KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 12 lipca, 2024   I   05:43:06 PM EST   I   Brunona, Jana, Wery
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Informacje polonijne ze świata

Dyżur konsularny na Florydzie

29 lipca, 2015

W Pompano Beach, FL w dniach 19 – 20 sierpnia 2015 planowany jest dyżur Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Waszyngtonie.

Miejsce dyżuru: 
Polska Misja Katolicka
Matki Boskiej Częstochowskiej
2400 N.E. 12th Str.
Pompano Beach, FL 33062

Zapisy na dyżur prowadzone będą do wyczerpania miejsc pod numerem tel. 202-499-1930 lub e-mail: washington.consular@msz.gov.pl. W celu zapisania się prosimy o podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz informacji o posiadaniu numeru PESEL. 

Prosimy upewnić się, że posiadają Państwo wszystkie niezbędne oryginalne dokumenty oraz ich kserokopie. W trakcie dyżuru opłaty można wnosić wyłącznie w formie money order wystawionego na Embassy of the Republic of Poland.  Money orders wystawione na adresata innego niż Embassy of the Republic of Poland, a także nie posiadające daty wystawienia nie będą przyjmowane. Gotówka, czeki personalne ani karty płatnicze nie będą przyjmowane.

Prosimy o wnikliwe wcześniejsze zapoznanie się z informacją paszportową (szczególną uwagę należy zwrócić na wymogi dotyczące zdjęć) oraz wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości telefonicznie lub drogą e-mailową z naszym urzędem. W przypadku braku posiadania numeru PESEL, wniosek o nadanie numeru składa się równocześnie z wnioskiem o paszport.

Każdorazowo w przypadku ubiegania się o paszport po zmianie nazwiska w wyniku wstąpienia w związek małżeński za granicą, niezbędne jest przedstawienie polskiego odpisu aktu małżeństwa.

Wniosek o paszport dla dziecka: konieczna jest obecność dziecka (powyżej 5 roku życia) oraz obydwojga rodziców (z ważnymi paszportami), w celu złożenia przez nich podpisów na wniosku o wydanie dziecku paszportu. Jeśli obecność jednego z rodziców jest niemożliwa należy przedstawić jego pisemną, notarialnie poświadczoną zgodę na wydanie dziecku paszportu.

Informujemy, że czas oczekiwania na paszport, w przypadku złożenia wniosku podczas dyżuru konsularnego, wynosi ok. 2 miesięcy.

Opłaty paszportowe:

  • wydanie paszportu - 119 USD (opłata ulgowa - emeryci, renciści, młodzież ucząca się do 26 roku życia - 60 USD; wymagany jest dokument potwierdzający prawo do zniżki, np. legitymacja szkolna)
  • wydanie paszportu małoletniemu do 13 roku życia - 38 USD
  • wydanie paszportu w miejsce utraconego ważnego paszportu - 356 USD
  • wydanie paszportu tymczasowego w oczekiwaniu na paszport biometryczny - 17 USD
  • wydanie paszportu tymczasowego w innych sytuacjach - 44 USD

Dodatkowa opłata za doręczenie paszportu drogą pocztową wynosi - 17 USD.

JESZCZE RAZ PRZYPOMINAMY, ŻE OPŁATY ZA CZYNNOŚCI KONSULARNE PODCZAS DYŻURU KONSULARNEGO WNOSIMY TYLKO MONEY ORDER LUB CASHIER’S CHECK. ZAPRASZAMY!