KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 2 grudnia, 2021   I   11:51:31 AM EST   I   Balbiny, Ksawerego, Pauliny
 1. Home
 2. >
 3. POLONIA USA
 4. >
 5. Wiadomości dla Polonii

Ile kosztuje paszport polski, obniżone opłaty i formy płatności za usługi w Konsulacie RP w NY

20 października, 2021

Ile kosztuje paszport polski, obniżone opłaty i formy płatności za usługi w Konsulacie RP w NY

Nowy, uaktualniony Informator Konsularny dla Polonii w USA opublikowany został w Polonijnej Książce 2021-22 dostępnej za darmo w polskich firmach, organizacjach i kościołach. Dziś podajemy nowe stawki za paszporty.

 • Opłata za wydanie paszportu wynosi 135 USD.
 • Opłata za wydanie paszportu osobie małoletniej, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 13. roku życia wynosi 43 USD.
 • Opłata za wydanie paszportu tymczasowego na czas oczeki­wania na doręczenie paszportu sporządzonego w Rzeczypo­spolitej Polskiej wynosi 19 USD.

Ulga przysługuje:

 • osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniom i studentom; osoby małoletnie do 18 roku życia nie mają obowiązku przedstawienia dokumentu uprawniającego do zniżki; osoby powyżej 18 r.ż. muszą dostarczyć legitymację szkolną lub studencką zawierającą imię i nazwisko studenta oraz datę ważności; jeśli takiej daty nie mają, należy dostarczyć pismo potwierdzające uczęszczanie do szkoły lub uczelni - opłata 50%;
 • emerytom, rencistom i osobom niepełnosprawnym, pod warunkiem okazania dokumentu uprawniającego do zniżki (np. legitymacja emeryta, rencisty, karta Medicare) - opłata 50%;
 • członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny - w przypadku dzieci 75%, w przypadku rodziców i małżonków rodziców 50%.

Aby otrzymać ulgę należy przedstawić oryginał uprawniającego do niej dokumentu w momencie składania wniosku o paszport.

Obniżoną opłatę pobiera się jeżeli ważny paszport jest wymieniany ze względu na:

 • zmianę danych wpisywanych w dokumencie (nazwiska, imienia, daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL),
 • zmianę wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości
 • lub gdy w paszporcie nie ma już miejsca na wizy lub stemple poświadczające przekroczenie granicy.

Nie pobiera się opłaty od osób, które w dniu złożenia wniosku paszportowego mają ukończone 70 lat.

Podwyższoną opłatę (o 200%) pobiera się, gdy ważny paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn za­winionych przez jego posiadacza (405 USD lub 258 USD w przypadku osób małoletnich do 13 r. życia).

Opłaty nie podlegają zwrotowi.

Uwaga! Bezpośrednio w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku za usługi można zapłacić teraz: kartą kredytowa lub debetową, gotówką, money order, cashier’s check lub certified check, a korespondencyjnie tylko w formie money order, cashier’s check lub certified check. Czeki personalne nie są przyjmowane.


Consulate General of the Republic of Poland in New York
233 Madison Avenue, New York, NY 10016
Tel: 646-237-2100, Fax: 646-237-2116
Telefon alarmowy: 917-520-0032
e-mail: nowyjork.kg.sekretariat@msz.gov.pl

Okręg konsularny Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku obejmuje Connecticut, Delaware, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, Nowy Jork, Ohio, Pensylwanię, Rhode Island, Vermont.Zdjęcia do paszportów
polskich i amerykańskich

oraz na wesela, komunie, chrzty!
KUBUŚ Photo Service