Sobota, 19 października 2019    Michaliny, Michała, Piotra  
 
 
 
POLONIA USA - Polonia in US

Ile kosztuje Polski Paszport w USA


08-11-2019
ostatnia aktualizacja 08-12-2019, 13:55

Nowy Informator Konsularny dla Polonii w USA opracowany przez Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku i Polish Pages Media Network w USA będzie opublikowany w Polonijnej Książce 2019-20 już we wrześniu.Ile kosztuje Polski Paszport w USA

Opłata za wydanie paszportu wynosi 132 USD. 

Opłata za wydanie paszportu osobie małoletniej, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 13. roku życia wynosi 42 USD.

Opłata za wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu sporządzonego w Rzeczypospolitej Polskiej osobie, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 70. roku życia wynosi 18 USD.

Ulga (opłata 50%) przysługuje:

  • osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniom i studentom; legitymacje szkolne i uniwersyteckie muszą zawierać imię i nazwisko studenta oraz datę ważności; jeśli takiej daty nie mają, należy dostarczyć pismo potwierdzające uczęszczanie do szkoły lub uczelni; osoby małoletnie do 18 roku życia nie mają obowiązku przedstawienia dokumentu uprawniającego do zniżki,
  • emerytom, rencistom i osobom niepełnosprawnym, pod warunkiem okazania dokumentu uprawniającego do zniżki (np. legitymacja emeryta, rencisty, karta Medicare),
  • członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny (w przypadku dzieci 75%, w przypadku rodziców i małżonków rodziców 50%).

Aby otrzymać zniżkę dokument uprawniający do ulgi należy przedstawić w momencie składania wniosku o paszport.

Obniżoną opłatę pobiera się jeżeli ważny paszport jest wymieniany ze względu na:

  • zmianę danych wpisywanych w dokumencie (nazwiska, imienia, daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL), 
  • zmianę wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości 
  • lub gdy w paszporcie nie ma już miejsca na wizy lub stemple poświadczające przekroczenie granicy.

Nie pobiera się opłaty od osób, które w dniu złożenia wniosku paszportowego mają ukończone 70 lat.

Podwyższoną opłatę (o 200%) pobiera się, gdy ważny paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza (396 USD lub 252 USD w przypadku osób małoletnich do 13 r. życia).

Opłaty nie podlegają zwrotowi.

 
  

 

Pozostałe infromacje: POLONIA USA - Polonia in US
 
 
REKLAMA · ADVERTISING · KATALOG FIRM (POLISH PAGES) · OGŁOSZENIA BEZPŁATNE · KALENDARZ IMPREZ
POLSKA · USA · SWIAT · POLONIA · IMIGRACYJA · ZDROWIE · WHO IS WHO · PRAWO I FINANSE · FOTOREPORTAŻE · TROCHĘ HISTORII · GRY
REGULAMIN · OCHRONA PRYWATNOŚCI · O NAS · KONTAKT · AGENCJA REKLAMOWA USA · STRONY INTERNETOWE DLA BIZNESU