KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 3 grudnia, 2023   I   03:55:42 PM EST   I   Hilarego, Franciszki, Ksawery
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Informacje polonijne ze świata

Wyniki konkursu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.” ogłoszone

27 lutego, 2015

Polski rząd przeznaczył 53 mln zł na współpracę z Polonią i Polakami za granicą w 2015 roku

– Konkurs, którego beneficjentami są zamieszkali za granicą nasi rodacy i ich potomkowie stanowi integralną część polityki polonijnej państwa – powiedział wiceminister Konrad Pawlik podczas ogłoszenia wyników konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.” 

Jak podkreślił wiceminister „konkurs ma na celu realizację wspólnie z sektorem pozarządowym i organizacjami polonijnymi priorytetów służących jednoczeniu Polonii i Polaków z całego świata wokół Polski”.  

W tegorocznej edycji konkursu MSZ dofinansuje 144 projekty na kwotę 31,7 mln zł.  W 2015 r. resort zapewni również finansowanie kontynuacji 11 dwuletnich projektów modułowych wyłonionych w konkursie zeszłorocznym w wysokości 21,3 mln zł. W bieżącym roku MSZ przekazało także 9,5 mln zł do Ministerstwa Edukacji Narodowej na doskonalenie metodyczne nauczycieli oraz organizację obozów i kolonii o charakterze edukacyjnym. 

Tegoroczne dotacje przeznaczone zostaną m.in. na wsparcie polskiej edukacji w Niemczech, Stanach Zjednoczonych oraz w krajach migracji zarobkowej. Dofinansowanie otrzymają także media polonijne na Łotwie, w Rosji,  państwach Zakaukazia i Azji Środkowej, Europy Zachodniej  i USA. Resort dofinansuje remonty szkół i Domów Polskich, prace konserwatorskie w obiektach polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, głównie na Wschodzie. Dotacje otrzymały projekty o charakterze sportowym i kulturalnym: festiwale filmowe i teatralne w Ameryce Północnej, polonijne imprezy cykliczne organizowane w Polsce oraz prace badawcze i archiwalne na całym świecie. Ze środków konkursowych będą przyznawane stypendia, dofinasowane kursy doskonalenia języka i wiedzy o Polsce, a także katedry języka polskiego.  

Wiceminister Konrad Pawlik powiedział, że doświadczenia z lat ubiegłych pozwoliły na usprawnienie zasad finansowania m.in. mediów polonijnych. –  Zakres finansowania mediów polonijnych na Wschodzie wzrósł, zarówno w ramach projektów modułowych, jak i w ramach tegorocznego konkursu – ponad 80 proc. środków kierowanych jest na Wschód – podkreślił wiceszef polskiej dyplomacji.

 Ministerstwo Spraw Zagranicznych przeznaczy w tym roku ponad 21 mln zł na realizację projektów modułowych. Projekty wspierają m.in. rozwój oświaty polskiej na Ukrainie, Litwie, w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Celem projektów modułowych jest zapewnienie stabilnego finansowania w obszarach o strategicznym znaczeniu dla Polonii.  Przewodnicząca Komisji konkursowej dyrektor Joanna Kozińska-Frybes podkreśliła znaczenie wprowadzenia projektów modułowych. – Pozwalają one na trwałe, wysokie finansowanie projektów przez 2 lata. Powodują również, że działalność jednego partnera obejmuje swoim zasięgiem obszar danego kraju – oceniła dyrektor Kozińska-Frybes. 

Wiceminister Konrad Pawlik w trakcie czwartkowej konferencji zaznaczył także zaangażowanie polskich placówek, które wspierają na miejscu działania Polonii i Polaków za granicą. – Rocznie placówki zagraniczne RP realizują ponad 2 000 projektów. W 2014 r. zrealizowały 2 300 projektów o wartości prawie 21 mln zł, obejmujących zakup usług i materiałów we współpracy i na rzecz organizacji polonijnych oraz szkół polskich działających za granicą – dodał wiceszef MSZ.

 

Szczegółowa lista rankingowa ofert wraz z uzyskaną przez nie punktacją dostępna jest tutaj: msz.gov.pl

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych