Czwartek, 14 listopada 2019    Emila, Laury, Rogera  
 
 
 
POLONIA USA - Polonia in US

Organizacje polonijne z Nowojorskiego Okręgu Konsularnego mogą składać projekty dot. działalności Polonii


05-10-2019
ostatnia aktualizacja 05-12-2019, 04:36

Przyjmowanie wniosków na projekty polonijne trwa do 27.05.2019 roku.Organizacje polonijne z Nowojorskiego Okręgu Konsularnego mogą składać projekty dot. działalności Polonii

Aktualnie odbywa się nabór wniosków projektowych. W nieprzekraczalnym terminie, do poniedziałku 27.05.2019r., przyjmowane są wnioski na projekty realizowane na II połowę 2019 roku. 

Zgodnie z Planem Współpracy z Polonią i Polakami za granicą składane projekty muszą obejmować i nie wykraczać poza następujące obszary:

 • nauczanie języka polskiego, w języku polskim i o Polsce
 • wzmacnianie, aktywizacja i mobilizacja środowisk polskich w krajach zamieszkania
 • wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską

Zadania projektowe powinny wpisywać się w założenia Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za Granicą na lata 2015-2020: Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (w formacie .exl). W przypadku Państwa zainteresowania realizacją projektu, wypełniony wniosek prosimy kierować na adres e-mail: newyork.publicaffair@msz.gov.pl 

Podczas wypełniania wniosku konieczne jest pełne i poprawne uzupełnienie rubryk:

 • NAZWA PROJEKTU – zachęcamy do używania krótkich i prostych nazw, które będą określać planowane przez Państwa działania.
 • CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU – w tej rubryce prosimy o podanie całkowitego kosztu projektu, uwzględniającego budżet obejmujący wszelkie koszty przewidziane na realizację Państwa projektu (oraz kwotę, o którą Państwo wnioskujecie).
 • KOSZTORYS ZE WSKAZANIEM POZYCJI PLANOWANYCH DO SFINANSOWANIA Z FUNDUSZY POLONIJNYCH – tu wpisana powinna być kwota, o którą Państwo wnioskujecie, przy czym nie należy wpisywać 100% kwoty z poprzedniego pola (kwota nie większa niż 30-40% całości budżetu). Większy udział własny w kosztorysie projektu wpływa na jego ocenę.
 • UWAGA: Jedynie w bardzo uzasadnionych przypadkach procent ten może być zwiększony. Pozostałą część sumy musicie Państwo  pokryć ze środków własnych lub dzięki wsparciu sponsorów.
 • PARTNER/PARTNERZY – jeśli organizujecie Państwo dany projekt wspólnie z innymi instytucjami, należy je w tym punkcie wymienić.
 • MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU – miejsce to miasto, w którym projekt zostanie zrealizowany.
 • TERMIN REALIZACJI PROJEKTU -  jeśli nie znacie Państwo jeszcze dokładnego terminu, proszę wpisać np. II półrocze.
 • CELE REALIZACJI PROJEKTU – prosimy o  dokładne informację na temat założonych celów bezpośrednich i pośrednich.
 • KRÓTKI OPIS PROJEKTU – prosimy o dokładny opis projektu w kilku zdaniach w sposób zachęcający, tak aby mogli Państwo otrzymać dofinansowanie.
 • OPIS DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH – w tej rubryce proszę wpisać najważniejsze punkty oraz zadania w dążeniu do realizacji Państwa projektu oraz przypisać odpowiedzialność placówki lub partnera za wspomniane zadania.
 • UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU ORAZ DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZY POLONIJNYCH - prosimy o wpisanie jednego z trzech wymienionych priorytetów z Planu Współpracy z Polonią i Polakami za granicą.

Wszystkie wnioski wstępnie oceniane są pod względem merytorycznym przez pracowników konsulatu, a następnie po pozytywnej weryfikacji wysyłane do Ministerstwa Spraw Zagranicznych do dalszej oceny. Informację o ewentualnym dofinansowaniu i jego kwocie przekażemy tak szybko jak będzie to możliwe.

 

 
  

 

Pozostałe infromacje: POLONIA USA - Polonia in US
 
 
REKLAMA · ADVERTISING · KATALOG FIRM (POLISH PAGES) · OGŁOSZENIA BEZPŁATNE · KALENDARZ IMPREZ
POLSKA · USA · SWIAT · POLONIA · IMIGRACYJA · ZDROWIE · WHO IS WHO · PRAWO I FINANSE · FOTOREPORTAŻE · TROCHĘ HISTORII · GRY
REGULAMIN · OCHRONA PRYWATNOŚCI · O NAS · KONTAKT · AGENCJA REKLAMOWA USA · STRONY INTERNETOWE DLA BIZNESU