagranicznych w drodze rozporządzenia.
Głosowanie w USA odbędzie się w sobotę, 12 października 2019 r.

Zapisy

Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Chicago do czasu utworzenia obwodów głosowania za granicą, zgodnie z obowiązującym prawem, nie ma możliwości przyjmowania zgłoszeń do spisu wyborców.

Zgłoszenia do spisu wyborców będą przyjmowane przez Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Chicago po podaniu do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Możliwe będzie również samodzielne dokonywania zgłoszeń poprzez elektroniczny system rejestracji wyborców E- WYBORY.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu zapisów będą podawane na naszej stronie internetowej Konsulatu w miarę ich dostępności.

Osoby uprawnione do głosowania za granicą

Jednocześnie przypominamy, że prawo do wybierania w obwodzie utworzonym w Stanach Zjednoczonych Ameryki w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP ma osoba, która:

 

 1. Najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat;
 2. Nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
 3. Nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu;
 4. Nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
 5. Posiada ważny polski paszport (UWAGA! W przypadku osób głosujących w USA ważny polski paszport jest jedynym dokumentem upoważniającym do wpisania do spisu wyborców oraz oddania głosu w wyborach).
 6. Zostanie wpisana do spisu wyborców.

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ