KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 9 lipca, 2020   I   02:33:31 PM EST   I   Hieronima, Palomy, Weroniki
 1. Home
 2. >
 3. POLONIA USA
 4. >
 5. Wiadomości polonijne

Ile kosztuje Polski Paszport w USA

11 sierpnia, 2019

Ile kosztuje Polski Paszport w USA

Nowy Informator Konsularny dla Polonii w USA opracowany przez Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku i Polish Pages Media Network w USA będzie opublikowany w Polonijnej Książce 2019-20 już we wrześniu.

Opłata za wydanie paszportu wynosi 132 USD. 

Opłata za wydanie paszportu osobie małoletniej, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 13. roku życia wynosi 42 USD.

Opłata za wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu sporządzonego w Rzeczypospolitej Polskiej osobie, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 70. roku życia wynosi 18 USD.

Ulga (opłata 50%) przysługuje:

 • osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniom i studentom; legitymacje szkolne i uniwersyteckie muszą zawierać imię i nazwisko studenta oraz datę ważności; jeśli takiej daty nie mają, należy dostarczyć pismo potwierdzające uczęszczanie do szkoły lub uczelni; osoby małoletnie do 18 roku życia nie mają obowiązku przedstawienia dokumentu uprawniającego do zniżki,
 • emerytom, rencistom i osobom niepełnosprawnym, pod warunkiem okazania dokumentu uprawniającego do zniżki (np. legitymacja emeryta, rencisty, karta Medicare),
 • członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny (w przypadku dzieci 75%, w przypadku rodziców i małżonków rodziców 50%).

Aby otrzymać zniżkę dokument uprawniający do ulgi należy przedstawić w momencie składania wniosku o paszport.

Obniżoną opłatę pobiera się jeżeli ważny paszport jest wymieniany ze względu na:

 • zmianę danych wpisywanych w dokumencie (nazwiska, imienia, daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL), 
 • zmianę wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości 
 • lub gdy w paszporcie nie ma już miejsca na wizy lub stemple poświadczające przekroczenie granicy.

Nie pobiera się opłaty od osób, które w dniu złożenia wniosku paszportowego mają ukończone 70 lat.

Podwyższoną opłatę (o 200%) pobiera się, gdy ważny paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza (396 USD lub 252 USD w przypadku osób małoletnich do 13 r. życia).

Opłaty nie podlegają zwrotowi.

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ