KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 2 grudnia, 2022   I   04:18:33 AM EST   I   Balbiny, Ksawerego, Pauliny
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Informacje polonijne

Jakie przychody liczą się do emerytury, a jakie nie

Elżbieta Baumgartner     29 października, 2019

Jakie przychody liczą się do emerytury, a jakie nie

Poradnik dla Imigrantów Elżbiety Baumgartner został opublikowany, w nowej Polonijnej Książce 2019/20. Książka jest już dostępna za darmo w polskich biznesach, kościołach, szkołach języka polskiego w NY, NJ, PA oraz wkrótce w CT. Zobacz www.pol.us

Na prawo do świadczeń Social Security nie wpływają wszystkie nasze przychody, a tylko te, które podlegają składkom ubezpieczeniowym, a więc wynagrodzenie z pracy najemnej albo pracy na własny rachunek (earned income). Wiele innych rodzajów przychodu, zwanych pasywnymi (pasive income) oskładkowanych nie jest, więc do emerytury się nie liczy. Ale różnica pomiędzy tymi dwoma rodzajami przychodu nie zawsze jest klarowna.

 

Jak działają „kwartały” ubezpieczeniowe

Aby otrzymać emeryturę Social Security należy przepracować co najmniej 40 kwartałów, mając odpowiednio wysokie zarobki z pracy (earned income) i płacić od nich składki na legalny numer Social Security. W roku 2019 należy zarobić co najmniej 1,360 dol., by mieć zaliczony jeden kwartał, czyli 5,440 dol. do uzyskania roku ubezpieczenia. Liczy się wynagrodzenie z pracy najemnej albo na własny rachunek, obłożone składkami na Social Security. Ale nie wystarczy uzbierać 40 kwartałów, bo po 10 latach minimalnych zarobków emerytura jest bardzo mała, a granicy stu kilkudziesięciu dolarów.

Im dłużej legalnie pracujemy i im więcej zarabiamy płacąc podatki, tym większą otrzymamy emeryturę Social Security. Więcej przeczytasz w poradniku pt. „Ubezpieczenie społeczne Social Security”.

Tak: Wynagrodzenie do pewnego limitu

Płace pracowników podlegają podatkom na Social Security zwanym FICA (skrót od Federal Insurance Compensation Act). Podatek FICA , zwany też payroll tax, wynosi 15.3 procent i składa się z dwóch komponentów: składki na Social Security w wysokości 12.4 proc. wynagrodzenia, płacone po połowie przez pracownika (6.2 procent) i pracodawcę (6.2 proc.) do górnej granicy, która w roku 2019 wynosi 132,900 dol. oraz ze składki na Medicare w wysokości 2.9 proc. od całości wynagrodzenia (bez limitu), również płacone po połowie przez pracownika i pracodawcę. Od roku 2014 osoby w najwyższym przedziale podatkowym płacą dodatkowo 0.9 proc. na Medicare Hospital Insurance.

Z tego wynika, że osoby dużo zarabiające nie płacą składek od całego swego wynagrodzenia, a tylko do pułapu 132,900 dol. Z tego powodu emerytura Social Security jest dla nich ograniczona do kwoty 2,861 dol. w roku 2019.

Tak: Wynagrodzenie pomocy domowej

Gosposie i pracownicy domowi mają takie same prawa i obowiązki, jak inni pracownicy. Podlegają podatkom FICA, jeżeli zarabiają 2,100 dol. rocznie lub więcej (od roku 2019). Opodatkowane są tylko ich zarobki wypłacone w formie monetarnej, ale nie wartość posiłków czy mieszkania. Od FICA zwolnione są tylko pracownicy domowi, którzy nie osiągnęli 18 lat, albo są uczniami. Osoba zatrudniająca gosposię czy nianię jest odpowiedzialna za potrącanie odpowiednich składek i podatków oraz odprowadzanie ich do skarbu państwa.

Wniosek: Jeżeli gosposia pracuje w domach kilku klientów i u każdego z nich zarabia rocznie poniżej kwoty 2,100 dol., to żaden klient nie ma obowiązku opłacać składek Social Security tej gosposi. Jedynym sposobem na ich uiszczanie i wypracowanie emerytury jest, jest samodzielne rozliczanie się gosposi, jako osoby pracującej na własny rachunek (self-employed).

Więcej można przeczytać w publikacji 926, Household Employer’s Guide, https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p926.pdf.

Tak: Odprawa i wynagrodzenie za wakacje

Jeżeli nie wykorzystałeś kilku tygodni wakacji, to dział kadr przeliczy je na wynagrodzenie i od tej kwoty odprowadzi podatki dochodowe i składki ubezpieczeniowe. Innymi słowy, na potrzeby Social Security zaległe wakacje liczą się tak, jak czas pracy. Podobnie jest z odprawą (severance pay). Półroczna odprawa jest równoznaczna z przepracowaniem sześciu miesięcy.

Tak: Napiwki i komisowe

Dobra wiadomość dla sprzedawców pracujących na komisowe (commissions). Komisowe uznawane jest za wynagrodzenie (earnings) i odprowadza od składki Social Security. Napiwki (tips) ponad 20 dol. na miesiąc liczą się też jak zarobki, oczywiście wtedy, jeżeli deklarujesz je na rozliczeniu podatkowym.

Tak: Praca na własną rękę

Osoby pracujące na własny rachunek mają obowiązek słać podatkowe deklaracje, jeżeli w danym roku zarobiły ponad 400 dol. Płacą one same całość składek Social Security, które wynoszą 15.4 proc. przychodu netto, plus podatek dochodowy. Do formularza 1040 dodaje się załącznik Schedule C i Schedule SE, na którym wylicza się składki ubezpieczeniowe. Szczegóły wyjaśnia książka pt. „Jak oszczędzać na podatkach”. Forma przychodu - czek, gotówka, przelew - nie ma znaczenia.

Nie: Przychód z inwestycji

Uwaga: Składek na Social Security nie płaci się od przychodu pasywnego (passive income), takiego jak odsetki bankowe, dywidendy, zyski kapitałowe, czynsze z własnej kamienicy itp. Tego rodzaju przychody nie są uwzględniane do obliczenia świadczeń Social Security.

Czynsze z kamienicy są dochodem pasywnym, nie objętym składkami na Social Security, chyba że prowadzisz działalność gospodarczą (rental business). Porozmawiaj ze swoim księgowym. Warto wskazać, że posiadanie intratnej kamienicy jest podobne do otrzymywania emerytury, bo daje finansowe zabezpieczenie i regularny przychód.

Nie: Zasiłek dla bezrobotnych

Od zasiłku dla bezrobotnych płaci się podatek dochodowy, ale nie składki ubezpieczeniowe. Z tego powodu zasiłek dla bezrobotnych nie jest jest liczony do emerytury, a czas spędzony na bezrobociu nie przydaje ubezpieczeniowych kwartałów.

Również nie objęte składkami na Social Security są inne zasiłki społeczne (np. SSI), renty czy płatności z systemu Workers Compensation.

Nie: Rozliczenie podatkowe z mężem

Należy rozróżnić podatki dochodowe od składek ubezpieczeniowych FICA. Podstawę do własnej emerytury dają składki odprowadzone na własny numer do Administracji Social Security (FICA), a nie dodanie nazwiska małżonka do wspólnego rozliczenia i płacenie wspólnych podatków dochodowych do IRS. Gdy mąż pracuje, płaci składki i podatki dochodowe, to jego ubezpieczenie daje podstawę do jego własnej emerytury, a także rodzinnych rent dla niepracującej żony i nieletnich dzieci.

Niepracująca żona składek na Social Security nie płaci, więc własnej emerytury nie wypracowuje, mimo że małżonkowie rozliczają się z IRS-em jako married filing jointly. Jeżeli małżeństwo trwało krócej niż 10 lat, to po rozwodzie żona nie dostanie ani własnej emerytury, ani renty małżeńskiej, mimo że rozliczała się z podatków wspólnie z mężem.

Wniosek

Tylko własne oskładkowane przychody z pracy, najemnej albo na własny rachunek, liczone są do emerytury Social Security. Im dłużej pracujemy i więcej zarabiamy, i im później przejdziemy na spoczynek, tym większa będzie nasza emerytura. Niemniej rzadko kiedy emerytura Social Security zapewni nam dostatnią złotą jesień. Oprócz niej warto mieć inne przychody oraz znaczące oszczędności.

Za tydzień omówię, co robić, jeżeli brakuje nam kwartałów ubezpieczenia, a nie możemy znaleźć pracy.


Elżbieta Baumgartner
Autorka książek o profilu finansowym i konsumenckim, dostępnych
w polonijnych księgarniach i bezpośrednio od wydawcy: tel: 718-224-3492.
Księgarnia Poradnika "Sukces" >>>