KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Poniedziałek, 19 kwietnia, 2021   I   11:09:33 PM EST   I   Alfa, Leonii, Tytusa
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Wiadomości polonijne

List otwarty do Polonii i Polaków za granicą

29 stycznia, 2008

List otwarty do Polonii i Polaków za granicą

Katalog kościołów i klasztorów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udział w projekcie pn.: „Katalog kościołów i klasztorów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie” realizowanym przez Departament do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przedsięwzięciu temu przyświecają przede wszystkim cele naukowe i dokumentacyjne. Naszym zamiarem jest zgromadzenie możliwie obszernych danych o świątyniach i innych obiektach sakralnych zaprojektowanych, zbudowanych, użytkowanych przez Polaków lub dla nich stworzonych przez twórców innych narodowości, a znajdujących się na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady.

Zgromadzone materiały będą służyć do inwentaryzacji kościołów i klasztorów (i tych obecnie służących kultowi, i tych które przestały już pełnić funkcje sakralne) z uwzględnieniem ich wyposażenia, opracowania monografii poszczególnych obiektów oraz ich twórców. Powstała baza danych może być wykorzystywana na bieżąco przez badaczy i zainteresowane instytucje, ułatwiając im poszukiwania i współpracę. Docelowo planujemy wydanie „Katalogu kościołów i klasztorów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie”. Stworzone zostaną również podstawy naukowe, by w przyszłości podjąć próbę szczegółowego określenia wkładu Polaków w kulturę i sztukę tych państw.
Najważniejszym źródłem wiedzy o wyżej wspomnianych obiektach sakralnych są kwestionariusze wypełnione przez osoby lub instytucje dysponujące informacjami na ich temat. 

Wszelkie informacja o programie oraz kwestionariusz rejestracyjny znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa: www.mkidn.gov.pl w  zakładce „Kościoły i klasztory w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie”. Cenne będą dla nas nawet wiadomości cząstkowe, sygnalne, stanowiące zaledwie wskazówki do dalszych badań.

Wszelką korespondencję uprzejmie proszę kierować na adres:
Departament do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
lub drogą elektroniczną: kchabowska@mkidn.gov.pl
Będę wdzięczny za każdą formę współpracy.

Dyrektor Departamentu
Jacek Miler
Warszawa, październik 2007 r.

FORMULARZ ANKIETA
REKLAMA - DODAJ FIRMĘ