KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Sobota, 22 czerwca, 2024   I   02:41:10 PM EST   I   Pauliny, Sabiny, Tomasza
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Informacje polonijne ze świata

Od 1 marca 2015 zmiany w przepisach o aktach stanu cywilnego i o dowodach osobistych - informacja konsularna

27 lutego, 2015

Nowe przepisy wprowadzają zmiany w dziedzinie prawa stanu cywilnego i w sprawach prowadzonych za pośrednictwem Konsulatu.

Wydział Konsularny Ambasady RP w Waszyngtonie informuje, że z dniem 1 marca 2015 r. wejdzie w życie nowa ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741, z poźn. zm.).


Zachęcamy zatem do zapoznania się z uaktualnionymi informacjami konsularnymi  dostępnymi na stronie internetowej Ambasady RP  
w zakładce „Informacje konsularne”.
 

Dodatkowo z dniem  1 marca 2015 r. wprowadzone zostaną także zmiany w przepisach z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, które umożliwią funkcjonowanie zintegrowanego systemu informatycznego (m.in. rejestrów bazy PESEL, dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego). Oznacza to, że po odpisy aktów urodzenia lub małżeństwa czy po wydanie nowego dowodu osobistego można będzie zwrócić się do dowolnego urzędu gminy lub urzędu stanu cywilnego
w Polsce. 

Ze zmianami możecie zapoznać się na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych:

https://msw.gov.pl/pl/tagi/1334,1-marca.html 

Również z dniem 1 marca 2015 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010 r. nr 167, poz. 1131, z póżn, zm.).

Ustawa wprowadza zmiany ustawy o funkcjach konsulów wskazując, iż w sprawach dotyczących dowodów osobistych konsul: 

- przyjmuje zgłoszenia o utraconych lub uszkodzonych dowodach osobistych, znalezione dowody osobiste oraz przekazuje informacje o tych zdarzeniach organom gmin;

- gromadzi i przechowuje dokumentację związana z dowodami osobistymi oraz udostępnia ją uprawnionym podmiotom.Ambasada RP
w Waszyngtonie