Sobota, 19 października 2019    Michaliny, Michała, Piotra  
 
 
 
POLONIA USA - Polonia in US

Konkurs Senatu RP dla dziennikarzy polskich i polonijnych Kancelaria Senatu


08-12-2019
ostatnia aktualizacja 08-12-2019, 10:21

Temat tegorocznej edycji brzmi: „Tylko tworząc kulturę można ją zachować”. Celem konkursu jest pokazanie jak Polacy poza granicami dbają o polskie dziedzictwo kulturowe, jak sami uczestniczą w tworzeniu kultury i dzięki temu przyczyniają się do zachowania i budowania naszej tożsamości narodowej.Konkurs Senatu RP dla dziennikarzy polskich i polonijnych

Jednym z kierunków działań Senatu na rzecz Polonii i Polaków poza granicami jest kultura i promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego. Chcielibyśmy zatem zainspirować dziennikarzy do poszukiwania polskich twórców poza granicami, przybliżenia Polakom w kraju ich dorobku, opowiedzenia o ich życiu i działalności, o ich sukcesach; do poszukiwania naszych rodaków, których fascynuje przeszłość, którzy przechowują, gromadzą pamiątki, którzy przyczynili się do ocalenia przed zapomnieniem, przed utratą jakiegoś cennego dziedzictwa – materialnego lub duchowego poza granicami. Kultura, ponad granicami, spaja nas jako naród, wyróżnia nas i identyfikuje, ale też daje siłę, która pozwala trwać Polakom jako narodowi. Świadomie lub nie - czerpiemy z dorobku wcześniejszych pokoleń i w oparciu o ten dorobek budujemy naszą tożsamość.

Nasz wielki rodak ojciec św. Jan Paweł II mówił, że „…naród polski przeszedł przez ciężką próbę utraty niepodległości…pozostał duchowo niepodległy, ponieważ miał swoją kulturę….w okresie rozbiorów, naród polski tę swoją kulturę ogromnie jeszcze ubogacił i pogłębił, bo tylko tworząc kulturę, można ją zachować”.Senat chciałby wiedzieć:
 

  • czy Polacy poza granicami podejmują starania, by chronić i zachować narodowe dziedzictwo kulturowe dla siebie i kolejnych pokoleń;
  • czy Polacy za granicą angażują się w upowszechnianie polskiej kultury, tradycji i obyczajów;
  • czy polska kultura stanowi podstawę ich twórczości, działalności, czy nadaje sens ich życiu.

Senat chce pobudzić do refleksji nad polską kulturą, na którą składa się dorobek Polaków  żyjących w kraju i poza granicami i nad dziedzictwem minionych pokoleń.  Te refleksje pozwolą Senatowi zastanowić się, co można zrobić dla popularyzacji w kraju kultury polskiej tworzonej poza granicami, co można zrobić dla ochrony naszego dziedzictwa poza granicami, by służyło to wzmocnieniu więzi z Polakami żyjącymi z dala od ojczyzny i budowaniu wspólnoty narodowej.

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu znajdują się na stronie Senatu, w zakładce „Dla mediów”.

Pozdrawiamy
Dział Prasowy
Centrum Informacyjne Senatu
Kancelaria Senatu

 
  

 

Pozostałe infromacje: POLONIA USA - Polonia in US
 
 
REKLAMA · ADVERTISING · KATALOG FIRM (POLISH PAGES) · OGŁOSZENIA BEZPŁATNE · KALENDARZ IMPREZ
POLSKA · USA · SWIAT · POLONIA · IMIGRACYJA · ZDROWIE · WHO IS WHO · PRAWO I FINANSE · FOTOREPORTAŻE · TROCHĘ HISTORII · GRY
REGULAMIN · OCHRONA PRYWATNOŚCI · O NAS · KONTAKT · AGENCJA REKLAMOWA USA · STRONY INTERNETOWE DLA BIZNESU