KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 23 czerwca, 2024   I   12:54:03 PM EST   I   Albina, Wandy, Zenona
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Informacje polonijne ze świata

Sukces Fundacji Świadomości Polsko Amerykańskiej

30 kwietnia, 2008

Chicago, USA, 22 kwietnia, 2008. Wielkim sukcesem zakończyła się impreza inaugurująca działalność Fundacji Świadomości Polsko Amerykańskiej (Polish American Awareness Foundation-PAAF), która odbyła się 3 kwietnia w Planetarium Adlera w Chicago. Uroczysta gala poświęcona była pamięci polskiego emisariusza i bohatera II wojny światowej oraz wieloletniego wykładowcy na Georgetown University w Waszyngtonie - Jana Karskiego.

- Ta noc przerosła nasze oczekiwania, jeśli chodzi o liczbę gości i zainteresowanie – mówi Paweł Hardej, prezes i współzałożyciel Fundacji. – Impreza otrzymała pozytywny odzew zarówno ze strony polskiej, jak i amerykańskiej społeczności. Uczestniczyło w niej ponad 300 osób.

Galę zorganizowały wspólnie: powołana w Chicago przez grupę polsko- amerykańskich biznesmanów, wydawców, dziennikarzy i aktywistów – Fundacja Świadomości Polsko Amerykańskiej, magazyn PLUS-Journal of Polish American Affairs oraz Illinois Holocaust Museum & Education Center. Przybyli na nią przedstawiciele AK, ocalali z Holocaustu, przestawiciele środowisk rządowych, uniwersyteckich a także wielu organizacji. 

Wśród mówców znaleźli się Richard Hirschhaut - dyrektor wykonawczy Illinois Holocaust Museum & Education Center, Pat Quinn - wicegubernator stanu Illinois, Kaya Mirecka-Ploss - dyrektor wykonawczy w Instytucie Jana Karskiego dla Tolerancji i Dialogu w Waszyngtonie, Mariusz Brymora - radca do spraw kultury w Ambasadzie Polskiej w Waszyngtonie. 

Tom Wood - historyk i dziennikarz z Tennessie, współautor znanej książki o Janie Karskim, zaprezentował kilka fragmentów z niepublikowanego wcześniej, nagranego przez niego wywiadu z Janem Karskim.

Fundacja otrzymała wiele listów gratulacyjnych w tym od Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego oraz od byłego prezydenta USA-Billa Clintona.

- Stan Illinois ma szczęście, że zamieszkuje tu największa populacja Amerykanów polskiego pochodzenia... Karski był wielkim Polakiem i wielkim Amerykaninem - mówił w swoim wystąpieniu wicegubernator stanu Illinois Pat Quinn, jeden z wielu studentów Jana Karskiego na Georgetown University.

Wybierając historię życia Jana Karskiego, jako motyw przewodni gali, fundacja rozpoczęła realizowanie swojej misji, która polega na wzbogacaniu świadomości społeczeństwa amerykańskiego, poprzez promowanie wiedzy o Polsce i Amerykanach polskiego pochodzenia,

ich historii, kulturze i wartościach. Działalność fundacji ma się również przyczynić do budowania amerykańskiej demokracji i ekonomii poprzez zachęcanie Amerykanów polskiego pochodzenia do większego partycypowania w życiu społecznym i biznesowym Ameryki.

- Częścią naszej misji jest przedstawienie amerykańskiemu społeczeństwu współczesnej Polski. Dzisiaj, wolna i demokratyczna Polska jest jednym z głównych sprzymierzeńców USA w walce przeciwko terrorowi. Polska jest członkiem NATO i Unii Europejskiej. Jednak wciąż są pewne granice, które muszą zostać usunięte -  dodaje P. Hardej.

Fundacja chce znajdować nowe drogi i sposoby zredefiniowania i odbudowania polsko-amerykańskiego wizerunku. Ten cel ma zostać osiągnięty dzięki odnawianiu i promowaniu wiedzy o bogatej historii Polski i Amerykanów polskiego pochodzenia w Ameryce. Fundacja chce prezentować pozytywne przykłady w taki sposób, aby były one rozpoznawalne i łatwo rozumiane wśród głównych nurtów amerykańskiej kultury i życia społecznego.

Fundacja planuje stworzyć powszechną platformę do dyskusji i kooperacji z innymi organizacjami i środowiskami w USA. Wspólnie z nimi chce znajdować przestrzeń do wymiany poglądów oraz do rozpowszechniania ideałów demokracji, wolności i wzajemnego szacunku.

Kwietniowa uroczystość przyciągnęła zarówno polskie, jak i chicagowskie lokalne media. Relacje można było zobaczyć m.in. w TV Polonia, Polsat 2, Polvision oraz FOX News Chicago.

W celu otrzymania zdjęć do publikacji bądź po więcej informacji dotyczących imprezy poświęconej Janowi Karskiemu lub kolejnych działań Fundacji proszę odwiedzić stronę www.PAAFonline.org, lub kontaktować się z Ewą Dybioch, Dyrektorem Wykonawczym pod numerem  (US) 773 744 0908 lub adresem email ewad@plusjournal.com lub Agnieszką Flakus (tel. (US) 773 733 2422 lub agnieszkaf@plusjournal.com)