Wtorek, 19 lutego 2019    Bettiny, Konrada, Mirosława  
 
 
 
POLONIA USA - Polonia in US

Przyjmowanie wniosków na projekty polonijne z Nowojorskiego Okręgu Konsularnego w 2019


10-02-2018
ostatnia aktualizacja 10-02-2018, 06:29

Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku zaprasza organizacje polonijne z Nowojorskiego Okręgu Konsularnego do składania projektów dot. działalności Polonii.Przyjmowanie wniosków na projekty polonijne z Nowojorskiego Okręgu Konsularnego w 2019

 

Nabór projektów odbywa się dwa razy w roku:

- do 9 października 2018r. przyjmowane są wnioski na projekty realizowane od stycznia do czerwca 2019 roku

- o terminach naboru wniosków na projekty realizowane od lipca do grudnia 2019 roku poinformujemy Państwa w terminie późniejszym. 

Zgodnie z Planem Współpracy z Polonią i Polakami za granicą składane projekty muszą obejmować i nie wykraczać poza następujące obszary:

- Nauczanie języka polskiego, w języku polskim i o Polsce

- Wzmacnianie, aktywizacja i mobilizacja środowisk polskich w krajach zamieszkania

- Wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską 

Zadania projektowe powinny wpisywać się w założenia Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za Granicą na lata 2015-2020 oraz być zbieżne z załącznikiem do programu tj.  Zadaniami administracji rządowej na lata 2017-2018 - więcej informacji tutaj: http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/polityka_zagraniczna/polonia/rzadowy_program_wspolpracy_z_polonia/?channel=www 

Przykładowy wzór wniosku o dofinansowanie projektu (w formacie .pdf) tutaj >>> W przypadku Państwa zainteresowania realizacją projektu, prośbę prosimy kierować na adres e-mail: newyork.publicaffair@msz.gov.pl Wtedy też po ewentualnej akceptacji placówki, przekażemy Państwu formularz projektowy w formie pliku .excel. Następnie, podczas jego wypełniania prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na rubryki: 

◦ NAZWA PROJEKTU – zachęcamy do używania krótkich i prostych nazw, które będą określać planowane przez Państwa działania.

◦ CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU – w tej rubryce prosimy o podanie całkowitego kosztu projektu, uwzględniającego budżet obejmujący wszelkie koszty przewidziane na realizację Państwa projektu (oraz kwotę, o którą Państwo wnioskujecie).

◦ KOSZTORYS ZE WSKAZANIEM POZYCJI PLANOWANYCH DO SFINANSOWANIA Z FUNDUSZY POLONIJNYCH – tu wpisana powinna być kwota, o którą Państwo wnioskujecie, przy czym nie należy wpisywać 100% kwoty z poprzedniego pola (kwota nie większa niż 30-40% całości budżetu). Większy udział własny w kosztorysie projektu wpływa na jego ocenę.

UWAGA: Jedynie w bardzo uzasadnionych przypadkach procent ten może być zwiększony. Pozostałą część sumy musicie Państwo  pokryć ze środków własnych lub dzięki wsparciu sponsorów.

◦ PARTNER/PARTNERZY – jeśli organizujecie Państwo dany projekt wspólnie z innymi instytucjami, należy je w tym punkcie wymienić.

◦ MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU – miejsce to miasto, w którym projekt zostanie zrealizowany.

◦ TERMIN REALIZACJI PROJEKTU -  jeśli nie znacie Państwo jeszcze dokładnego terminu, proszę wpisać np. I kwartał lub II półrocze.

◦ CELE REALIZACJI PROJEKTU – prosimy o  dokładne informację na temat założonych celów bezpośrednich i pośrednich.

◦ KRÓTKI OPIS PROJEKTU – prosimy o dokładny opis projektu w kilku zdaniach w sposób zachęcający, tak aby mogli Państwo otrzymać dofinansowanie.

◦ OPIS DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH – w tej rubryce proszę wpisać najważniejsze punkty oraz zadania w dążeniu do realizacji Państwa projektu oraz przypisać odpowiedzialność placówki lub partnera za wspomniane zadania.

◦ UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU ORAZ DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZY POLONIJNYCH - prosimy o wpisanie jednego z trzech wymienionych priorytetów z Planu Współpracy z Polonią i Polakami za granicą.

 

Wszystkie wnioski wstępnie oceniane są pod względem merytorycznym przez pracowników konsulatu, a następnie po pozytywnej weryfikacji wysyłane do Ministerstwa Spraw Zagranicznych do dalszej oceny. Informację o ewentualnym dofinansowaniu i jego kwocie przekażemy tak szybko jak będzie to możliwe.

 

 
  
 
 

Pozostałe infromacje: POLONIA USA - Polonia in US
 
 
REKLAMA · ADVERTISING · KATALOG FIRM (POLISH PAGES) · OGŁOSZENIA BEZPŁATNE · KALENDARZ IMPREZ
POLSKA · USA · SWIAT · POLONIA · IMIGRACYJA · ZDROWIE · WHO IS WHO · PRAWO I FINANSE · FOTOREPORTAŻE · TROCHĘ HISTORII · GRY
REGULAMIN · OCHRONA PRYWATNOŚCI · O NAS · KONTAKT · AGENCJA REKLAMOWA USA · STRONY INTERNETOWE DLA BIZNESU